95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1972

1972

30 mart 2019, Şənbə
103
№ 4
İçindəkilər

Leninin müzəffər bayrağı altında
səh.3

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Məktəblərdə təlimtərbiyə işinin təkmilləşdirilməsi təxirəsalınmaz vəzifədir
M.Mehdizadə
səh.9
 
Təlim və texniki vasitələr
N.Orucəliyev  
səh.20

Fakultətiv məşğələlər haqqında 
Ə.Əliyev  
səh.26

Xarici dildən ilk dərsin təşkili 
Ş.Səfiquliyev, F.Kərimov  
səh.33

Fransız dilində ismin müəyyənlik və qeyri- müəyyənlik kateqoriyası haqqında
B.İsmayılov  
səh.37

Qusurlu uşaqlarıtəlim tərbiyəsinə böyük qayğı və diqqət
S.Qasımov  
səh.42

Şagirdlərdə düzlük və doğruçuluğunformalaşmasınafiziki tərbiyə prosesinin təsiri 
İ.Musayev  
səh.46

Şagirdlərin estetik tərbiyəsi  kommunist tərbiyəsinin tərkib hissəsidir
səh.53
 
Bizim iş yoldaşlarımız
Mahir pedaqoq
Ə.Rəcəbov  
səh.62 
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Ə.Abbasovun uşaqlar üçüəsərlərində təlim-tərbiyəvi fikirlər
Ə.Mirzəyev
səh.67
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
VII sinfin “ Ədəbiyyat dərsliyinə metodik rəhbərlik
M.Əhmədov  
səh.73
 
“İmla məcmuəsi haqqında
V.Əliyev  
səh.76

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.79

№ 6
İçindəkilər

Yay işlərini, yay istirahətini səmərəli təşkil etməli
səh.3

SSRİ – nin 50 illiyi  qarşısında
Mehriban qardaşlıq ailəsində
Ə.Adıgözəlov  
səh.8

Respublika Pedaqoji mühazirələri
səh.12
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Xarici dillər tədrisinin sovet metodikasında  şüurluluq prinsipinin təşəkkülü
A.Mirolyubov
səh.19

Təlimin tərbiyəedici prinsipinin tətbiqi təcrübəsindən
A.Zeynalov   
səh.27
 
İradi keyfiyyətlərin tərbiyə edilməsində mütəhərrikoyunların rolu
B.Əliyev  
səh.32

Fənlərin tədrisində hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi 
X.Fətəliyev  
səh.36
 
Məktəblilərin musiqi tərbiyəsində xalq musiqisinin rolu
S.Quliyev
səh.42
 
PSIXOLOJI  MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin təlim marağının inkişaf etdirilməsi
B.Əhmədov
səh.47
 
MƏKTƏBŞÜNASLIQ
Metodik işlərin qərargahı
K.Kərimov
səh.55
 
Qabaqcıl təcrübə tribunası
Şagird kollektivinin tərbiyə edilməsində sinif rəhbərinin iş təcrübəsindən
N.Günəşli
səh.59
 
Bizim iş yoldaşlarımız
Həöyrədir, həm də öyrənir
T.Məmmədov
səh.64
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKATARIXI 
M.A.Şahtaxtılının pedaqoji baxışları 
İ.Mollayev   
səh.69
 
TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Təlim  tərbiyə üçüəhəmiyyətli çalışmalar
M.Əhmədov  
səh.75

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.79
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar