95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1987

1987

30 mart 2019, Şənbə
111
№3

İçindəkilər
SOV.İKP XXVII QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇIRƏK
Dərsin ideya – nəzəri səviyyəsinin yüksəldilməsi yenidənqurmanın mühüm tələbidir
N.Kazımov
Səh.2-7
 
MƏKTƏB ISLAHATI YOLLARINDA 
Təlim-tərbiyə məslələri
Şagirdlərin özünütəhsilə hazırlanması
M.İsmixanov
Səh.8-13

Şagirdlərin kollektivçilik ruhunda tərbiyəsi 
S.Axundov
Səh.14-17

Müəllim –şagird münasibətlərində demoqrafik təhlillərin nəzərə alınması
H.Əlizadə 
Səh.17-21

Məktəb pioner və komsomol təşkilatlarının iş sistemində şagirdlərin estetik tərbiyəsi
F.Sadıqov, S.Quluyeva      
Səh.22-24
 
HƏR BIR ISTEHSALATÇI GƏNCƏ ORTA TƏHSIL
İstehsalatçı gənclərin təhsilinə qayğı ilə yanaşmalı
F.Zeynalov
Səh. 25-28

XALQ MAARIFININ IDARƏ OLUNMASININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Hamılıqla peşə təhsili və məktəb rəhbərlərinin vəzifələri 
N.Əhmədov, B.Yeqanov 
Səh.28-31

ADIN ŞƏRƏFLIDIR SƏNIN, EY QADIN!
Yeni vəzifələr qarşısında
Ə.Cəfərzadə
səh.32-34
 
ORTA ÜMUMTƏHSIL MƏKTƏBININ NIZAMNAMƏ LAYIHƏSINI MÜZAKIRƏ EDIRIK
Rəylər, mülahizələr, təkliflər
səh.35-37
 
QURULTAYDAN,QURULTAYA
Əməkçi gənclər yetişdiririk
H.Şikar
səh.38-39
 
Nailiyyətləri artıracağıq
M.Talışlı
Səh.40-41
 
PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Elm, texnika və sosial praktikanın inkişafının təsiri ilə təhsilin məzmununun yeniləşməsi
Z.Qaralov 
Səh.42-47

Əmək tərbiyəsi, gənclərin ümumi peşə təhsilinə keçilməsinin prespektivləri və şəraiti  
P.Atutov, V.Polyakov        
Səh.47-55

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Məktəbin şanlı əlli illiyi
R.Quluyev, M. Ocaqverdiyev 
Səh.56-59
 
RƏSMI ŞÖBƏ
“Ailə həyatının etika və psixologiyası” kursunun tədrisinə dair metodik tövsiyyələr
Səh.59-63

№5

İçindəkilər
SOV.İKP XXVII QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇİRƏK
Uşaqların və gənclərin texniki yaradıcılığı inkişaf etdirilməlidir
Qaralov Z. 
Səh.2-6
 
TƏLİM-TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərdə təlimə maraq tərbiyəsi haqqında bəzi mülahizələr
Dadaşova T.
Səh.7-12

Axşam və qiyabi məktəblərdə metodik işin təşkili
Cabbarov R.
Səh.12-15 
 
Əmək tərbiyəsi və peşəyönümü
Məktəblilərin əmək hazırlığını təkmilləşdiririk
Qara Hüseynov
Səh.16-20

"İstehsalatın əsasları.Peşəseçmə kursunun tədrisi"
Məktəbliləri istehsalatın əsasları ilə tanış etməyə dair 
Natiq Axundov
səh.21-24

Pedaqoji kadrların ixtisasartırma sistemində yenidənqurma 
Məmmədzadə R.
Səh.25-31
 
DANIŞIR AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİ VII QURULTAYININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ
Axtarışların vahid məqsədi
Mehdiyeva R.
Səh.32-34
 
ORTA ÜMUMTƏHSİL MƏKTƏBİNİN NİZAMNAMƏ LAYİHƏSİNİ MÜZAKİRƏ EDİRİK
Təklif edirəm ki
Şöyübov Z.
Səh.35-36

Düzəlişə ehtiyac var
Əhmədov İ.
Səh.36-37
 
PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Sov.İKP sovet cəmiyyəti inkişafının sürətləndirilməsinin həyata keçirilməsinin təşəbbüsçüsü və təşkilatçısıdır
Haqverdiyev Ş.
Səh.38-45
 
PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Təlim materialının mənimsədilməsində operativ hafizənin rolu
Səmədov C.
Səh.46-49
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda məktəb və pedaqoji fikrin inkişaf
istiqamətləri

Ağayev Ə.
Səh.50-55
 
BIZIM SƏLƏFLƏRIMIZ
S.M.Qənizadənin maarifçilik fəaliyyəti və pedaqoji fikirlərinə dair
Tapdıqova Z.
Səh.56-59
 
BİZİM İŞ YOLDAŞLARIMIZ
Müəllim – bəstəkar
Bədəlova Ə, Əzimova M
Səh.60-62
 
XƏBƏRLƏR, MƏLUMATLAR
Oxucularla görüş
Səh.63
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar