95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» Jurnalın indeksləri

Jurnalın indeksləri

Jurnal beynəlxalq elmi indekslərə sahibdir.

- ResearchGate
- Index Copernicus
- Google Schoolar
- Idealonline
- Cope
- CiteFactor
- OAJi

Aşağıdakı onlayn kitabxana fondları tərəfindən də indekslənir
- Academia.edu
- Archive.org
- Scribd.org
- Russian Library.org
Partnyorlar