95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » «AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ». № 4 (685)

«AZƏRBAYCAN MƏKTƏBİ». № 4 (685)

15 aprel 2019, Bazar ertəsi
44

ISSN 0134-3289 (Print): ISSN 2617-8060 (Online); doi: 10.32906 
Elmi-nəzəri, pedaqoji jurnal. 1924-cü ildən nəşr olunur.
Azerbaijan Journal of Educational Studies (1924)
Academic, theoretical and educational journal published quarterly by the
Ministry of Education of Azerbaijan Republic
Baş Redaktor // Editor: Dr.Rahil Najaf
www.journal.edu.az

İÇİNDƏKİLƏR CONTENTS

REDAKTOR SÖZÜ - EDİTORİAL
Gələcək zaman inkişaf etmiş texnologiyalar çağıdır
s.9-10
Türkiyədə məktəblilərlə sosial işin tətbiqi sahəsinin qiymətləndirilməsi: yeni üfüqlər və proqnozlar
Evaluation of School Social Work Application Area: Further Expansions and Insights
Burcu Gündüz, Əbülfəz Süleymanov, s.11 - 25 
Yuxarı sinif şagirdlərinin peşə seçiminə hazırlığı məqsədilə keçirilən təlim metodları
Training form of preprofile preparation works within high school students
Sofiya Qaponova, İrina Revina, s.27-40
Ümumi təhsil məktəblərində aparılan summativ qiymətləndirmələrin xüsusiyyətləri
Opportunities to use the results of assessments in the secondary schools
Nəzakət Mehdiyeva, səh.41-53  
Təhsildə və praktikada «müasir texnologiya» konsepti
The concept of «modern technology» in educational science and practice
Oksana Soroka, s.55-76
Müasir dövrdə dəyərlərin formalaşmasının psixoloji mexanizmləri
Contemporary values and psychological functions of its formation summary
Kamilə Əliyeva, Rəşid Cabbarov, İranə Məmmədli, Turanə Əliyeva, səh.77-84 

İnkişaf geriliyi olan uşaqların valideynləri ilə aparılan psixoloji təlimin nəticələrinin təhlili: sistematik baxış
The Result of the Investigations about the Effects of Mindfulness Based Stress Reduction Training on Parents whose Children Developmental Delay: a Sistematic Overview
Alev Elmas, s.85-94 

Nüfuzlu elmi jurnallara məqalə hazırlamağın yolları
How to write a scientific article for prestigious academic journals
Misir Mərdanov, Aynur Həsənova, səh.95-106 

Rus və Avropa yazıçılarının uşaq əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi və bu əsərlərin milli-maarifçi uşaq ədəbiyyatının inkişafında rolu (XIX əsrin II yarısı — XX əsrin əvvəlləri)
Russian and European writer’s works on children in Azerbaijan language and their role in the development of national, enlightened children’s literature (The second half of the 19th century — beginning of the 20th century)
Sevinc Rəsulova, s.107-121

Tarixdə ilk müəllim xatirə dəftəri: «Şumerli Ludinqirranın həyatı» və ən qədim təhsil anlayışı
The first teacher’s daybook in history: On the life of Sumerian Ludingirra and the mean of the oldest educational system
Əkbər Nəcəf, s.123-132
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar