95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1981

1981

30 mart 2019, Şənbə
140
№1

İçindəkilər
Yeni ildə yeni zirvələr fəth edək
səh.3-8

Sov İKP. XXVI qurultayı və Azərbaycan KP XXX qurultayı qarşısında
Nailiyyətlərimiz və vəzifələrimiz
E.M.Qafarova
səh.9-16

Xalq maarifinə partiya rəhbərliyi
L.X.Rəsulova
səh.16-19

Yüksək mükafat ruhlandırır
Ş.Ş.Şirəliyev
səh.19-22

İstehsalatçı gənclərə qayğı
İ.Məmmədov
səh.22-24

Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
Yeniyetmələrdə mənəvi keyfiyyətlərin formalaşdırılmasında V.İ.Lenin nümunəsində tərbiyənin rolu
R.Mustafayeva
səh.25-28

Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq, yaşamaq və işləməyi öyrədək
Faydalı təşəbbüsə qoşulan məktəb
Y.Əliyev
səh.28-31

Məktəbşünaslıq
Təlim prosesinin təkmilləşdirilməsində məktəb rəhbərlərinin rolu
M.Baharlı,İ.Hacıyev
səh.32-36

Rəhbər maarif işi
Xalq maarifinin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsi
Musa İmanov
səh.36-41

Məktəb ictimai təşkilatları
Əliboş gəlmirik
R.Ş.Sibulskaya
səh.41-43

Sinif rəhbərinin işi
Şagirdlərin yaxın köməkçisi 
N.Əliyev
səh.44-45

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Axşam (növbəli) və qiyabi məktəblərdə məktəbdaxili nəzarətin təşkili
M.Biniyev,A.İsmayılov
səh. 46-49

Rəsmi şöbə
SSRİ maarif nazirliyində
səh.49-50

Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində
səh.50-51

Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində və Azərbaycan LKGİ MK Katibliyində
səh.51-53

Ümumtəhsil məktəbində siyasi məlumat
səh.53-56

Kənd məktəbinin uğurları
V.Sərkisyan
səh.56-58

Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri
Məkdəbdənkənar tədbirlərin keçirilməsində pioner sarayının rolu
Ə.Əliyev
səh.59-60

Bizim iş yoldaşlarımız
Qabaqcıl təcrübə məktəbində(Sona Tağıyeva ilə müsahibə)
səh.61-63

Yüksək etimadı doğruldacağıq
M.Həsənova
səh.63-64
№2

İçindəkilər
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Plenimu haqqında məlumat
səh.1-2

Yevlax rayonundakı Xaldan qəsəbə orta məktəbinin direktoru Z.H.Şöyübov yoldaşın Azərbaycan Kommunist Partiyasının XXX qurultayındakı nitqi
səh.2-4

Məktəb həyatında məsul dövr
Ə.P.Əfəndiyev
səh.5-11

L.İ.Brejnevin "Kiçik torpaq","Dirçəliş","Xam torpaq" əsərlərinin öyrədilməsinin şagirdlərin kommunist əqidəsinin və fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılmasında rolu
Z.Qaralov
səh.11-17

Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
Məktəblərdə ictimai-siyasi fəallıq mövqüyinin formalaşdırılması
M.M.Mehdizadə
səh.18-27

Təlimin təkmilləşdirilməsi sahəsində görülən işlərə dair
Ə.Ağayev
səh.28-31

R.Quliyev
səh.32-33

Estetik tərbiyə:yeniyetmə və inkişaf
Y.Əliyev
səh.34-39

Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq,yaşamaq və işləməyi öyrədək
Azərbaycan KP XXX qurultayının materiallarını dərindən mənimsədək
R.Tahirova
səh.40-42

Şagirdlərlə  sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlərin təşkili
M.Talışlı
səh.43-44

Rəhbər maarif işi
Müəllimlərin ideya-siyasi tərbiyə işi
N.Əhmədova
səh.45-48

Məktəb ictimai təşkilatları
Özünüidarə və şagird kollektivlərinin təşkili
V.M.Korotov
səh.49-55

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil 
İşləyən gənclərin orta təhsilinə qayğının müsbət nəticələri
R.Cabbarov
səh.56-59

Rəsmi şöbə
"Şagirdlərin kommunist əqidəliyi və ictimai fəallığının formalaşdırılmasında L.İ.Brejnevin "Kİçik torpaq","Dirçəliş" və "Xam torpaq" kitablarından təlim prosesində istifadə" mövzusuna həsr olunmuş respublika elmi-praktik konfransı
səh.60-61

Ümumtəhsil məktəbləri,internat-məktəblər və uşaq evləri pioner baş dəstə rəhbərlərinin ictimai attestasiyasının keçirilməsi haqqında
səh.61

Məktəb kitabxanası
Məktəb kitabxanasının şagirdlərlə və müəllimlərlə əlaqəsi
Y.Əlpənahova
səh.62-64
№3

İçindəkilər
Təşəbbüsün davamçıları
səh.3-7

Sov.İKP XXVI qurultayın qərarlarını həyata keçirək!
Raykom və məktəb
M.Məmmədov
səh.8-12

Dərindən öyrənək və öyrədək
S.Quliyeva
səh.13-16 

Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
Təlim metodlarının təkmilləşdirilməsi yollarında
İ.Həsənov
səh.16-18

Şagirdlərin ideya-siyasi tərbiyəsində sinifdənxaric tədbirlərin əhəmiyyəti
N.Səfiyev
səh.18-21

Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq,yaşamaq və işləməyi öyrədək
Yeni nailiyyətlər uğrunda
X.Xəlilova
səh.21-27

Məktəbşünaslıq
Valideyinlərlə əlaqənin əhəmiyyəti,təşkili və ona məktəb direktorunun rəhbərliyi
İ.Hacıyev
səh.28-33

Rəhbər maarif işi
Gənc mütəxəssislərdən səmərəli istifadə edilməlidir
N.Nəcəfov
səh.33-38

Məktəb ictimai təşkilatları
Özünüidarə və şagird kollektivlərinin təşkili
V.M.Korotov
səh.39-45

Sinif rəhbərinin işi
S.Nəbiyev
səh.45-50

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
F.Ə.Səlimova
səh.50-54

Rəsmi şöbə
Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində
səh.54

Psixologiya məsələləri
Şagirdlərin idrak fəaliyyətində hisslərin rolu haqqqında
Ə.Əlizadə
səh.55-60

Bizim iş yoldaşlarımız
Z.Poladova 
səh.60-63

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür
Adın şərəflidir
A.Namazova
səh.62-64
№4

İçindəkilər
İmtahanları mütəşəkkil keçirək
səh.3-6

Sov.İKP XXXVI qurultayının qərarlarının həyata keçirək
Tərbiyə nəzəriyyəsinin daha da inkişaf etdirilməsi
B.Əhmədov
səh.7-11

Təlim-tərbiyə işinin daha da təkmilləşdirilməsi
Məktəblilərə təbiəti dərindən sevdirməli
B.Ə.Budaqov
səh.11-15

Günüuzadılmış məktəbdə şagirdlərin təlim-tərbiyə işlərinin təşkili təcrübəsindən
D.Bayramov
səh.16-20

Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq, işləmək və yaşamağı öyrədək
Yüksəliş yollarında 
K.Novruzov
səh.21-26

Məktəbşünaslıq 
V.İ.Leninin ədəbi irsinin, L.İ.Brejnev yoldaşın xatirə əsərlərinin öyrənilməsinə rəhbərliyin təşkili
Q.Hacıyeva
səh.26-30

Rəhbər maarif işi
Xalq maarifi sisteminin daha da inkişaf etdirilməsi və təkmilləşdirilməsində sosializm yarışının gücündən geniş istifadə etməli
S.İbrahimova
səh.30-34

Sinif rəhbərinin işi
Sinif rəhbərinin təlimdə yetirməyən şagirdlərlə işi
M.Əkbərov
səh.35-38

Məktəb ictimai təşkilatları
Komsomol təşkilatı  və yuxarı sinif şagirdlərininm fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması
S.Şəfiyev
səh.38-43

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Kabinetlərin köməyi ilə
Ə.İmanov
səh.43-46

Rəsmi şöbə
SSR Maarif Nazirliyində
səh.46-47

Xalq maarifi orqanları rəhbər işçilərinin vəzifələri
səh.47-48

Müəllimin hazırlığı, ustalığının təkmilləşdirilməsi
Müəlimlərin ixtisasını yüksəltmək  sistemi haqqında
İ.Məmmədov
səh.48-54

Kənd məktəbi
Bu günün və gələcəyin məktəbi
Ə.İmaməliyev
səh.54-56

Məktəb, ailə, ictimaiyyət
Ailə və məktəb tərbiyəsi arasında vəhdət tərbiyə işinin başlıca cəhətlərindəndir
S.Quliyev
səh.58-61

Bizim iş yoldaşlarımız
Sınaqlı yollarda
T.Mütəllibov
səh.62-64
№5

İçindəkilər
Yay əmək rübü və birlikləri
səh.3-7

Sov.İKP XXXVI qurultayının qərarlarını həyata keçirək
Məktəblilərin əmək fəallığı mövqeyinin formalaşdırılması haqqında
M.M.Mehdizadə
səh.8-14

9 May-Qələbə günüdür
Əziz bir xatirətək qalacaqdır dünyada...
R.Məlikov
səh.14-17

Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
L.İ.Brejnevin xatirə əsərlərindən istifadə təcrübəsindən
İ.Quliyev
səh.18-21

Tərbiyəyə kompleks yanaşma tərbiyə işi təşkilinin metodoloji prinsipi kimi
Ə.Ağayev
səh.21-26

Pedaqoji işdə dövri mətbuatdan istifadə yolları
V.Səmədov
səh.26-30

Musiqi tədrisinin bəzi məsələləri
R.Nağıyev
səh.31-36

Hər bir məktəbliyə kommunistcəsinə oxumaq,yaşamaq və işləməyi öyrədək
Yenilik həvəsi ilə
Y.Kurdyumova
səh.36-38

Məktəbşünaslıq
Əsas istiqamətlər və maarif işçilərinin vəzifələri
İ.Hacıyev
səh.39-43

Rəhbər maarif işi
Metodkabinet və metodik işin inkişaf istiqamətləri
M.Səfərov
səh.44-47

Sinif rəhbərinin işi 
Kütləvi tədbirlərin təşkilində sinif rəhbərinin rolu
Y.Talıbov
səh.47-52

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Axşam məktəbinə partiya qayğısı
N.Nəcəfov
səh.52-55

Müəllimin hazırlığı,ustalığının təkmilləşdirilməsi
Bir daha müasir dərs haqqında
B.Əhmədov
səh.56-60

Bizim sələflərimiz
Gözəl ədib, gözəl pedaqoq, gözəl insan
M.Baharlı
səh.60-63

Tənqid və biblioqrafiya
Əhəmiyyətli dərslik
M.M.Əliyev
səh.63-64
№6


Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi

Məktəbşünaslıq

Rəhbər maarif işi

Məktəb ictimai təşkilatları
Məktəb ilk partiya təşkilatı və şagirdlərin ideya-siyasi tərbiytəsi
Ə.Hüseynov
səh.39-42

Pioner təşkilatında zehni əməyin elmi təşkilinə dair
R.Hüseynzadə
səh.42-45

Sinif rəhbərinin işi
Kənd məktəbi
Şagirdlərin əmək tərbiyəsi diqqət mərkəzindədir
Ş.Hüseynov
səh.51-52

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Y.K.Babanski
səh.52-59

Məktəb və pedaqogika tarixi
Rəsmi şöbə

№7

İçindəkilər
Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqı Ali Sovetinin dünya parlamentlərinə və xalqlarına müracieəti
səh.3-5

Sosialist  həyat tərzinin,yeni insan formalaşmasının maddi və mənəvi əsaslarının möhkəmləndirilməsi
səh.6-11

Xalqın maddi və mənəvi həyat səviyyəsini yüksəltmək proqramı
səh.12

Xalq maarifçi işçilərinin mühüm vəzifələri
Y.Y.İvanov
səh.13-20

Sov.İKP.XXXVI qurultayı və pedaqoji elmlərin vəzifələri
N.Kazımov
səh.21-29

Təlim-tərbiyə prosesinin təkmilləşdirilməsi
Təlim prosesində şagird özünənəzarətinin rolu
M.İsmixanov
səh.29-36

Müasir ingilis dilində ismin kəmiyyət formalarının neytrallaşması məsələsinə dair
V.Qəmbərov
səh.36-38

Təlimin optimal məzmunu haqqında
Z.Qaralov
səh.39-43

Rəhbər maarif işi
Ümumi orta təhsilin daha da təkmilləşdirilməsinə rəhbərliyin təşkili
Q.Pənahov
səh.44-47

Müəllimin hazırlığı,ustalığının təkmilləşdirilməsi
Müəllimlərin elmi-metodik səviyyəsinin yüksəldilməsində texniki vasitələrdən istifadə yolları
N.İsmayılzadə
səh.47-52

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarları
Mühüm vəzifələrin həlli yollarında
Y.K.Babanski
səh.52-61

Tənqid və biblioqrafiya
Qüdrətli tərbiyə vasitəsi
A.Alməmmədov
səh.62-64
№8


Təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi
İbtidai məktəb proqramlarının təkmilləşdirilməsi
Y.Kərimov
səh.24-29

HƏR BIR MƏKTƏBLIYƏ KOMMUNISTCƏSINƏ OXUMAQ,YAŞAMAQ VƏ IŞLƏMƏYI ÖYRƏDƏK
Uğurlarımızı daha da artıracağıq
X.Xəlilova
Səh.30-34

Rəhbər maarif işi
Sinif rəhbərinin işi
Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində sinif rəhbərinin rolu
S.Axundov
səh.44-48

MÜƏLLIMIN HAZIRLIĞI,USTALIĞININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Fənlərarası əlaqə probleminə dair
B.Əhmədov
səh.49-53

Psixologiya məsələləri
Müasir dövrdə təlimin bəzi aktual psixoloji məsələləri
Ə.Bayramov
səh.53-58

Bizim sələflərimiz
Mətin kommunust Ağa Sultanov
Q.K.Məmmədov
səh.59-61

Rəsmi şöbə
Orta məktəbdə V.İ.Leninin həyatı.fəaliyyəti və əsərlərinin öyrədilməsi təcrübəsinə həsr olunmuş Respublika Elmi-Praktik Konfransı
səh.62-64
№9

İçindəkilər
Mühüm vəzifələrimiz
E.M.Qafarova
səh.3-12

SOV.İKP XXXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇIRƏK
Azərbaycan SSR-in xalq maarifi sistemində Sov.İKP XXXVI qurultayı qərarlarının öyrənilməsi,təbliği və həyata keçirilməsi 
V.İ.Krasnojon
səh.12-21

N.Gəncəvinin anadan olmasının 840 illiyi
Nizami irsini dərindən öyrədək
B.Bağırov
s
əh.21-28

TƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Şagirdlərin ictimai faydalı və məhsuldar əməyə hazırlanması işinin təkmilləşdirilməsinə dair
İ.Mayılov
səh.28-35

Təlimin məzmununun təkmilləşdirilməsi
Azərbaycan dilindən təkmilləşdirilmiş proqramlarla işin başlıca istiqamətləri
Ə.Əfəndizadə
səh.36-39

HƏR BIR MƏKTƏBLIYƏ KOMMUNISTCƏSINƏ OXUMAQ,YAŞAMAQ VƏ IŞLƏMƏYI ÖYRƏDƏK
Kollektivin birgə səyi müvəffəqiyyətin rəhnidir
S.Zeynalov
səh.40-44

Məktəbşünaslıq
Məktəbə rəhbərliyin elmi səviyyəsinin yüksəldilməsi
İ.Hacıyev
səh.44-49

Sinif rəhbərinin işi
Sinif rəhbərinin valideyinlərlə əlaqəsi
Y.Talıbov,Ə.Ağayev
səh.50-56

Müəllimin hazırlığı,ustalığının təkmilləşdirilməsi
Problemli təlim prosesində proqramlaşdırılmış təlim  elementlərindən istifadə məsələsinə dair
İ.Əhmədov
səh.56-60
  
Rəsmi şöbə

№10

İçindəkilər
Xalq müqəlliminə qayğı şərəfli borcumuzdur
Ə.Heydərova
səh.3-8

SOV.İKP XXXVI QURULTAYININ QƏRARLARINI HƏYATA KEÇIRƏK
Məktəblilərin hüquq tərbiyəsini Sov.İKP XXXVI QURULTAYININ tələbləri səviyyəsinə qaldıraq
A.Kərimov
səh.8-13

TƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Dünyagörüşü və onun məktəblilərdə formalaşdırılmasında  Sov.İKP XXXVI qurultayı materiallarından istifadə haqqında
B.Əhmədov
səh.13-18

Şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində əməyin rolu
S.Axundov
s
əh.18-22

Fars dilini öyrədən məktəb
T.Rüstəmova
səh.22-25

TƏLIMIN MƏZMUNUNUN TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Ədəbiyyatdan təkmilləşdirilmiş proqramlar və onlardan istifadəyə dair
Ş.Mikayılov,Ş.Səfərov
səh.26-31

HƏR BIR MƏKTƏBLIYƏ KOMMUNISTCƏSINƏ OXUMAQ,YAŞAMAQ VƏ IŞLƏMƏYI ÖYRƏDƏK
Ə.Rəcəbov,K.Kərimov
səh.32-36

Məktəbşünaslıq
R.Məmmədova
səh.37-39

Məktəb pedaqogikası təcrübəsi keyfiyyətinin nmüəyyənləşdirilməsi
N.Kodzayeva,C.Sadıqova
s
əh.40-43

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
Qarşılıqlı əlaqə şəraitində
K.Novruzov
səh.43-46

Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
Qabaqcıl pedaqoji təcrübəni öyrənmək haqqqında bəzi qeydlər
M.Mehdizadə
səh.47-54

Məktəbdənkənar tərbiyə müəssisələri
Səmərəli keçən yay istirahəti
Z.Poladova
səh.54-57

Bizim iş yoldaşlarımız
Xalq müəllimi, xalq elçisi
A.Hüsynzadə
s
əh.58-62

Rəsmi şöbə
səh.62-63

Məktəblərlə əlaqə
səh.63-64

№11

İçindəkilər
Ümümtəhsil məktəbin təkmilləşdirilmiş tədris proqramları
V.M.Korotov
səh.3-10

TƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Təlim prosesində şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması
Y.Əliyev
səh.11-13

Alman dili tədrisində inkarlığın öyrədilməsinə dair
C.Məmmədova
səh.13-15

Şagirdlərin beynəlmiləlçilik tərbiyəsində beynəlmiləl dostluq klublarının rolu
H.Hüseynov
səh.16-18

Yeniyetmələrin mənəvi tərbiyəsinə televiziyanın təsiri
K.İbrahimov, T.Əhmədov
səh.18-21

Məktəbşünaslıq
Məktəb mebeli
Ə.Mehdiyev, A.Bəyəliyeva
səh.22-24

Xatirələri oxuyarkən
Böyük həyat dərsliyi
Z.Şöyübov
səh.24-25

Təbii və həyati
Ə.Həsənov
səh.25-26

İlham mənbəyi
N.Əliyev
səh.26

Rəhbər maarif işi
N.Nəcəfov
səh.27-31

Məktəb ictimai təşkilatları
Pionerlərin yeni beşilliyi
A.Cahangirov
səh.31-34

Hər bir istehsalatçı gəncə orta təhsil
İstehsalat və məktəb
E.Xasməmmədova
səh.35-38

Qabaqcıl təcrübəyə geniş yol
səh.38-42

Mirzə İbrahimovun anadan olmasının 70 illiyi
Görkəmli yazıçı və maarif xadimi
C.Əhmədov
s
əh.42-4

Azərbaycan ETPEİ-nin 50 illiyi
Yarım əsr pedaqoji elmin xidmətində
Y.Kərimov
səh.48-56

Kənd məktəbi
K.Novruzov
səh.56-60
 
Psixologiya məsələləri
Təfəkkür fəaliyyətə gətirilən bilikdir
Z.Mehdizadə
s
əh.61-64

№12

İçindəkilər
İli yola salarkən
səh.3-8

Məktəbə rəhbərlikdə Lenin iş üslubu
N.Əhmədov
səh.9-16

TƏLIM-TƏRBIYƏ PROSESININ TƏKMILLƏŞDIRILMƏSI
Şagirdlərdə xarici dilə marağın yaradılması və onun sabit saxlanılmasının bəzi yolları 
H.Əhmədov
səh.17-19

Müəllimin şərhi prosesində texniki vasitədən istifadə
T.Rzayev,N.Əliyev
səh.20-23

Nəsrəddin Tusinin anadan olmasının 780 illik yubileyi
Elm və fəzilət dünyasının padşahı
Z.Qaralov
səh.24-30

Orta əsrlərin əxlaq dərsliyi
İ.Mollayev
səh.30-32

A.O.Çernyayevskinin anadan olmasının 140 illiyi
Görkəmli maarifçi
H.Əhmədov
səh.32-36

"Öz müəllimim kimi sevdim"
C.Məmmədov
səh.37-40

A.O.Çernyayevski Azərbaycan pedaqoji ədəbiyyatında
S.Şükürov
səh.41-43

Məşhur pedaqoq və metodist
Z.Mehdizadə
səh.44-47

"Dəbistan" və "Rəhbər" jurnallarının ilk nömrələrinin çapdan çıxmasının 75 illiyi
İlk pedaqoji jurnallarımız "Dəbistan" və "Rəhbər"
Ə.Məmmədov
səh.48-51

Ə.Ağayev
səh.52-55
View: PDF

V.İ.Lenin adına APİ-nin 60 illiyi
Pedaqoji kadrlar hazırlayan mərkəz
M.Baharlı
səh.56-60
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar