95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1986

1986

30 mart 2019, Şənbə
118
№4

İçindəkilər
Respublika kommunistlərinin ali məclisi və vəzifələrimiz
səh.2-8 

AZƏRBAYCAN KP XXXI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇIRƏK
Dövrün yüksək tələbləri səviyyəsində
A.Təhmasib 
səh. 9-11
 
MƏKTƏB ISLAHATI YOLLARINDA
Təlim - tərbiyə məslələri
V.İ.Lenin idrak prosesinin elmi nəaliyyəti haqqında
M.Nəcəfov 
səh. 12-16

Dərsdə problem situasiyası və şagirdlərin idrak fəallığının inkişafı
S.Zeynalov 
səh.16-19

Tərbiyə işində uşaq kollektivinin rolu 
T.Dadaşova, S.Allahverdiyev 
səh.19-23

“AILƏ HƏYATININ ETIKA VƏ PSIXOLOGIYASI”KURSUNUN TƏDRISI
Gələcək nəsillərin xoşbəxtliyi naminə
İ.Mollayev 
səh.24-25

İlk mülahizələr 
S.Babayev 
səh.26-28

Yeni fənn müvəfəqiyyətlə öyrədilir
S.Bədiyev 
səh. 28-30
 
XALQ MAARIFININ IDARƏ OLUNMASININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Məktəbin və tədris kabinetlərinin əyani – bədii tərtibinə dair
V.Xəlilov
səh.30-33
 
Məktəbli iaşəsinin yaxşılaşdırılmasına diqqəti artırmalı 
M.Mirzəliyev, N.Maleyev 
səh.34-37

MƏKTƏB ICTIMAI TƏŞKILATLARI
Doğma işimiz 
Z.Abışov
səh.37-40 
 
NƏSILLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovların qarşılıqlı əlaqəsində humanism
N.Kazımov 
səh.41-45
 
PSIXOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI
Məktəbli gənclərdə meyl və qabiliyyətlərin formalaşdırılması 
T.Mustafayev,M.Məmmədov  
səh.46-49

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
S.M.Kirov - 100
S.M.Kirov və Azərbaycan xalq maarifi
H.Bayramov 
səh.50-55
 
XARICDƏ MAARIF VƏ MƏKTƏB
İraq respublikasında təhsil sistemi
S.Əliyeva 
səh.55-59
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
“XIX əsr Azərbaycan məktəbi
M.Həsənov 
səh.60-64

№5

İçindəkilər
Mühüm vəzifələr
səh.2-9

Sürətləndirmə xəttinə dönmədən əməl edəcəyik
Nadir Əhmədov
səh.10-15

Təlim-tərbiyə məsələləri
EHM-in məktəbdə tətbiqinin sosial-iqtisadi əsasları
Nurəddin Kazımov
səh.16-22

Dərsin təkmilləşdirilməsi həyatın tələbidir
Yusif Talıbov
səh.22-26

Ərəb dili dərslərinin təşkili təcrübəsindən
Sevda Mehdiyeva
səh.26-28

Məktəblərdə burjua ideologiyasına və əxlaqına qarşı barışmazlıq tərbiyəsi
Kamil Quliyev, Raqub Kərimov
səh.29-32

Əmək tərbiyəsi və peşəyönümü
Şagirdlərin əmək tərbiyəsi, təlimi və peşəyönümünü məktəb islahatının tələbləri səviyyəsinə qaldırmalı
İbrahim Mayılov
səh.33-37

Müəllim kadrları:hazırlanması və təkmilləşdirilməsi
Kadr hazırlığını təkmilləşdirməyin mühüm amili
Afat Qurbanov
səh.38-41

Pedaqoji kadrların hazırlanması və onlarla aparılan işin təkmilləşdirilməsinə dair
Nəcəf Nəcəfov
səh.41-47

Rəsmi şöbə
Məktəb işinin göstəriciləri haqqında
səh.48-49

Məktəbin fəaliyyətinin öyrənilməsi metodikası haqqında
səh.49-53

1905-1907-ci illər burjua-demokratik inqilabının 80 illiyi
Birinci rus inqilabı dövründə Azərbaycanda demokratik hərəkat
səh.54-60

Redaksiyamızın poçtundan
səh.61-63
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar