95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1963

1963

29 mart 2019, Cümə
185
№ 1
İçindəkilər 

Təxirəsalınmaz vəzifələr
Səh. 1-5

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
1962-1963-cü dərs ilində orta məktəblərin buraxılış siniflərində ictimaiyyatın tədrisi haqqında metodiki məktub
Səh. 6-35

Fizikadan tədris-istehsalat ekskursiyalarının təşkili və keçirilməsi
Организация и проведение учебных и деловых экскурсий по физике
Ə.S.Şirinzadə
Səh. 36-41

Fiziki coğrafiyanın tədrisində şagirdlərin ateizm tərbiyəsi haqqında 
О воспитании атеизма школьников в преподавании физической географии
H.Ə.Sadıqlı
Səh. 42-51
 
"Dumanlı Təbriz" romanında azadlıq və demokratiya uğrunda mübarizə
N.Bağırov
Səh. 52-62

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Əməkdə məqsəd aydınlığı
Ясность цели в работе
Q.Qulamov
Səh. 63-68

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sözlə əyaniliyin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında
M.S.Nəcəfov
Səh. 69-74

"Azərbaycan Məktəbi" jurnalının 1963-cü il üçün tematik planı
Тематический план журнала "Азербайджанская школа" на 1963 год
Səh. 75-78

1963-cü ilin əlamətdar günləri
Знаменательные дни 1963 года
Səh. 79

№ 2
İçindəkilər

Kommunistlərlə bitərəflər ittifaqı namizədlərinə səs verək
Səh. 1-5

AZƏRBAYCANIN GÖKƏMLİ ŞAİRİ VƏ DRAMATURUQU H.CAVİDİN ANADAN OLMASININ 80 İLLİYİ MUNASİBƏTİ İLƏ 
Böyük sənətkar
Великий мастер
A.Zamanov
Səh. 6-11

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Müəllim məktəbdə əsas simadır
Учитель является основным лицом в школе
İ.Vəlixanlı
Səh. 12-16

Məktəb kitabxanası
Школьная библиотека
R.Kərimov
Səh. 17-23

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Tədris materiallarını yadda saxlamağın səmərəli yolları
Эффективные способы запоминания учебных материалов
A.Abdullayev
Səh. 24-29

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Orta məktəbdə fizika təliminin əsas məsələləri haqqında
Об основных вопросах физики в средней школе
A.Abbaszadə
Səh. 30-35

Bağlayıcısız mürəkkəb cümlə
Z.X.Tağızadə
Səh. 36-42

V-VII siniflərdə ədəbi əsərin sujeti kompozisiyası və tərkib hissələri haqqında məlumatın verilməsinə dair
О  предоставление информаций о композициях и компонентов литературного произведения в V-VII классах
Ş.Mikayılov
Səh. 43-51

İngilis dilində sadə cümlədə söz sırasının təliminə dair
D.Sultanova
Səh. 52-67

TƏBLİQATÇI MÜƏLLİMƏ KÖMƏK
Əmək və din
Труд и религия
P.Maxmudov
Səh. 68-76
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar