95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1997

1997

30 mart 2019, Şənbə
87
№1

İçindəkilər
Unudulmaz qanlı yanvar
səh.3-4

Milli ideologiyamız və onun əsas xüsusiyyətləri
Həsən Şirəliyev
səh.5-10

Təhsil, problemlər, vəzifələr
Nəticələr, vəzifələr, tövsiyələr
Məleykə Abbaszadə
səh.11-13

Düşünməyi öyrənək və öyrədək
Bəşir Əhmədov
səh.14-18

Pedaqoji prosesin idarə olunması
Məktəbə rəhbərlikdə mühüm amillər
Afina Əliyeva
səh.18-21

Tərbiyə məsələləri
Məktəblilərin mənəvi tərbiyəsində milli dəyərlərdən istifadə
Ağadadaş Babayev
səh.22-27

Yeni pedaqoji təfəkkür
Təlimdə yeni meyillər güclənir
Nurəddin Kazımov
səh.28-31

Psixologiya məsələləri
Dərslik-müəllim-dərs
Əbdül Əlizadə
səh.32-36

Yenilikçi məktəblər
Azərbaycan və Türkiyə arasında qurulan təhsil körpüsü
Sait Sərdaroğlu
səh.36-38

Elm və təhsil
Kompüter təhsili:problemlər, perspektivlər
Rafiq Əliyev
səh.38-41

Şagirdlərin yaradıcı fəfəkkürünün formalaşdırılmasına dair
Sevgüladə Hacıyeva
səh.41-44

Bazar iqtisadiyyatı və məktəb
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində təhsilin problemləri
Cəlal Allahverdiyev
səh.44-47

Elmira Əliyeva
səh.48-52

Metodika:fənlərin tədrisi
Ölkəşünaslıq materiallarından istifadə haqqında
Həsənağa Əhmədov
səh.52-56

Ədəbiyyat dərslərində milli dəyərlərə məhəbbət tərbiyəsi
Afət Əhmədova
səh.57-61

Ana dili və ədəbiyyatın tədrisində varislik və perspektivlik
Esmira Kərimova
səh.62-64

Nəzəri qeydlər
Naxçıvan Muxtar Respublikası bitkiliyində ekobiomorfun yayılma qanunauyğunluğu və tərkib xüsusiyyətləri
İsmayıl Sadıqov
səh.65-66

Xaricdə təhsil
Hər şey təhsildən başlayır
Zeydulla Ağayev
səh.67-71

Pedaqoq alimlərimiz
Cəfakeş alim
Hüseyn Əhmədov, Fərrux Rüstəmov
səh.72-77

Təbrik edirik
səh.78-79

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu
səh.79-94

Müzakirə edirik
Təfəkkürün inkişafı başlıca məsələdir
Şərəf Əhmədova
səh.95-96

№3

İçindəkilər

Azərbaycan Respublikası prezidenti Heydər Əliyev cənablarına
L.Rəsulova
səh.3-4

Azərbaycan Respublikasının prezidenti zati-aliləri Heydər Əliyeb cənablarına pedaqoji ali və orta ixtisas məktəbləri məzunları ilə görüş iştirakçılarının müraciəti
səh.5-6

Azərbaycan Respublikası təhsil naziri L.X.Rəsulovanın çıxışı
səh.6-9

Xalqın dirilik kitabı 
Bəkir Nəbiyev
səh.10-11

15 iyun 1993-cü il Azərbaycan xalqının Qurtuluş günüdür
Aliyə Təhmasib
səh.12-13

Təhsil:problemlər, vəzifələr
Təhsilin fəlsəfi əsasları və müasir problemləri
Edil Eyvazov, Müseyib İlyasov
səh.14-19

Hazır bilikləri, yoxsa düşünməyimi öyrətmək
Aydın Şirinov
səh.19-24

Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsipləri
Tərbiyənin humanistləşdirilməsinə dair
Rəfiqə Mustafayeva
səh.24-30

Fikrət Əliyev
səh.30-35

Kadr hazırlığı:vəziyyət, perspektivlər
Kadr hazırlığı yeni mərhələdə
Qorxmaz Quliyev
səh.36-38

Birliyimizin rəmzi "Qafqaz universiteti"
İbrahim Cahan
səh.38-42

"Kitabi-Dədə Qorqud"-1300
"Kitabi-Dədə Qoqud"da şəxsiyyət probleminə dair
Əjdər Ağayev
səh.43-49

Tərbiyə məsələləri
Uşaqlarda əxlaqi qüsurlar nədən baş verir
Soltansəlim Axundov
səh.49-52

Qaçqın uşaqların tərbiyəsi haqqında
Hikmət Əlizadə
səh.52-59

Ağıl tərbiyəsinə müasir baxış
Nurəddin Kazımov
səh.59-69

Psixologiya məsələləri
Mən obrazı:strukturu və formalaşması xüsusiyyətləri
Sabir Şabanov
səh.69-73

Təhsilin sosial-psixoloji vəziyyəti və şəxsiyyətin inkişafına onun təsiri
Ramiz Əliyev
səh.74-79

Yenilikçi məktəblər
Buraxılış imtahanı və nəticələr
Həqiqət Məmmədova
səh.80-81

EHM və məktəb
Kompüter təhsilinin psixoloji aspektləri
Məmmədəli Salahlı
səh.82-87

Metodika:fənlərin tədrisi
Coğrafiyanın tədrisində konstitusiyadan istifadə imkanları
Fazil Nağıyev
səh.88-91

Sinifdənxaric, məktəbdənkənar işlər
Təlim dərslə tamamlanmır
Əsmər Bədəlova
səh.92-95

Bizim alimlərimiz
Yəhya Kərimov-70
Tofiq Hacıyev
səh.96-97

Şirin arzular, bizim arzular
Zəhra Əliyeva
səh.97

Bizim müasirlərimiz
Maarif fədaisi
Nazim Əhmədov
səh.98-99

Bu kitabları oxuyun
"Azərbaycanca-ingiliscə lüğət"-leksikoqrafiyamızda yeni mərhələ
Fəxrəddin Yadigar
səh.99-102

Pedaqogika elminin dəfinə çələngi
Y.R.Talıbov, C.M.Məmmədova
səh.103-105

Mülahizələr, təkliflər
Həllini gözləyən bəzi məsələlər
Əliheydər Həşimov
səh.106-112
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar