95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1984

1984

30 mart 2019, Şənbə
109
№1

İçindəkilər
Sov.İKP MK-nin Baş Katibi, SSRİ Ali Soveti Rəyasət heyətinin sədri Y.V.Andropovun bəyanatı
səh.3-5

Xalq maarifinin inkişafında yeni üfüqlər
Maqsud Hacıyev
səh.6-9

Təlim tərbiyə məsələləri
Şagird şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişaf etdirilməsi nəzəriyyə və praktikasının yetkin sosializm dövründə yeni tərəqqisi haqqında
Mehdi Mehdizadə
səh.10-15

Təlim metodları və şagirdlərin müstəqilliyi
Məcid İsmixanov
səh.16-21

Məktəb,ailə və ictimaiyyət
Sağlam və möhkəm ailə naminə 
Əbülfəz Məmmədov, Oruc İsmayılov
səh.21-25

Məktəb kitabxanası
Dərslik fondundan səmərəli istifadə edilməlidir
Esmira Şıxəliyeva
səh.25-29

Pedaqoji ustalığın təkmilləşdirilməsi
Müəllim əməyinin elmi təşkili
Aben Kərimov
səh.30-35

Partiya təhsilinə kömək
Əxlaq tərbiyəsinin məzmunu və formaları
Fuad Qasımzadə
səh.36-40

Nəsillərə nümunə
Ulyanovlar ailəsində mütaliə tərbiyəsi
Nurəddin Kazımov
səh.41-45

Xalq maarifinə rəhbərlik
"Ümutəhsil məktəbinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi kriteriyaları"nın tətbiqi metodikasına dair
M.Potnov, P.Xudominski
səh.46-53

Məktəb və pedaqogika tarixi
Bizim sələflərimiz
Xalq maarifimizin ilk təşkilatçılarından biri
Rasim Tağıyev
səh.54-57

Xaricdə maarif və məktəb
Cənubi azərbaycan şəhərlərində Üsuli Cədid məktəblərinin təsisi tarixindən 
Məhəmməd Şəmsi
səh.58-62

Xəbərlər, məlumatlar
Bizə yazırlar
Dostluq əlaqələri möhkəmlənir
Əlləz Məmmədov
səh.63-64
№2

İçindəkilər
Məktəb islahatı:mülahizələr.təkliflər
Məcid İsmixanov
səh.3-13

Təlim tərbiyə məsələləri
Təlim keyfiyyətinin yüksəltməyin bəzi yolları
Bəşir Əhmədov
səh.14-17

İbrahim Hacıyev
səh.17-19

Mərdlik və vətənpərvərlik nümunəsi
Marqarita Jukova
səh.20-23

Gənclərin çağırışa hazırlanmasına dair
Xəlil Fətəliyev
səh.23-26

Xarici dillərin tədrisi 
İngilis dili dərslərində vətənpərvərlik tərbiyəsi
Afət Əfəndiyeva
səh.27-28

Məktəb ictimai təşkilatları
Şagird komitəsi və onun fəaliyyətinin bəzi məsələləri
Sabir Şəfiyev
səh.29-31

Partiya təhsilinə kömək
Məktəblilərin ateist tərbiyəsi 
İsmayıl Eyyubov
səh.32-37

NƏSILLƏRƏ NÜMUNƏ
Ulyanovlar ailəsində mütaliə tərbiyəsi
Nurəddin Kazımov
səh.38-42

XALQ MAARIFINƏ RƏHBƏRLIK
"Ümutəhsil məktəbinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi kriteriyaları"nın tətbiqi metodikasına dair
M.Potnov, P.Xudominski
səh.43-51
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Pedaqoji irsimizin tədqiqinə qayğı ilə yanaşaq
Əliheydər Həşimov
səh.52-54

Bizim iş yoldaşlarımız
Müəllimlikdən alimliyədək
Şəmistan Mikayılov
səh.55-57

Xəbərlər, məlumatlar
Jurnalın oxucular konfransı
Rafiq Rəhmanov
səh.58-59

Məktəbin yubileyi
Zahid Əfəndiyev
səh.59

Tənqid və biblioqrafiya
Bu kitabları oxuyun
"Məktəblilərin kommunist tərbiyəsinin nəzəriəsasları"
səh.60-62

"A.O.Çernyayevskinin həyatı və pedaqoji fəaliyyəti"
Mircəfər Həsənov
səh.62-64
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar