95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2001

2001

30 mart 2019, Şənbə
116
№1
İçindəkilər

Dünya azərbaycanlılarına
Səh. 3-4

XXI əsrin, üçüncü minilliyin qarşılanması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərancamı
Səh.5

XXI əsrin və üçüncü minilliyin qarşılanması ilə bağlı tədbirlər planı
Səh.6-7

Dünya şöhrətli təhsil ocağı
Azərbaycan Dövlət Neft Akademyasının 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubley mərasimində Respublika Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
Səh.8-17 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademyasının rektoru professor Siyavuş Qarayevin çıxışı
Səh. 18-22 

Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi – praktik konfransda təhsil naziri, professor Misir Mərdanovun çıxışı
səh.23-26

Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı; islahat prosesinin gedişi, problemlər, perspektiv prioritetlər
Misir Mərdanov
səh.27-50 

Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramının gedişi vəziyyəti, problemlər və perspektiv prioritetlər haqqında Təhsil Nazirliyi Kollegiyasının Qərarı
səh.51-65

Təhsil Nazirliyində elmi seminar 
Azərbaycanda Təhsil İslahatının elmi əsasları
Zahid Qaralov
səh.66-76

Yeni pedaqoji təfəkkür, yeni pedaqoji texnologiya 
Şagirdin yaxşı oxuya bilməsi və yaxşı oxumaq istəməsi üçün şəraitin yaradılması
Əbdül Əlizadə
səh.77-91

Pedaqoji prosesə rəhbərlik 
Ali məktəbdə rəhbərlik və daxili nəzarət pedaqoji prosesə xidmət kimi
Nurəddin Kazımov 
səh.92-100

"Nəsirəddin Tusi" - 800
Nəsirəddin Tusinin elmi-pedaqoji irsinin öyrənilməsi haqqında
Zahid Qaralov 
səh.101-112

"İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə" - 30
Məcmuədə məktəbəqədər tərbiyə ilə əlaqədar materialların proqram tələblərinə uyğunluğu
Zemfira Məhərrəmova
səh.113-118 

Xəbərlər, məlumatlar
Faydalı tədbir
səh.119-121

Pedaqoq alimlərimiz 
Alınmamış müsahibə
Oqtay Abbasov
səh.122-124

Xeyirxah insan, gözəl alim
Əmrulla Paşayev, Heydər Cəfərov
səh.124-127

Yeni nəşrlər 
X-XI siniflər üçün “Azərbaycan tarixi” dərsliklərin yeni nəşri başa çatmışdır
səh.128
2
İçindəkilər

Azərbaycanın coğrafiya elminin dünəni, bu günü, sabahı
Budaq Budaqov
səh.3-7

Keçid dövrü və dünyagörüşü problemi
Aydın Şirinov
səh.8-24

Pedaqoji prosesin idarə olunması 
Tədrisin intensivləşdirilməsinə dair 
Sədrəddin Qədirov
səh.25-30

Pedaqoji prosesin səmərəli təşkili mühüm şərtdir
Elmira İsmayılova
səh.31-34

Kadr hazırlığı: vəziyyət, perspektivlər
Ali təhsil müəssisəsi timsalında marketinq xidmətlərinin fəaliyyət mexanizmi
Rəhim Ağamalıyev
səh.35-40

EHM və məktəb 
Pedaqoji prosesdə komputer texnologiyasının üstünlükləri haqqında
Akif Orucəliyev
səh.41-43

Tərbiyə məsələləri 
Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi üzrə metodik məsləhətlər
Ənvər Aslanov
səh.44-47

Tədris prosesində vətən sevgisini aşılayıram 
Nizami Gəncimalıyeva
səh.47-50

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər 
Təhsil islahatı və pedaqoji prosesin bəzi nəzəri məsələləri
Nurəddin Kazımov
səh: 51-59

Metodika: fənlərin tədrisi 
Fizikanın tədrisində ekoloji informasiyaların əhəmiyyəti haqqında
Nazim Məsimov
səh.60-62

Şagirdlərin şifahi nitq qabiliyyətini inkişaf etdirmək təcrübəsindən
Nərminə Əliyeva
səh.63-66

Ardıcıllığın limitinin tədrisinə dair
Məhəmməd Abbasov
səh.67-69

"Nəsirəddin Tusi"- 800
N.Tusinin elmi irsində astronomiyanın rolu
Mirzəli Murquzov, Əziz Babayev
səh.70-73

"İBTIDAI MƏKTƏB VƏ MƏKTƏBƏQƏDƏR TƏRBIYƏ" - 30
Sinif müəllimlərinin yaxın köməkçisi
Yəhya Kərimov 
səh.74-78

Pedaqoq alimlərimiz 
Müdriklərdən öyrənə - öyrənə
Mircəfər Həsənov, Xudaverdi Əlizadə
səh: 79-81 

Bizim müəllimlər 
Ədəbiyyatımızı sevdirənlər
Bəybala Abbaslı
səh.82-84

Xaricdə təhsil 
Kommunarlıq – yüksək romantika texnologiyasıdır
Vladimir Karakovski
səh.85-94

İctimai təşkilatlar 
Həmkarların fəaliyyəti
Ədilə Heydərova
səh.95-106

Tənqid və biblioqrafiya 
Yeni orijinal dərsliklər
Süleyman Məmmədov
səh.107-122

Pedaqogikanın 70 illik “ömrünə” əsrin sonundan baxış
Əmrulla Paşayev
səh.123-126

Pedaqoji aləm. Yeni mətbuat orqanı
səh.127-128 
№3
İçindəkilər 

Təhsil islahatı fəaliyyətdədir
Fasiləsiz təhsil hamı üçündür
Misir Mərdanov
səh.3-29

Təlim texnologiyası 
Şagirdlərin müstəqil təhsil fəaliyyətini formalaşdırmağın pedaqoji – psixoloji məsələləri
Məcid İsmixanov
səh.30-37

Pedaqoji prosesin idarə olunması 
Müəllim-şagird münasibətləri pedaqoji prosesin indikatorudur
Səadət Hənifəyeva 
səh.38-44

Tərbiyə məsələləri 
İntellekt haqqında düşüncələr
Rəcəb Ağayev
səh.45-47

İdarəetmənin regional problemləri 
Müasir məktəb və iqtisadiyyat
Sürəyya Əliyeva
səh.48-51

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər 
Pedaqoji proses və milli pedaqogika
Fikrət Əliyev
səh.52-60

Nümunəvi məktəblərimiz 
Bakıda bir məktəb var – 54 nömrəli
səh.61-68

Nəsirəddin Tusi - 800
Ümumtəhsil məktəblərində N.Tusi irsindən istifadəyə dair
Elşən Talıbov
səh.69-73

Zaqafqaziya ali təhsilli bədən tərbiyəsi kadraları hazırlayan ilk tədris müəssisəsi
Ağacan Abıyev
səh.74-79

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizdən 
F.Köçərli publistikasında xalq maarifi məsələləri
Veydəddin Pirəliyev
səh.80-86

Nəsillərə nümunə 
Mənəviyyat, ülvilik, paklıq meyarı
Akif Əliyev
səh.87-93

Pedaqoq alimlərimiz 
Milli pedaqogikamızın tarixi
Əlimirzə Əhmədov, Vidadi Bəşirov
səh.94-101

İş yoldaşlarımız 
Qarşıda yüz yaşın işığı yanır
Arif Ərşədoğlu
səh.102-103

İctimai təşkilatlar 
Təhsil hamının işidir
Əjdər Ağayev
səh.104-112

Yeni nəşrlər 
Müasir Azərbaycan dili haqqında uğurlu dərslik
Kamal Abdullayev, Kamal Hacıyev
səh.113-119

Qiymətli tədqiqat əsəri
Əjdər Ağayev
səh.120-124

“Nəriman Nərimanov – ideal və gerçəklik
İntiqam Cəbrayılov
səh.124-126

“Məktəb psixoloqu
Nəsrəddin Musayev
səh.127-128
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar