95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1979

1979

30 mart 2019, Şənbə
98
№11

İçindəkilər
Danışır Ümumittifaq xalq təhsili işçiləri qurultayın nümayəndələri
Hamımız dostluq klublarının memarı olmalıyıq
səh.1-5

Demokratiya və aşkarlıq işığında
Müəllim əməyinin qiymətləndirilməsi
Yəhya Kərimov
səh.6-12

Təhsil sistemi:demokratiya və məsuliyyət
Fikrət Axundzadə
səh.23-17

Nüfuz və ona təsir edən amillər
İbrahim Nağıyev
səh.18

Orta məktəb:strategiya,inkişaf
Sabir Tağıyev
səh.19-22

Məktəblilərin ekoloji tərbiyəsinə dair
İshaq Tacəddinov
səh.22-24

Məktəb və komsomol təşkilatı və şagirdlərin ictimai  fəallığının artırılması
Sabir Şəfiyev
səh.25-29

Pedaqoji şura ictimai-dövlət idarəetmə orqanıdır
Nazim Əhmədov
səh.29-35

Ümumi orta təhsil və onun sosial rolu
Hümeyir Əhmədov
səh.35-39

Axşam (növbəli) orta ümumtəhsil məktəbinin istehsalatla əlaqəli işinin aktual problemləri
Rəşid Cabbarov
səh.40-42

Nəsillərə nümunə
Nurəddin Kazımov
səh.43-47

Müəllimlər üçün fakultativ
Pəktəb və pedaqogika tarixi
Cənubi azərbaycanda qadın təhsili tarixindən
Pərvma Yaqubi
səh.48-51

Bizim sələflərimiz
Unudulmaz müəllim
Pəri Novruzova
səh.51-52

Sağlamlıq-2000
Uşaqların sağlamlığını qorumağın  bəzi şərtləri
Məmmədəli Mustafayev
səh.53-56

Rəsmi şöbə
səh.57-58

Hüquq guşəsi
Əvəzçiliklə iş şərtləri haqqında
səh.59-61

Tənqid və biblioqrafiya
Bu kitabları oxuyun
İşıqlı ömürlər salnaməsi
Svetlana Nəcəfova
səh.62-63

№12

İçindəkilər
DEMOKRATIYA VƏ AŞKARLIQ IŞIĞINDA
Həmkarlar ittifaqları yenidənqurma yollarında
səh.1-5

ORTA MƏKTƏB:STRATEGIYA,INKIŞAF
Təhsilin humanistləşdirilməsi yolları
Yusif Talıbov
səh.6-10

Məktəblilərdə mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasına rəhbərlik
Tamillla İsmixanova, Hidayət Musayev
səh.11-14

Məktəbdənkənar uşaq tərbiyə müəssisələri:onların işi günün tələblərinə cavab verirmi?
Vaqif Xəlilov, Bahəddin Yunusov
səh.14-19

Şagirdlərlə peşə təhsili işçilərinin təşkili xüsusiyyətləri
Müseyib İlyasov
səh.19-23

Tərbiyə işləri üzrə təşkilatçının sinif rəhbərlərinə metodik köməyi
Rakif Həsənov, Vaqif Kərimov
səh.23-28

Müəllimin vaxt büdcəsinə qənaət olunmasının başlıca imkanları
Əhməd Kəlbəliyev
səh.29-33

Xarici dil tədrisinin bəzi məsələləri
Süleyman Hüseynov
səh.33-38

İnformatika-EHM-məktəb
Fasiləsiz təhsil sistemində kompüterin tətbiqi
Nizami İsmayılzadə, Zahid Bağmanov
səh.39-42

Əks-əlaqə:oxucu-redaksiya
Zərərin yarısından qayıdaq
səh.43-44

Müəllimlər üçün fakultativ
Axtarışlar, tapıntılar
Səid Ünsizadənin maarifçilik fəaliyyəti
Alxan Məmmədov
səh.45-51

Pedaqoji jurnallar qonağımızdır
Öyrənmək əbədi ehtiyacdır
X.Xəlilova
səh.52-56

Bizim iş yoldaşlarımız
Şirinli-acılı günlər şərəfli illərə çevriləndə
Asya Bəkirova,Ənvər Abbasov
səh.57-59
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar