95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin jurnalı

AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ
AZERBAIJAN JOURNAL OF EDUCATIONAL STUDIES
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ШКОЛА
1924-cü ildən nəşr olunur 
Published since 1924 
Журнал издается с 1924 г.

Son məqalələr

«AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ». № 4 (685)


ISSN 0134-3289 (Print): ISSN 2617-8060 (Online); doi: 10.32906 
Elmi-nəzəri, pedaqoji jurnal. 1924-cü ildən nəşr olunur.
Azerbaijan Journal of Educational Studies (1924)
Academic, theoretical and educational journal published quarterly by the
Ministry of Education of Azerbaijan Republic
Baş Redaktor // Editor: Dr.Rahil Najaf
www.journal.edu.az

İÇİNDƏKİLƏR CONTENTS

REDAKTOR SÖZÜ - EDİTORİAL
Gələcək zaman inkişaf etmiş texnologiyalar çağıdır
s.9-10
Türkiyədə məktəblilərlə sosial işin tətbiqi sahəsinin qiymətləndirilməsi: yeni üfüqlər və proqnozlar
Burcu Gündüz, Əbülfəz Süleymanov, s.11 - 25 
Evaluation of School Social Work Application Area: Further Expansions and Insights
Burju Gunduz; Abulfaz Suleymanov,pp.11-25
doi: 10.32906/AJES/683.2018.04.25
Abstract | Full PDF

Yuxarı sinif şagirdlərinin peşə seçiminə hazırlığı məqsədilə keçirilən təlim metodları
Training form of preprofile preparation works within high school students
Sofiya Qaponova, İrina Revina, s.27-40
Ümumi təhsil məktəblərində aparılan summativ qiymətləndirmələrin xüsusiyyətləri
Opportunities to use the results of assessments in the secondary schools
Nəzakət Mehdiyeva, səh.41-53  
Təhsildə və praktikada «müasir texnologiya» konsepti
The concept of «modern technology» in educational science and practice
Oksana Soroka, s.55-76
Müasir dövrdə dəyərlərin formalaşmasının psixoloji mexanizmləri
Contemporary values and psychological functions of its formation summary
Kamilə Əliyeva, Rəşid Cabbarov, İranə Məmmədli, Turanə Əliyeva, səh.77-84 

İnkişaf geriliyi olan uşaqların valideynləri ilə aparılan psixoloji təlimin nəticələrinin təhlili: sistematik baxış
The Result of the Investigations about the Effects of Mindfulness Based Stress Reduction Training on Parents whose Children Developmental Delay: a Sistematic Overview
Alev Elmas, s.85-94 

Nüfuzlu elmi jurnallara məqalə hazırlamağın yolları
How to write a scientific article for prestigious academic journals
Misir Mərdanov, Aynur Həsənova, səh.95-106 

Rus və Avropa yazıçılarının uşaq əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və bu əsərlərin milli-maarifçi uşaq ədəbiyyatının inkişafında rolu (XIX əsrin II yarısı — XX əsrin əvvəlləri)
Russian and European writer’s works on children in Azerbaijan language and their role in the development of national, enlightened children’s literature (The second half of the 19th century — beginning of the 20th century)
Sevinc Rəsulova, s.107-121

Tarixdə ilk müəllim xatirə dəftəri: «Şumerli Ludinqirranın həyatı» və ən qədim təhsil anlayışı
The first teacher’s daybook in history: On the life of Sumerian Ludingirra and the mean of the oldest educational system
Əkbər Nəcəf, s.123-132

«AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ». № 3 (684)ISSN 0134-3289 (Print): ISSN 2617-8060 (Online); doi: 10.32906 
Elmi-nəzəri, pedaqoji jurnal. 1924-cü ildən nəşr olunur.
Azerbaijan Journal of Educational Studies (1924)
Academic, theoretical and educational journal published quarterly by the
Ministry of Education of Azerbaijan Republic
Baş Redaktor // Editor: Dr.Rahil Najaf
www.journal.edu.az
The scientific and practical importance of teaching STEM lessons in the secondary schools 
Liseylərdə STEM dərslərin tədris olunmasının elmi və praktik əhəmiyyəti

Qalib Şərifov, s. 9–18

Striving for excellence: An explanatory study on determinants of poor University performance of ADA University students 
Akademik mükəmməlliyə doğru: ADA Universitetinin zəif nəticə göstərən bəzi tələbələri arasında aparılan tədqiqat

Günel Kərimova, s. 19–36 

Chaos and education: different approach to education or how does ‘butterfly effect’ in education
Xaos və təhsil: təhsilə fərqli yanaşma metodları, yaxud təhsildə «kəpənək effekti» necə yaranır? 
Kaos ve eğitim: eğitime farklı yaklaşım yahut eğitimde «kelebek etkisi» nasıl oluşuyor? 
Vesile Akmansoy, s. 37–57 

Scientific, pedagogical and practical bases for the preparation of high school students for expert activities
Ali məktəb tələbələrinin ekspert fəaliyyətinə hazırlanmasının elmi-pedaqoji və təcrübi əsasları 

Nigar Muradova, s. 59–69  

Description of Science Process Skills for Physics Teacher’s Candidate 
Fizika müəllimliyinə namizədin qazandığı elmi bilik və bacarıqları tədris prosesində tətbiq etməsi
Dwi Agus Kurniawan; Dr. Darmaji; Astalini; Peni Sefiah I., pp. 71–85 

The effect of the National Plan (2010–2020) on the development of vocational education in China 
Çində peşə təhsilinin inkişafına «2010-2020 Milli Planı»nın təsiri: Layihədən əvvəlki və 7 il sonrakı vəziyyət, proqramın təhlili
Ahmed Alduais; Meng Deng,  pp. 87–108 


Modern Approaches to Teacher Performance Assessment 
Müəllim işinin effektivliyinin qiymətləndirilməsinə müasir yanaşmalar 

Temnyatkina Olqa Vladimirovna; Tokmeninova Darya Valyerevna, pp. 109–117  
«Современные подходы к оценке эффективности работы учителей». «Вопросы образования», 2018. № 3.

Management of projects of personal development of the disciples on the cloud service «Universal-online»
Управление проектами личностного развития учеников на облачном сервисе «Универсал-онлайн» 
«Universal-onlayn» xidməti əsasında şagird şəxsiyyətinin inkişafı layihəsinin idarə edilməsi

Kiriçuk Valeriy Aleksandroviç,  pp. 119–138 

Actual problems of formation of the content of the modern education 
Müasir təhsilin məzmununun formalaşdırılmasının aktual problemləri

İntiqam Cəbrayılov,  ss. pp. 139–150 

The rising of modern education: Philosophy of the Jean Jacques Rousseau in the scope of “the reality and freedom” concepts 
Jean Jacques Rousseau’nun eğitim felsefesi, «hakikat ve özgürlük» kavramları kapsamında

Murat Korkmaz; Gönül Öktem, pp. 151–165 

Establihsing of National school and native language teaching issues at the beginning of the 20th century 
XX əsrin əvvəllərində milli məktəb quruculuğu və ana dilinin tədrisi məsələləri

Sevinc Kərimova,  pp. 167–176   


Methods of the studies in schools with hearing impaired children
Eşitmə qüsurlu uşaqlarla məktəblərdə aparılan işlərin öyrənilməsi metodları 

Dilarə Dostuzadə,  pp. 177–186 

Instilling the healthy lifestyle to the pupils and students 
Şagird və tələbələrə sağlam həyat mədəniyyətinin aşılanması

Həqiqət Hacıyeva, Sevinc Axundova,  pp. 187–195 

Partnyorlar