95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1969

1969

30 mart 2019, Şənbə
120
№7
İçindəkilər

Elmi-praktik konfranslar
səh.3
 
V.İ.Leninin anadan olmasının 100 illiyi və Sovet Azərbaycanının 50 illiyi qarşısında
Politexnik məktəb quruculuğunda Lenin ideyasının təntənəsi
A.Kərimov  
səh.8
  
Bizim hədiyyəmiz
Ə.Xanlarov   
səh.14

C.Cabbarlının anadan olmasının 70 illiyi qarşısında
S.Şükürov   
səh.19

TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI 
Yeni proqramları həyata keçirməyin pedaqoji və psixoloji əsaslarına dair
N.Kazımov                                  
səh.26

İbtidai məktəb
Yazı təliminin təkmilləşdirilməsi haqqında
Y.Kərimov  
səh.34
 
I sinifdə 10 dairəsində nömrələmə və sadə fiqurlar üzərində iş
Z.Osmanov
səh.40
 
QABAQCIL TƏCRÜBƏ TRIBUNASI
Təlimin keyfiyyətini yüksəltmək uğrunda
T.Musayev   
səh.45
 
PEDAQOJI ELMI-PRAKTIK KONFRANSLAR
Dərsdə şagirdlərin idrak fəaliyyətinin qüvvətləndirilməsi
L.Vlasova   
səh.56

Şagirdlərin ideya  siyasi tərbiyəsi məktəbin ən mühüm vəzifəsi kimi
səh.63          

Zəhərli bitkilərdən qorunmalı
T.Mehdiyev, M.Əlizadə 
səh.70

Pedaqoji miniatürlər
N.Günəşli  
səh.74

Oxucularla görüş
səh.76

Pedaqoji ədəbiyyat yenilikləri
səh.79
№ 8
İçindəkilər


V.İ.Lenİnİn anadan olmasının 100 illiyi və Sovet Azərbaycanının 50 illiyi qarşısında
Kommunist əxlaqı haqqında Lenin prinsipləri
səh.3

N.Nərimanovun anadan olmasının 100 illiyi qarşısında
Görkəmli pedaqoq  metodist
C.Əhmədov  
səh.16 
 
TƏLIM VƏ TƏRBIYƏ MƏSƏLƏLƏRI
Şagirdlərdə elmi-materialist dünyabaxışı formalaşdırmağın bəzi məsələləri haqqında
İ.Ağayev  
səh.23
 

Şagirdlərin ideya  siyasi tərbiyəsi
A.Hüseynov  
səh.29

Məktəblilərin hərbi  vətənpərvərlik tərbiyəsi diqqət mərkəzində
K.Kərimov  
səh.36

İbtidai məktəb
Savad təlimi dövründə hərflərin öyrədilməsi
H.Həsənov  
səh.41
 
Yeni proqram üzrə I sinifdə riyaziyyatdan tədris materialının planlaşdırılması
Z.Osmanov   
səh.47

I Sinifdə musiqidən proqram materialının proqramlaşdırılması
V.Xəlilov
səh.47

I sinifdə əmək təlimi üzrə yeni proqram materialının planlaşdırılması
Ə.Şükürov  
səh.50

I sinifdə təsviri incəsənəüzrə proqram materialının planlaşdırılması
H.Ələkbərov  
səh.55
 
PSIXOLOJI MƏSƏLƏLƏR
Uşaqlarda tərslik və onun aradan qaldırılması
T.Kakanov
səh.59

Pedaqoji elmi – praktik konfranslar
Qabaqcıl təcrübə məktəbində
N.Günəşli  
səh.65

Bizim iş yoldaşlarımız
Mahir tərbiyəçi
Ə.Rəcəbov  
səh.74

Bunları bilmək faydalıdır
səh.79
№ 9
İçindəkilər


Yeni vəzifələr qarşısında
səh.3

V.İ.Lenin anadan olmasının 100 illiyi və Sovet Azərbaycanının 50 illiyi qarşısında
V.İ.Lenin xalq maarifi haqqında və Azərbaycan 
P.Əliyev  
səh.8
 
Azərbaycan universitetinin yaradılması tarixindən
X.Əlimirzəyev  
səh.14
 
TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərin biliyini qiymətləndirərkən
S.Nəbiyev  
səh.23

I sinifdə müşahidələr
İ.Məmmədov  
səh.28

Onlar ikiilliksiz işləyirlər
N.Günəşli  
səh.32
 
MÜZAKIRƏLƏR, TƏKLIFLƏR, MÜLAHIZƏLƏR
Tədqiqatın mənbə və üsullarının təsnifi haqqında
B.Əhmədov  
səh.37
 
MƏKTƏB RƏHBƏRLƏRİNİN QİYABİ SEMİNARI
Təlim metodlarının təkmilləşdirilməsi yolları 
səh.45

MƏKTƏB VƏ PEDAQOGIKA TARIXI
Əssar Təbrizi və onun Mehr və Müştəri əsəri
M.Sultanov   
səh.59

Mehr və Müştəri”
Ə.Təbrizi  
səh.62
 
Bizim iş yoldaşlarımız
Dəyərli tədqiqat əsəri
T.Musayev   
səh.70

Şagirdlərin sevimlisi
Ə.Rəcəbov  
səh.73

Oxucularla görüş
səh.78

Bunları bilmək faydalıdır
Qitələr bir-birindən uzaqlaşır
səh.79
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar