95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1993

1993

30 mart 2019, Şənbə
195
№1-3

İçindəkilər
Azərbaycan Respublikasında təhsil islahatının əsas istiqamətləri haqqında
Об основных направлениях реформы образования в Азербайджанской Республике
Zahid Qaralov
səh.3-8

Təhsil:problemlər, vəzifələr
Yeni pedaqoji təfəkkür
Новое педагогическое мышление
Nurəddin Kazımov
səh.9-12

Problemlər, düşüncələr
Проблемы, мысли
Ə.Ə.Əlizadə
səh.13-16

"Pedaqoqu pedaqoji-metodoloji problemlər düşündürməlidir"
«Педагог должен думать о педагогических и методологических проблемах»
səh.17-20

Təhsil qanunu və vəzifələrimiz
Закон об образовании и обязанности
Vaqif Xəlilov
səh.21-25

Kadr hazırlığı:problemlər, perspektivlər
Pedaqoji peşəyönümü:tarixilik, müasirlik
Педагогическая карьера: история, современность
Hüseyn Əhmədov
səh.26-29

Tərbiyə məsələləri
Məktəblilərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi müasir mərhələdə 
Военно-патриотическое воспитание учащихся на современном этапе
Xəlil Fətəliyev,Səbirə Qəhrəmanova
səh.30-34

Milli tərbiyə:faktlar, mülahizələr
Национальное образование: факты, мнения
Əlləz Məmmədov,Şamxəlil Məmmədov
səh.34-38

Xalq pedaqogikası və məktəb tarixi
Müdriklik çeşməsi
Источник мудрости
Əliheydər Həşimov
səh.39-43

Bazar iqtisadiyyatı və məktəb
Xaldan məktəbi bu gün
Школа Халдана сегодня
səh.44-47

Özəl tədris müəssisələri
İlk addımlar
Первые шаги
səh.48-49

İstedadlar milli sərvətimizdir
Zamanın tələbi ilə
По просьбе времени
səh.50-55

Nəsillərə nümunə
Mənalı ömür yolu
Значимая жизнь
səh.56-58

Görkəmli alim və pedaqoq Mehdi Mehdizadəni düşünərkən
Думая о выдающемся ученом и педагоге Мехди Мехдизаде
H.Hüseynov
səh.58-60

Təbriklər,məlumatlar
Tanış olun
Познакомтесь
səh.61-62

Redaksiyanın poçtundan
Redaksiyaya məktub
Письмо в редакцию
səh.62-63

Rəsmi şöbə 
От Министерства образования Азербайджанской Республики
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyindən
səh.64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar