95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1985

1985

30 mart 2019, Şənbə
101
№1

İçindəkilər
MƏKTƏB ISLAHATI YOLLARINDA
Məktəblə istehsalatın birgə işinin tənzim edən sənəd
səh. 3-8

İlk addımlar
Musayev S
səh.8-11

TƏLIM – TƏRBIYƏ MƏSƏLƏRI
Təlimi məhsuldar əməklə birləşdirməyin formaları 
Həşimov Ə
səh.12-17

Şagirdlərə təhsil əməyinin səmərəli priyomlarının öyrədilməsinə dair
İsmixanov M
səh.17-24

Məktəblilərin qənaətçilik və qayğıkeşlik tərbiyəsi 
Xəlilov N, Abbasov B
səh.24-29

XARICI DILLƏRIN TƏDRISI
İngilis dili şəxs əvəzliklərində cins kateqoriyasının tədrisi
Səfiyev Ə
Səh.29-31 
 
NƏSILLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovlarda müstəqilliyin, təşəbbüskarlıq və yaradıcılığın inkişaf etdirilməsi
Kazımov. N
səh.32-36 

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Q.B.Zakirin bədii irsində tərbiyəvi fikirlər
Hüseynov S
səh.37-40 

XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycan pedaqoji fikrində əmək tərbiyəsi 
Bəşirov B
səh.41-44
 
XARICDƏ MAARIF VƏ MƏKTƏB 
Yəmən Ərəb Respublikasında maarif 
Mehdiyev A
səh.44-47 
 
PARTIYA TƏHSILINƏ KÖMƏK
Əmək tərbiyəsi və təliminin kökündən yaxşılaşdırılması , gənclərin ümumi peşə hazırlığına keçilməsi 
Qaralov Z
səh.48-53

QƏLƏBƏ - 40
Azərbaycan müəllimləri Böyük Vətən müharibəsi cəbhələrində
Ağayev M 
səh. 54-59 

İKI CƏBHƏNIN VETERANLARI
Döyüş və əmək yolu 
Poladova Z
səh. 59-61 

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Şəxsiyyətin tədqiqi haqqında qiymətli əsər 
Ağayev Ə
səh. 62-64

№4

İçindəkilər
Azərbaycanın tarixində əsaslı dönüş
İbrahim Müslümov
səh.3-8

Məktəb islahatı yollarında
Məktəb islahatı və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələləri
Yusif Talıbov
səh.9-12

Şagirdlərin peşəyönümündə sinif rəhbərinin rolu
S.S.Qrinşpun
səh.13-17

Məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatında şagirdlərin əmək hazırlığı və peşəyönümü üzrə iş təcrübəsindən
Şamil Əlibəyov
səh.17-20

Təlim-tərbiyə məsələləri
Məktəbli gənclərin elmi-ateizm tərbiyəsinin forma və metodları
Mikayıl Məmmədov
səh.21-24

Şagirdlərin mütaliə mədəniyyəti haqqında 
Camal Əhmədov
səh.25-28

Təlimin əyanilik prinsipi 
Allahverdi Eminov
səh.28-32

Müzakirə edirik
Günün vacib məsələsi
Aliyə Təhmasib
səh.33-35

Nəsillərə nümunə
Təlimdə və elmi fəaliyyətdə Ulyanovların qarşılıqlı köməyi
Nurəddin Kazımov
səh.36-40

Məktəb və pedaqogika tarixi
S.Ə.Şirvaninin müəllimlik fəaliyyəti
Xeyrulla Məmmədov
səh.41-47

Yubilyar məktəblərimiz
Xaçmaz və Padar kənd məktəbləri inkişaf yollarında 
Atəş Abdullayev
səh.47-49

Partiya təhsilinə kömək
SSRİ-də xalq maarifini idarəetməni təkmilləşdirməyin aktual problemləri
Nazim Əhmədov
səh.50-55

Qələbə-40
Üzeyir Hacıbəyovun Böyük Vətən müharibəsi illərindəki yaradıcılığına dair 
Ələkbər Məmmədov
səh.56-60

Tənqid və biblioqrafiya
Bu kitabları oxuyun
Səslərin işığı
Flora Xəlilzadə
səh.61-62
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar