95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1971

1971

30 mart 2019, Şənbə
123
№1
İçindəkilər

Yeni nailiyyətlər uğrunda
Səh.3-7

Kənd müəllimi
Səh.8-12
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Dərsin effektliliyini artırmaq uğrunda
M.Seyidov
Səh.13-18

Təlim zamanı maşınlardan istifadə etməyin səmərəliliyinə dair
Y.Bunyadov
Səh.19-25

Tədris prosesində Leninə məhəbbət tərbiyəsi
B.Bağırov
Səh.26-31

Sovet vətənpərvərliyi və proletar beynəlmiləlçiliyinin böyük qüvvəsi
İ.Həsənov
Səh.32-38

Çox işlənən sifətlər haqqında
Z.Verdiyeva
Səh.39-42

Təbliğatçı müəllimə kömək 
Təbliğatın pedaqoji əsasları
İ.Zemtsov
Səh.43-49 

Bizim iş yoldaşlarımız
Zəhmət və qayğıkeşlik nəticəsi
Q.Qulamov
Səh.50-53

proses
ABŞ-da başqa cür düşünənlərə qarşı məhkəmə terroru
T.Xeyden
səh.54-61
 
Xaricdə məktəb və maarif 
Səh.62-64

Miniatürlər
Səh.65


TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Yaxşı təşəbbüs
T.TahirzadəƏ.Xəlilov
Səh.66-68

Bunları bilmək faydalıdır
Səh.6972

1971  ci ilin əlamətdar günləri və hadisələri
Səh.73-80


№ 3
İçindəkilər


Axşam (növbəli) məktəbləri
Səh.3-7

Məktəbdə fiziki tərbiyə
Səh.8-19
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Hamı üçün zəruri bilik
S.Hüseynov
Səh.11-17

Müasir ingilis dilində indiki zaman feli sifətin Azərbaycan dilində ifadə vasitələri
Ə.Hüseynov
Səh.17-21

Daim düşünən yaradıcı pedaqoji kollektiv
M.Əliyev
Səh.22-28

Dərslərdən qeydlər
Söhbət effektivlikdən gedir
Ə.Rəcəbov
Səh.29-34

Orta məktəbin yeni nizamnaməsi
Yeni Nizamnamədə tərbiyə məsələləri
Ə.Rəcəbov
səh.35-42


MÜZAKIRƏLƏR, TƏKLIFLƏR, MÜLAHIZƏLƏR
Bir daha inşa yazılar haqqında
Y.Yaqubov
Səh.43-47

Doğrudan da ciddi problemdir
D.Məmmədov
Səh.48-50
 
SINIFDƏNXARIC VƏ MƏKTƏBDƏNKƏNAR IŞ
Ölkəşünaslışagird tərbiyəsinin güclü vasitəsi kimi
T.Rəhimov
Səh.51-56 

Bizim iş yoldaşlarımız
Əsil dərs ustası
Ə.Əliyev, Ə.Mehdiyev
Səh.57-60

Məktəb rəhbərlərinin qiyabi seminarı
Təlimdə yetirməmənin qarşısını necə almalı
Səh.61-70
 
MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Beynəlmiləlçi pedaqoq
C.Əhmədov
Səh.71-74 

TƏNQID VƏ BIBLIOQRAFIYA
Böyük humanist pedaqoqun əsərləri Azərbaycan dilində
N.Rüstəmova
Səh.75-80
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar