95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1996

1996

30 mart 2019, Şənbə
105
№2

İçindəkilər
Hər bir Azərbaycan gənci müstəqil dövlətimizin fəal qurucusu olmalıdır
səh.3-16

Müstəqil Azərbaycanımızın yeni konstitusiyası
səh.17-19

Təhsil, problemlər, vəzifələr
Yeni təlim nəzəriyyəsi
Nurəddin Kazımov
səh.20-25

Kadr hazırlığı, vəziyyət, perspektivlər
Bazar iqtisadiyyatına keçid ərəfəsində diplomdansonrakı təhsilin məzmunu,forma və metodları
Ramiz Məmmədzadə
səh.26-32

Pedaqoji fikir tariximizdən
Əjdər Ağayev
səh.33-36

Psixologiya məsələləri
Əsrin psixoloji düşüncələri
Ə.Əlizadə
səh.37-39

Psixologiya üzrə tədqiqatların məktəb təcrübəsinə tətbiqinə dair
İ.Ə.Məmmədov
səh.40-42

Nizami Gəncəvi-850
Nizami poeziyasında fizika
Xamiz Ağayev
səh.43-45

Sinifdənxaric oxu
Şagirdlərin mütaliə fəaliyyətinin formalaşdırılmasında sinifdənxaric oxunun təşkilinə dair
Yusif Qazıyev
səh.46-48

№3

İçindəkilər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqına təbriki
səh.3

TƏHSIL, PROBLEMLƏR, Mülahizələr 
Azərbaycanın milli ideologiyası və təhsil doktrinası
Bəşir Əhmədov
səh.4-8

Dərslik tərtibinin əsas pedaqoji prinsipləri
Məcid İsmixanov
səh.9-15

Tərbiyə məsələləri
Məktəblilərin bədii təhsil səviyyəsi yüksəlməlidir
səh.15-19

Yuxarı sinif şagirdlərində mərdlik və qəhrəmanlıq tərbiyəsi
Tamilla Vahabova
səh.20-24

Müasir şəraitdə şagirdlərin vətəndaşlıq tərbiyəsi
H.V.İlyasov
səh.24-28

Vətənpərvər vətəndaşlar tərbiyə edək
Afiq Əliyev
səh.28-29

Pedaqoji fikir tariximizdən
N.Tusinin elmi-pedaqoji irsində şəxsiyyət problemi
Əjdər Ağayev
səh.30-33

Metodika:fənlərin tədrisi
Riyaziyyatın tədrisində izahlı-illüstrativ metodlardan istifadə
Abdulla Nuruşov
səh.34-39

Təlim prosesində qeyri-ənənəvi üsulların tətbiqi
Məhəbbət Paşayeva
səh.40-43

N.Kazımov-70
Görkəmli pedaqoq-alim Nurəddin Kazımov
səh.44

Bizim iş yoldaşlarımız
Məktəb direktoru
səh.45-46

Müzakirə edirik
Bu, təhsildə yeni elm deməkdir
səh.47-48

№4
İçindəkilər
Pedaqoji prosesin idarə olunması
Təhsili idarəetmənin bir prinsipi haqqında
Nazim Əhmədov, Tanrıverdi Əzizov
səh.3-8

Kadr hazırlığı: vəziyyət, persektivlər.Özəl təhsil müəssisələri
Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyasının formalaşdırılması və inkişaf perspektivləri
səh.9-11

Psixologiya məsələləri
Məktəbdə psixoloji xidmətin əmələ gəlməsi və Bakı eksperimentlərinin xüsusiyyətləri
İsa Məmmədov
səh.12-18

Müəllimin pedaqoji etikası
Müəllimin estetik mədəniyyətinin yüksəldilməsi
Vidadi Xəlilov
səh.19-22

N.Nərimanov-125
Xalqımızın dahi oğlu
Firudin Köçərli
səh.23-28

N.Kazımov-70
Pedaqogika elminin görkəmli tədqiqatçısı
Yəhya Kərimov, Əjdər Ağayev
səh.28-33

Pedaqoji mətbuatımızın tarixindən
"Dəbistan" və "Rəhbər"jurnallarının layiqli davamçısı
Zəhra Əliyeva
səh.34-40

Sinifdənxaric və məktəbdənkənar iş
Şagirdlərdə təşkilatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
Nigar Muradova
səh.41-43

Müzakirə edirik
Təsir, yoxsa inkişaf
Şaban Qaralov
səh.44-45

Bizim müasirlərimiz
İllər xatırlandı
Tükəzban Əsədova
səh.46-48

№5-6

İçindəkilər
Başlıca vəzifələr müəyyənləşir
səh.3-5

TƏHSIL,PROBLEMLƏR,VƏZIFƏLƏR
Təhsil sistemində milli xüsusiyyətləri nəzərə almağın vacibliyi
Ramiz Əliyev
səh.6-10

KADR HAZIRLIĞI: VƏZIYYƏT, PERSEKTIVLƏR
Yenidən hazırlanmanın genişləndirilməsi günün tələbidir
Nəcəf Nəcəfov
səh.11-14

ÖZƏL TƏHSIL MÜƏSSISƏLƏRI
San-Marino Beynəlxalq Elmlər Akademiyası Akademik Mərkəzinin Azərbaycan filialı
Əyyub Əyyubov
səh.15-18

Tərbiyə məsələləri
Mənəvi tərbiyəyə diqqəti artırmalı
Yusif Talıbov
səh.19-23

Milli mənəvi dəyərlər aşılanmasına təsir edən amillər və tərbiyə prosesində onların nəzərə alınması yolları
Zenfira Əzizova

səh.24-28

Psixologiya məsələləri
Məktəbə psixoloji xidmətlərin əsas istiqamətləri
Muxtar Həmzəyev
səh.29-33

Metodika: fənlərin tədrisi
İslahatçı hökmdar
Pərviz Səfərov
səh.34-36

Muğamların öyrədilməsinə dair bəzi mülahizələr
Nazim Kazımov
səh.37-38

Pedaqoji prosesdə metodik işi gücləndirməli
səh.39-43

Mülahizələr,təkliflər
Yeni coğrafiya dərslikləri haqqında
Şövqi Göyçaylı
səh.44-48

Müzakirə edirik
Metod obyektiv və suyektiv amillərlə şərtlənir
Heydər Cəfərov
səh.49-54

Akif Məmmədov
səh.54-55

Terminologiya məsələləri
Pedaqoji terminologiyanın bəzi məsələlərinə dair
Əjdər Ağayev
səh.56-59

Pedaqoq alimlərimiz
R.Mustafayev-60
Zəhməti ilə xoşbəxt olan insan
Zəhra Əliyeva
səh.60-63

İş yoldaşlarımız
Bizim Xəlil müəllim
səh.64

№7-8

İçindəkilər
Məhəmməd Füzuli-55
Füzuli fenomeni, yaxud Allah vergisi
Fuad Qasımzadə
səh.3-11


TƏHSIL, PROBLEMLƏR, VƏZIFƏLƏR
Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin əsas prinsipləri haqqında
Fazil Pirməmmədov
səh.12

Təhsildə şəxsiyyət azadlığı probleminə dair
Bəşir Əhmədov
səh.13-17

Pedaqoji prosesin idarə olunması
İdarəetmədə nüfuz və obyektivlik amili
Nazim Əhmədov
səh.18-23

KADR HAZIRLIĞI: VƏZIYYƏT, PERSEKTIVLƏR
Orta ixtisas təhsilli kadrların hazırlanması problemləri
Mirdamət Sadıqov
səh.24-26

TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
M.Füzuli irsində şəxsiyyətin formalaşmasına dair
Əjdər Ağayev
səh.27-30

Eqoizm ictimai bəladır
Vaqif Qurbanov
səh.31-35

PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Etik psixoloji xüsusiyyətlərimizə kifayət qədər bələdikmi?
Əkbər Bayramov
səh.36-45

METODIKA: FƏNLƏRIN TƏDRISI
Füzuli orta məktəbdə
Lalə Əlizadə
səh.46-50

M.Füzulinin "Söz" qəzəlinin tədrisi
Zəhra Əliyeva
səh.50-56

Pedaqoq alimlərimiz
Hüseyin Əhmədov-70
Ömür çələngi
səh.57-59

Valideyin guşəsi
Valideyin və övlad məsuliyyəti
səh.60-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar