95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2004

2004

30 mart 2019, Şənbə
133
№1
İçindəkilər

Heydər Əliyev milli təhsilimizin böyük dayağı,sönməz mayakı idi
Misir Mərdanov
səh.4-9 

Tarix və tarixi şəxsiyyət
Aydın Şirinov
səh.12-13

Fərabinin rəhbər şəxsiyyət idealı və Heydər Əliyev fenomeni
Nigar Cərulla qızı
səh.13-14

Azərbaycan xalqının bəşəriyyətə bəxş etdiyi nadir şəxsiyyət
Vidadi Bağırov
səh.15-17

Təhsil islahatı fəaliyyətdir
Azərbaycanda pedaqoji kadrların ixtisasartırma təhsili:nəticələr, problemlər, gələcəyə töhvələr
Rəhim Ağamalıyev, Aydın Kazımzadə
səh.20-44

Dərsliklərin ekspertizası üçün zəruri tələblər, yaxud XXI əsrin məktəb dərslikləri necə olmalıdır
Ağababa İbrahimov
səh.45-49

20 yanvar
20 yanvar xalqımızın mənəvi qələbə tarixidir
Nəsrəddin Musayev
səh.50

Pedaqoji prosesin idarə olunması
Ümumtəhsilin keyfiyyəti və onun idarə olunmasında qiymətləndirmənin rolu
Abdulla Mehrabov, Akif Əliyev, Sevda Quliyeva
səh.51-63

Psixologiya məsələləri
Məktəblərdə "Psixoloji biliklərin əsasları"nın öyrənilməsi məsələləri(III-V siniflər)
İsa Məmmədov
səh.64-79

Metodika:fənlərin tədrisi
Rezertiv və produktiv fəaliyyət vərdişlərinin formalaşdırılması təcrübəsindən
Həsənağa Əhmədov
səh.80-86

Coğrafiya tədrisində praktik təlim metodlarından istifadə 
Nərminə Seyfullayeva, Svetlana Əmirova
səh.87-92

Ümumtürk pedaqoji fikir tarixindən
Xətib Təbrizinin "Nizamiyyə"mədrəsəsində pedaqoji fəaliyyəti və pedaqoji düşüncələri 
Rüfət Hüseynzadə
səh.93-99

İctimai təşkilatlar
Vətəndaş təhsili günümüzün zəruri tələbidir
Əjdər Ağayev
səh.100-107

Xəbərlər, məlumatlar
Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində təhsilə dair beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçirilomişdir
səh.108-112
№2
İçindəkilər

80 illik şanlı fəaliyyət tarixi
səh.3-4

Qloballaşma zamanın tələbidir
Qloballaşma və insan inkişafı problemləri
Zahid Qaralov
səh.5-16

Azərbaycan Türkiyə arasında təhsil əlaqələrinə dair
Dostluğumuz əbədidir
Maarifə Hacıyeva
səh.17-21

Pedaqoji prosesin idarə olunması
Fənlərarası əlaqə təlim keyfiyyətini təmin edən amil kimi 
Cəsayıl Rəsulov
səh.22-27

PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
V-VI siniflərdə psixoloji biliklərin əsaslarının öyrəniloməsi
İsa Məmmədov
səh.28-35

Təlimdə şagirdlərin müstəqil işinin fizioloji əsasları 
Məcid İsmixanov
səh.36-45

Tərbiyə məsələləri
İslamda uşaq tərbiyəsi 
Vaqif Abbasov
səh.46-49

Gənclərin estetik tərbiyəsində televiziya verlişlərinin rolu
Qafar Əsgərzadə
səh.50-52

İbtidai siniflərdə humanist tərbiyənin səmərəli yolları
Tünzalə Qurbanova
səh.53-55

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
XXI əsr məktəbləri riyaziyyatdan nəyi tədris etməlidir?
Ağababa İbrahimov
səh.56-63

V-VI siniflərdə şifahi hesablama vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi
Əbülfət Cəlaloğlu
səh.64-68

Sosial pedaqogika
Aktual sosial problemlər və viktimoloji proseslər
Rəsul Abdulov
səh.69-74

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizdən
Mehdi Mehdizadənin pedaqoji irsindən istifadəyə dair
Ramiz Əliyev
səh.75-80

Unutsaq,unudularıq.Məmməd Tağı Sidqi-150
İstedadlı maarifpərvər, məktəbşünas
Rəcəb Ağayev
səh.81-86

Bizim veteranlarımız
Xoşbəxt o şəxsdir ki..
Mahmud Həsənov
səh.87-89

Yeni nəşrlər
Qiymətli tədris vəsaiti
Vidadi Bəşirov
səh.90-95
№3
İçindəkilər


Avropa şurasında Cənubi Qafqaz ölkələrinin Təhsil nazirlərinin konfransı keçirilib
Əsgər Əliyev
səh.3-4

Qloballaşma zamanın tələbidir
Qlobal problemlər:mənşəyi,mahiyyəti və təsnifatı
Hüseyn Əhmədov
səh.5-16

İdarəetmənin regional problemləri
Vidadi Bağırov
səh.17-42

Məktəbimiz islahat yollarında 
Araz İsmayılov
səh.43-45

Məktəbi idarəetmə fəaliyyətimizi yenidən qururuq
Əlifxan Məmmədov
səh.46-49

Təhsili elmi idarəetmə günün tələbidir
Ramin Abbasov
səh.50-53

Məktəblərimizdə praktik psixoloji xidmət
Səxavət Qənbərov
səh.53-55

Məktəbəqədər tərbiyənin təşkili barədə
Gülyanə Xəlilova
səh.56-58

Dayaq ixtisasartırma məntəqəsi islahatın nailiyyətidir
Qənirə Quliyeva
səh.59-60

Gənclərlə iş sistemi haqqında
Musa Həsənov
səh.61-62

Müəllim olmağımla fəxr edirəm
Sədaqət İsmayılova
səh.62-64

Birgə fəaliyyətimiz və nailiyyətimiz
Aydın Mikayılov
səh.65-66

Devizimiz aydın, fəaliyyətimiz konkretdir
Əntiqə Mahmudova
səh.67-69

Beynəlxalq dəyərlərə istiqamətlənmiş fəaliyyətimiz
Balaxanım Qəhrəmanova
səh.69-71

Məktəbimizdə valideyin qayğısı şərəf işidir
Zərifə Nəcəfova
səh.72-74

Gənc müəllimlərə qayğı göstərilir
Səidə Səfərova
səh.74-76

Öz vicdan borcumuzu yerinə-yetiririk
Müzəffər Gülümov
səh.77-78

Pedaqoji prosesin idarə olunması
"Addım-Addım "proqramı təhsilə yeni yanaşmanı müdafiə edir
Briliant Mehdiyeva
səh.79-81

PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
VII sinifdə  psixoloji biliklərin əsaslarının öyrədilməsi
İsa Məmmədov
səh.82-87

Pedaqoji fikir tariximizdən
Əssar Təbrizi ailə və övlad tərbiyəsi haqqında
Fərahim Sadıqov
səh.88-96
№4
İçindəkilər

Təhsil islahatın fəaliyyətidir
Təhsil sahəsinin inkişafında büdcənin rolu
Həmid Zeynalov, Fərha Əliyev, Akif Hacıyev
səh.3-7

Tərcümə dərsliklərindən orijinal dərsliklərə
Nəcəf Nəcəfov
səh.7-13

TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Məktəb tərbiyə sistemində müəllimin prioritet rolu
Şəfiqə Əliyeva
səh.14-18

Şah İsmayıl Xətai irsində əxlaq tərbiyəsi məsələləri
Mətanət Əkbərova
səh.19-30

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
Orta məktəbdə qeyri-üzvi kimya tədrisinin həyat və istehsalatla əlaqələndirilməsinə dair
Elşad Axundov
səh.31-34

Pedaqoq alimlərimiz.Zahid Qaralov-70
İstedadlı alim, qayğıkeş insan
səh.35-38

Yeni tipli məktəblər
Naxçıvan türl liseyləri:fəaliyyətin başlıca istiqamətləri
Polad Mədətov
səh.39-41

PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Məktəbə necə psixoloq lazımdır?
İsa Məmmədov
səh.42-47

Qaçqın uşaqların təsviri fəaliyyətinin xüsusiyyətləri
Səlim Əlizadə
səh.48-55

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJI FIKIR TARIXINDƏN
Teni üsul məktəb hərəkatının Qərbi Azərbaycana yayılması tarixinə dair(XIX əsrin ikinci yarısı)
Hüseyn Əhmədov
səh.56-65

Pedaqoji düşüncələr
Pedaqogika dünyəvi elmdir
Ağahüseyin Həsənov
səh.66-74

Təlimdə vasitələrin alqoritmik və evristik fəaliyyətinin optimal nisbətlərinin tənzimlənməsinə yönələn sistemi
Firədun İbrahimov
səh.74-90

Tarixi həqiqətlər
Oxçu faciəsi
Sövdəyar Muradov
səh.91-96
№5
İçindəkilər

Təhsilə dövlət qayğısı
Azərbaycan Respublikasında "Bilik Gününün"təsis edilməsi və təhsil müəssisələrində iş rejiminin tənzimlənməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı
səh.3

Azərbaycan Respublikasında Ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminat proqramının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı
səh.4-5

Azərbaycan müəllimlərinə
səh.6

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev müəllim və təhsil haqqında
səh.7

Əlamətdar yeni dərs ili
Yeni dərs ili təhsilimizdə yeni mərhələdir
Lətif Hüseynzadə
səh.8-11

Yeni dərs ili, yeni vəzifələr
Aydın Əhmədov
səh.12-26

Təhsil qayğı ilə əhatə olunduqda 
Məhəbbət Qarabağlı
səh.27-34

İslahat ünvanlı fəaliyyətimiz
Şamil Əliyev
səh.35-46

İslahat fəaliyyətimizi ildən-ilə təkmilləşdiririk
Akif Mövsümov
səh.47-56

65 il fəaliyyət göstərən məktəbimiz
Bibixanım Ağayeva
səh.57-60

Müəllimin peşə xüsusiyyətləri
Sədaqət Mustafayeva
səh.61-66

Təlimdə idrak müstəqilliyi
Pedaqoji təcrübə və nəzəriyyədə şagirdlərin təlim-idrak müstəqilliyi probleminin müasir vəziyyəti
Məcid İsmixanov
səh.67-74

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
Biologiyanın fəal təlim metodları 
Əhməd Seyidəhmədov
səh.75-84

PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Qaçqın uşaqların təsviri fəaliyyətində ailə obrazının təsviri
Səlim Əlizadə
səh.85-93

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJI FIKIR TARIXIMİZDƏN
Yeni üsullu məktəb hərəkatının Cənubi Azərbaycana yayılması tarixinə dair
Hüseyn Əhmədov
səh.94-102

Abdulla Şaiq "Nümunə məktəbi"nin  Azərbaycan məktəb tarixində yeri
Məlahət Mürşüdlü
səh.103-108

Peşə liseyləri
Peşə təhsili təkmilləşdirilir
Rahim Əzizov
səh.109-112
№6
İçindəkilər

Təhsil islahatı fəaliyyətdədir
Ölkə başçımız inkişaf proqramları çərçivəsində fəaliyyətə daha çox üstünlük verir
Misir Mərdanov
səh.3-22

Avropada ali təhsil sisteminin tendensiyaları.Boloniya prosesi və Azərbaycan konteksti 
Rəhim Ağamalıyev, İlham Pirməmmədov
səh.23-60

Heydər Əliyev və milli ideologiyamız
Heydər əliyrv irsində təhsil, elm, milli kadr hazırlığı məsələləri 
Əjdər Ağayev
səh.61-69

Heydər Əliyev və təhsildə keçmişə qayıdış:həqiqətlər, paradokslar
Allahverdi Eminov
səh.69-78

METODIKA:FƏNLƏRIN TƏDRISI
Təlim prosesində tədqiqatçılıq metodundan istifadə 
Afaq Yusifova
səh.79-82

Coğrafiyanın tədrisində ekoloji tərbiyənin bəzi məsələləri
Tofiq Bəylərov
səh.83-87

Riyazi məsələlərin ənənəvi həll metodlarının optimallaşdırılması
Əbülfət Süleymanov
səh.88-92

PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Müəllim şagird münasibətləri məktəbin qlobal problemi kimi
Qorxmaz Məcid
səh.93-102

MƏKTƏB VƏ PEDAQOJI FIKIR TARIXIMİZDƏN
Təlimdə şagirdllərin müstəqil işi üzrə pedaqoji fikrin tarixinə dair
Məcid İsmixanov
səh.103-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar