95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1962

1962

29 mart 2019, Cümə
96
№ 7
İçindəkilər 

Müəllimlərin avqust rayon müşavirələrini mütəşəkkil keçirək
Səh. 1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Lipetsk vilayət müəllimlərinin iş təcrübəsinə əsasən bakı şəhər müəllimlərinin təcrübə mübadiləsinə həsr edilmiş müşavirə
Səh. 6-21

Axşam umumtəhsil orta məktəblərində tərbiyə işlərinə dair
A.Kərimov
Səh. 22-30

Şagirdlərin əxlaq tərbiyəsində fərdi yanaşma təcrübəsindən
S.Axundov
Səh. 31-37

PEDAQOGİKA TARİXİ
Görkəmli maarif xadimi Səfərli Vəlibəyov 
Ə.Bağırov
Səh. 38-49

Məktəb Təcrübəsi
Vartaşenlilərin iş təcrübəsini öyrənməli
C.Cavadlı
Səh. 50-57

"Məktəb həyatı"
Ə.Əkbərov
Səh. 58-60

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Üzvi kimyadan biliyin möhkəmləndirilməsi və təkrarı zamanı şagirdlərin müstəqil işləri
V.Məmmədzadə
Səh. 61-70

O, zövqü əməlindən, mükafatı vicdanından almışdır
M.Ə.Tahirli
Səh. 71-79

№ 9
İçindəkilər

Elmlərin əsasının tədrisinə diqqəti artırmalı
Səh. 1-5

AZƏRBAYCANIN GÖRKƏMLİ DRAMATURQU VƏ FİLOSOFU M.F.AXUNDOVUN ANADAN OLMASININ 150 İLLİYİ QARŞISINDA
M.F.Axundovun dramaturgiyası 
M.A.Bağırov
Səh. 6-16

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Dərsin səmərəliliyini artıqrmaq yolları 
B.P.Yesipov
Səh. 17-24 

Günü uzadılmış qruplarda ev tapşırıqlarının icrası təcrübəsindən
A.İsmayılov
Səh. 25-32

Azərbaycan uşaq tərbiyə idarələri tarixindən
A.Ağayeva
Səh. 33-41

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Sov.İKP XXII qurultayının qərarları ilə əlaqədar olaraq ədəbiyyat müəllimlərinin vəzifələri haqqında 
Y.Qarabağlı
Səh. 42-52

Böyük xalqın qəhrəmanlıq tarixindən 
N.Əlizadə
Səh. 53-62

IV sinifdə tarixin tədrisində ölkəşunaslıq materialından istifadə edilməsi haqqında
N.Paşayev
Səh. 63-72

Riyaziyyatın təlimi prosesində şagirdlərin fəallaşdırılası
S.A.Xaciyan
Səh. 73-80

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
Bir dərslik haqqında bəzi qeydlər
H.Fərzəlibəyli
Səh. 81-83
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar