95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» Bizimlə əlaqə

Bizimlə əlaqə

Fəl.ü.fəl.d. Rahil Nadir oğlu Nəcəfov
Baş redaktor
E-mail: editor@journal.edu.az; 
             rnacafov@gmail.com; 
             rnacafov@hotmail.com 
Tel.: +994 12 538 82 65
Nəsrəddin Musayev
Baş redaktorun müavini
Tel.: +994 12 538 82 67
E-mail: musayev.nm@mail.ru
Tariyel Süleymanov
Məsul katib
Tel.: +994 12 510 19 65
E-mail: tariyel@mail.ru

Ünvan: 
AZ1065, Azərbaycan, Bakı, Azad Mirzəyev küçəsi, 236.
Tel: + 994 12 538 82 65;
     + 994 12 538 82 67
E-mail: editor@journal.edu.az
         asjournal.edu@gmail.com
         azarbaycan.maktabijurnali.24@mail.ru 
www.journal.edu.az


Partnyorlar