95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2007

2007

30 mart 2019, Şənbə
105
4

İçindəkilər
TƏHSİL İSLAHATI FƏALİYYƏTDƏDİR
Keyfiyyətli tədris prosesinin qurulmasında innovasiyaların rolu
Abdulla Mehrabov
səh.3-8

KURRİKULUM
Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi (müasir baxışlar və konseptual yanaşmalar)
Aydın Əhmədov, Talıb Şərifov, Ənvər Abbasov
səh.9-21

ÖZƏL TƏHSİL OCAQLARIMIZ
On beş il əmanətə sədaqətlə
Ənvər Özərən
səh.22-26

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Yeni uğurlara doğru
Mahal Əliyev
səh.27-31

İNNOVASİYALAR
Fəal təlim metodları və tədris prosesində onlardan istifadəyə dair
Firudin Ağayev, Elxan Cəfərov
səh.32-37

About integrated natural sciences subjects
Sahib Majidov
səh.38-46

METODİKA,QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Tədris prosesində kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə haqqında
Mübariz Əmirov
səh.47-53

Təlim prosesində bilik və bacarıqların müstəqil əldə edilməsi
Gülarə Hüseynova, Zinyət Əhmədova
səh.54-57

О гуманизации, гуманитаризации и демократизации при обучении физике
Саадет Вейсова
səh.58-61

PEDAQOGİKA
Avropada ali təhsilin inkişaf meyilləri: Bolonya prosesinə qədərki dövrün mərhələləri
Fərrux Rüstəmov, Kəmalə quliyeva
səh.62-74

Şəxsiyyətyönümlü təhsilin mahiyyəti, vəzifələri və bu sahədə fərdi yanaşmanın rolu
Xəqani İsmayılov
səh.75-81

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Həyat fəaliyəyyətinin təhlükəsizliyi məsələlərinə dair
Həbib Ocaqov
səh.82-87

Təlimdə müəllim-şagird münasibətləri haqqında
Şəhla Quliyeva
səh.88-90

HƏSƏN ƏLİYEV-100
Akademik Həsən Əliyevin elmi-təşkilati fəaliyyəti haqqında bir neçə söz
Budaq Budaqov
səh.91-99

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
Azərbaycan maarifpərvərlərinin müəllim kadrları hazırlığında rolu (XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində)
Vidadi Bəşirov
səh.100-104

KİTABLAR, RƏYLƏR
Görkəmli maarifçinin irsi öyrənilir
Hikmət Mehdiyev
səh.105-107

Dəyərli tədqiqat əsəri
Abbas Səmədov
səh.108-109

AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN  XIII QURULTAYI QARŞISINDA
O illəri xatırlayarkən
Əhməd Zeynalov
səh.110-112
№5

İçindəkilər
TƏLTİFLƏR
Azərbaycan Respublikasının təhsil işçilərinə fəxri adların verilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
səh.3-10

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri Misir Mərdanovun rəhbər təhsil işçilərinin konfransında “2006/2007 – ci dərs ilinin yekunları və qarşıda duran vəzifələr”mövzusunda məruzəsi
səh.11-30

TƏHSİLƏ DÖVLƏT QAYĞISI
Təhsilə qayğı və diqqət hamımızın borcudur
Sahib Ələkbərov
səh.31-34

İDARƏETMƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Məktəbdə işin səmərəli təşkili təcrübəsindən
Zülfiyyə Veysova
səh.35-38

Məktəb valideyn – müəllim assosiasiyasının işi barədə
Azər Hətəmov
səh.39-41

İNNOVASİYALAR
Təhsil sistemində informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inteqrasiyasına dair
Samir Məmmədov
səh.42-44

KURRİKULUM
Müasir kurrikulumlarında yeni təlim strategiyaları
Afət Süleymanova
səh.45-51

METODİKA,QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Tədris prosesində ekoloji tərbiyənin bəzi məsələlərinə dair
Gülsüm Məhərrəmova
səh.52-57

Təlimdə müasir texnologiyalardan istifadə imkanları
Sahib Qocayev
səh.60-64

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
İsmayıl bəy Qaspiralının maarifçilik fəaliyyəti
Elmira Hüseynova
səh.65-71

Мемуары о реальных событиях прошлого
Вугар Ахмед
səh.72-78

CƏLALƏDDİN RUMİ-800
Cəlaləddin Rumi və onu cahanşümul “Məsnəvi”si
Elman Quluyev
səh.79-86

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Müasir təhsil həyati bacarıqlara əsaslanmalıdır
Şahrza Ağayev
səh.87-91

Qədim bir türk dastanı haqqında
İbrahim Kurt
səh.92-96

AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN XIII QURULTAYI QARŞISINDA
Zamandan zamana, üfüqdən üfüqə...
İmamverdi Əbilov
səh.97-101

PEDAQOGİKA TARİXİ
Pedaqogika tarixinə dair dərslik
İramin İsayev, Həsən Bayramov
səh.102-107

Dövlət və dövlət qeydiyyatından keçmiş özəl ali təhsil müəssisələrinin siyahısı
səh.108-109

Bunları bilmək maraqlıdır
Vaxt qızıldır
səh.109-111

Azərbaycan Respublikasl Təhsil Nazirliyində
səh.112

№6

İçindəkilər
Təlim nailiyyətlərinin rəqəmlərlə qiymətləndirilməsinin pedaqoji – psixoloji məsələləri
Abdulla Mehrabov
səh.3-8

İNNOVASİYALar
Vikipediya və onun imkanları
Rasim Əliquluyev, İradə Ələkbərova, Rəna Qasımova
səh.9-22

İnteraktiv metod və informasiya – kommunikasiya texnologiyaları vasitəsilə təlimin optimallaşdırılmasına dair
Tofiq Məmmədov
səh.23-26

AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN XIII QURULTAYI QARŞISINDA
Mənim fikrimcə
Qurban Qurbanov
səh.27

İDARƏETMƏNİN REGİONAL PROBLEMLƏRİ
Yeni vəzifələr qarşısında 
Afət Allahverdiyeva
səh.28-32

MƏKTƏB TƏCRÜBƏSİ
Şagirdlərin keyfiyyətli biliklərə yiyələnməsi və hərtərəfli inkişaf etdirilməsində fənn dərnəklərinin rolu
Oqtay Məmmədov
səh.33-36

METODİKA, QABAQCIL TƏCRÜBƏ
Mahmud Kaşğari və onun “Divanü lüğat-it-türk” əsərinin öyrədilməsinə dair
Ramiz Əsgər
səh.37-42

Ümumtəhsil məktəblərində yeni informasiya texnologiyalarından istifadənin bəzi nəzəri məsələləri
İsa İsmayılov
səh.43-49

PEDAQOGİKA
Tolerant şəxsiyyətin formalaşdırıəlması
Fərrux Rüstəmov, Tamilla Dadaşova 
səh.50-63

PSİXOLOGİYA
Культурологический подход  к оценке логики образовательного процесса
Новруз Байрамов
səh.64-68

TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
M.Şəhriyarın əsərlərində təlim və tərbiyə məsələlərinə ümumi baxış
Qulamhüseyn Ədaləti
səh.69-72

Şagirdlərin estetik tərbiyəsində incəsənət üzrə mütaliənin rolu
Səadət Abbasova 
səh.73-76

Tələbələrin olimpiadalara hazırlanmasının bəzi məsələləri
Novruz Musayev
səh.77-81

PEDAQOJİ FİKİR TARİXİMİZDƏN
İlk dünyəvi məktəblər və uşaq poeziyası
Təyyar Cavadov
səh.82-91

Azərbaycanda məktəb dərslikləri və onların inkişaf istiqamətləri
Elnarə Məmmədova
səh.92-97

XVII əsr Azərbaycan təhsili haqqında
Günel Muxatrova
səh.98-103

YENİ NƏŞRLƏR
Pedaqoji təcrübəyə dair dərs vəsaiti
Nəsrəddin Musayev 
səh.104-106

Bizə yazırlar (Məqalələrin icmalı)
səh.107

“Azərbaycan məktəbi” jurnalının 2007-ci il 1-5 - ci nömrələrində dərc olunmuş materialların mündəricatı
səh.108-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar