95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 2000

2000

30 mart 2019, Şənbə
129
№1

İçindəkilər
20 Yanvar faciəsionun hüquqi – siyasi qiyməti
Qurban Bayramov
səh.3-10

Sosial pedaqogikada yetim uşaqların tərbiyəsi problemi
Hikmət Əlizadə 
səh.11-18

Yeniyetmələrdə inam və dini etiqadın formalaşmasına təsir edən amillər və onların təşəkkül mexanizmləri
Kəmalə Qəhrəmanova
səh.19-25

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər
Ali məktəbdə elmi tədqiqat işi pedaqoji prosesin tərkib hissəsi kimi
Nurəddin Kazımov
səh.26-33

Psixologiya məsələləri
Yeniyetmə və gənclərin ailə həyatına psixoloji hazırlıq problemi 
Kəmalə Şiriyeva 
səh.34-39

"Kitabi-Dədə Qorqud" - 1300
Tarixin tədrisində “Kitabi- Dədə Qorqud” dastanlarından istifadə
Mübariz Əmirov 
səh.40-45

Məktəb və pedaqoji fikir tariximizdən 
Qazax Seminariyasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi – praktik konfransda çıxışı
Misir Mərdanov
səh.45-57

Metodika: fənlərin tədrisi
Fizikadan məsələ həllində ideal obyekt və ideallaşdırma 
Bakıxan Mirzəyev
səh.58-63

Azərbaycanın mineral sərvətlərinin öyrədilməsinə dair
Əjdər Xəlilov
səh.64-69

Tarixi proses: vahidlik və müxtəliflik
İntiqam Cəbrayılov 
səh.70-74

Unutsaq-unudularıq
Doğma ana dilinin tədrisi keşiyində 
Əhəd Əhmədov
səh.75-80

Nəsillərə nümunə
Əsrimizin həmyaşıdı ilə xatirə söhbət
Söhbəti qələmə alan: Rüfət Hüseynzadə
səh.81-90

Xaricdə təhsil
Böyük Britaniyanın təhsil sistemi
Rəhim Ağamalıyev
səh.91-109

EHM və məktəb
İnformatika və onun tədrisi
Ramiz Əliyarov
səh.110-112
№2

İçindəkilər
Təhsilə dövlət qayğısı
Məmmədəmin Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinə 
səh.3

Azərbaycan Respublikası prezidenti Heydər Əliyevin giriş nitqi
səh.4-10

M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyində məruzəsi
Misir Mərdanov
səh.11-23

Təhsilimizin flaqmanı
Söhbəti qələmə aldı: Nəsrəddin Musayev
səh.24-29

“Alma mater”imizin yubileyi
Fuad Qasımzadə
səh.30-34

M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti mənim həyatımda
Qurban Bayramov
səh.35-37

Təhsil islahatı fəaliyyətdədir
Təhsilin humanistləşdirilməsi və humanitarlaşdırılması barədə
Nəcəf Nəcəfov 
səh.38-47

70 ilin işığında
Məmmədhənifə Musayev
səh.48-52

Şanlı yubiley
Söhbəti qələmə aldı: Allahverdi Eminov
səh.53-62

İnstitutla bağlı xatirələrim
Zəhra Əliyeva 
səh.63-65

"Kitabi-Dədə Qorqud" - 1300
“Kitabi – Dədə Qorqud” eposunun tədqiqi barədə
Jalə Mustafayeva
səh.66-73

Psixologiya məsələləri
Məktəbdə psixoloji xidmət işinin təşkili və səmərəliliyi haqqında
Nazimə Zeynalova
səh.74-75

Xaricdə təhsil
Almaniya və Ruminiyada təhsil sistemi 
Misir Mərdanov, Rəhim Ağamalıyev
səh.76-93

Tərbiyə məsələləri
Heydər Əliyev və gənclərin hərbi – vətənpərvərlik tərbiyəsi
Məmmədəli Ağayev, Kövsər Məmmədov
səh.94-98

Kadr hazırlığı: vəziyyət, perspektivlər
Reallıqlar və perspektivlər
Rafiq Baxşəliyev 
səh. 99-104

Özəl təhsil müəssisələri
Gəlir bölgüsünün təhlili və təhlil sistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsi 
İradə Mirzəhmədova
səh.105-110

EHM və məktəb
Komputer texnikası və şagirdlərin təlim fəaliyyəti 
Möhsün Alışov
səh.111-120

Pedaqoq alimlərimiz
Hüseyn Mustafa oğlu Əhmədov cənablarına
Müəllifsiz
səh.121-122

Sədi Şahsəddin oğlu İmanov cənablarına 
Müəllifsiz
səh.123-124

Bunları bilmək faydalıdır
Qulu Xəlillinin publistikasında təhsil məsələsinə dair
Afət Sadıqova
səh.125-128
№3

İçindəkilər
Təhsil islahatı fəaliyyətdədir
İslahat proqramı təkamül yolu ilə aparılmalıdır
Misir Mərdanov
səh.3-11

Dilimiz-mənəviyyatımız
Ana dili milli sərvətimizdir
İsgəndər İsgəndərov
səh.12-17

Yeni pedaqoji təfəkkür, yeni pedaqoji texnologiya
Yeni pedaqoji təfəkkür; ideyalar, prinsiplər, problemlər
Əbdül Əlizadə
səh.18-34

KADR HAZIRLIĞI: VƏZIYYƏT, PERSPEKTIVLƏR
Təhsili idarə edənlərin hazırlanmasında dövlət standartları
Rəhim Ağamalıyev
səh.35-53

TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Kimya tədrisinin tərbiyə imkanları və onların reallaşdırılması yolları
Rəcəb Əliyev
səh.54-62

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər
Yeni pedaqoji təfəkkür və pedaqogika 
Nurəddin Kazımov
səh.63-67

Şagirdlərin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasına dair
Oruc Həsənov
səh.68-70

METODIKA: FƏNLƏRIN TƏDRISI
İngilis dilinin tədrisində fənlərarası əlaqəyə dair
Həsənağa Əhmədov
səh.71-75

Məktəb və pedaqoji fikir tarixi
Yüz yaşlı Sarvan məktəbi
Gülnarə Quluyeva – Məmmədova
səh.76-79

Nəsirəddin Tusinin həyatı, elmi fəaliyyəti haqqında
Akif Xalıqov
səh.80-86

Nəsillərə nümunə
Böyük Sərkərdə
Məzahir Abbasov
səh.87-92

Əlli yaşın bəhrələri
Xeyrulla Məmmədov
səh.93-98

Yeni nəşrlər
Fəlsəfi təfəkkür aşırımlarında (Professor M.B.Zeynalovun “Fəlsəfə tarixi” dərsliyi haqqında)
Aydın Şirinov
səh.99-103

Sanballı dərslik
Fəridə Şəfiyeva 
səh.104–105

Bunları bilmək faydalıdır
Xarici ölkələrdə testin inkişaf tarixi haqqında
Nərminə Məmmədova
səh.106-112
4

İçindəkilər
Təhsilə dövlət qayğısı
Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqında Azərbaycam Respublikası Prezidentinin fərmanı
səh.3-6

İlk universitetimiz
Bakı Dövlət Universitenin yaranması tarixindən
Misir Mərdanov
səh.7-26

TƏHSIL ISLAHATI FƏALIYYƏTDƏDIR
Flaqman pedaqoji univertsitetin islahat startı
Dəyirmi masa
səh.27-38

Məzunlarla görüş
50 ildən sonra
Təranə Hacılı
səh.39-40

ADPU- nun rektoru, professor cənab Bəhlul Ağayevə
səh.40-42

Təhsil: problemlər, vəzifələr
Təfəkkür attestasiyası islahatın tələbidir
Fikrət Əliyev 
səh.43-50

YENI PEDAQOJI TƏFƏKKÜR, YENI PEDAQOJI TEXNOLOGIYA
Şagird sözü böyük hərflə yazılır
Əbdül Əlizadə
səh.51-69

MILLI PEDAQOGIKADA ELMI YENILIKLƏR
Elmi – pedaqoji kadrların hazırlanması pedaqoji prosesin tərkib hissəsi kimi
Nurəddin Kazımov
səh.70-75

TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Peditariya üzrə subordinatorların etik və deontoloji tərbiyəsinin təşkili haqqında
Sabir Səfərov
səh.76-80

Yenilikçi müəllimlər
Pedaqoji prosesdə müəllim şagird əməkdaşlığı
Səadət Hənifəyeva
səh.81-85

Metodika: fənlərin tədrisi
Təmayüllü lisey sinifləri məktəbdə təlim – tərbiyə prosesinin diferensiallaşdırılması vasitəsi kimi
Telman Qardaşov
səh.86-89

Sinifdənxaric, məktəbdənkənar işlər
Diyarşünaslıq materialından istifadə təcrübəsindən 
Məlahət İsmayılova
səh.90-93

"KITABI-DƏDƏ QORQUD" - 1300
Dərslərimizə Dədə Qorqud gəlişi
Asya Rzayeva
səh.94-99

Orta ixtisas məktəbləri
Yeni tədris planları
Nəcəf Nəcəfov
səh.100-110

Pedaqoji fikir tariximizdən
Farabinin pedaqoji görüşləri 
Rüfət Hüseynzadə
səh.111-114

Bizim müəllimlərimiz
Müəllim peşəsinin sədaqətli vurğunu 
Məmməd Ələsgərov
səh.115-117

Xaricdə təhsil
Polşanın təhsil sistemi
Rəhim Ağamalıyev
səh.118-128
№5

İçindəkilər
Təhsilə dövlət qayğısı
Yeni dərs ilinin başlanması və Bilik günü münasibətilə Bakının Nərimanov rayonundakı 82 nömrəli məktəbdə keçirilən təntənəli toplantıda Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
səh.3-9

YENI PEDAQOJI TƏFƏKKÜR, YENI PEDAQOJI TEXNOLOGIYA
Şagirdin yaxşı oxuya bilməsi və yaxşı oxumaq istəməsi üçün şəraitin yaradılması.Maraq effekti haqqında
Əbdül Əlizadə
səh.10-31

Təhsil: problemlər, vəzifələr
Düşüncə, düşüncə, yenə də düşüncə
Bəşir Əhmədov
səh.32-37

Yeni pedaqoji təfəkkürə dair etüdlər
Vaqif Qurbanov
səh.38-43

Pedaqoji prosesin idarə olunması 
Qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi müəllim – şagird əməkdaşlığının mühüm amili kimi
Zeynəddin Piroğlanov
səh.44-46

Yenilikçi müəllimlər 
Bir dərsin xronometrajı
Qaybalı Paşayev
səh.47-51

Metodika: fənlərin tədrisi
Zoologiyanın tədrisində “Universal elektrotablo”nun əhəmiyyəti
Abısəməd Səmədov
səh.52-56

EHM və məktəb
Komputerin imkanlarından istifadəyə dair
Oqtay Məmmədov
səh.57-64

"KITABI-DƏDƏ QORQUD" - 1300
“Dədə Qorqud” dastanı tarixi yaddaşımızdır
Vilayət Əliyev, Vəli Əliyev
səh.65-69

Pedaqoji irsimizdən 
Görkəmli alim, nüfuzlu pedaqoq
Əjdər Xəlilov 
səh.70-74

Pedaqoq alimlərimiz
Görkəmli pedaqoq – alim, istedadlı müəllim
Əjdər Ağayev
səh.75-80

Pedaqoq alimlər
Pedaqoji elmə həsr edilmiş ömür
Fərrux Rüstəmov
səh.81-84

İş yoldaşlarımız
Ömür qismət payı
Faiq Yunusov
 səh.85-88

Mülahizələr, təkliflər, düşüncələr 
Faydalı tədbir
səh.89-98

Təhsil islahatı baxımından pedaqoji təcrübənin təkmilləşdirilməsi yolları
Sərdar Quluyev
səh.99-102

Ali və orta umumtəhsil məktəbləri arasında qarşılıqlı əlaqə təhsil islahatının tələblərindən biri kimi 
Nurədin Kazımov
səh.102-104

Ali və orta umumtəhsil məktəblərinin Azərbaycan dili və ədəbiyyat proqramları haqqında
Qəzənfər Kazımov 
səh.105-120

Tənqid və biblioqrafiya 
Orijinal tədqiqat əsəri 
Əkbər Bayramov, Kəmalə Şiriyeva
səh.121-128
№6

İçindəkilər
Şagirdin yaxşı oxuya bilməsi və yaxşı oxumaq istəməsi üçün şəraitin yaradılması
Əbdül Əlizadə
səh.3-17

Təhsil: problemlər, vəzifələr
Müəllim şagird münasibətlərində şagirdin subyektlik statusu
Allahverdi Eminov
səh.18-22

Pedaqoji prosesin idarə olunması 
Məktəbdə tədris prosesinə rəhbərlik 
Nazim Qasımov
səh.23-27

Tərbiyə məsələləri 
Tərbiyədə nümunənin rolu
Rəcəb Ağayev
səh.28-31

Ailə tərbiyəsinin səmərəli təşkilində adət - ənənələrin rolu 
Solmaz Həsənova
səh.31-36

Milli pedaqogikada elmi yeniliklər 
Pedaqoji cərəyanlar hansılardır və milli pedaqogika onları necə qiymətləndirir 
Nurəddin Kazımov
səh.37-49

Metodika: fənlərin tədrisi 
Tarix dərslərində əlavə materiallardan istifadəyə dair
Sabir Ələkbərov
səh.49-51

C.Cabbarlı - 100
C.Cabbarlının pedaqoji görüşləri
Yusif  Talıbov
səh.52-57

Xalqın sosial taleyinə Cabbarlı həssaslığı 
Əjdər Qiyaslı
səh.58-61

Nəsillərə nümunə 
Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsində Həzi Aslanov irsindən istifadə
Rafiq Əliyev
səh.62-64

Bizim alimlərimiz 
Müdrik insanın mənalı həyatı
Məmmədəli Zeynalov
səh.65-68

İş yoldaşlarımız 
50 il pedaqoji fəaliyyətdə 
Sabir Əmirxanov
səh.69-71

Pedaqogika terminləri 
Pedaqoji terminlər və anlayışlar haqqında 
Bəxtiyar Abdullayev
səh.72-76

Yeni nəşrlər 
Bir əsrdə ilk kitab
Yusif Talıbov
səh.76-81

Bu kitabları oxuyun
Qiymətli tədqiqat əsəri
Rüstəm Eminli
səh.82-85

Xaricdə təhsil 
Fransanın təhsil sistemi
Rəhim Ağamalıyev
səh.86-100

Rəsmi şöbə 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Xalq Təhsili muzeyinin Nizamnaməsi
Rəsmi şöbə
səh.101-107

“Azərbaycan məktəbi”  jurnalının 2000 – ci il 1-5 ci nömrələrində dərc olunmuş materiallar
səh.108-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar