95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1960

1960

29 mart 2019, Cümə
70
№ 1
İçindəkilər


İdeoloji partiyanın mühüm partiya sənədi
səh.1

A.P.Çexovun anadan olmasının 100 illiyi münasibətiləR
Rus xalqının iftixarı
M.Bagırov
səh.6

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Eyni vaxtda bir neçə sinifdə aparılan işin təşkili
Y.Zeynalov
səh.16

Təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsi təlim və tərbiyənin rəhbər əsasıdır
S.Şapovalenko,P.Atutov
səh.23

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Kəsr kursunun mənimsənilməsində qavrayışın rolu
Z.Mehdizadə
səh.33

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
İbtidai məktəbdə inşa yazılar haqqında
Y.Kərimov
səh.41

Özünəxidmət işi yaxşı təşkil edilmişdir
X.Məmmədov
səh.47

Radio-elektronika və fizika təcrübələrinin nümayişi
L.Qoldşteyn
səh.50

Yaşıllıqlar və onların qorunması
V.Quliyev
səh.59

Elektrotexnika və radiotexnika praktikumlarının öyrədilməsi təcrübəsindən 
H.Agaverdiyev
səh.62

Həyat səhifələri
S.Məmmədov
səh.70

Yeni kitablar
səh.77

№ 2
İçindəkilər

Azərbaycan kommunist partiyasının XXIV qurultayı
səh.1

AZƏRBAYCAN KOMMUNİST PARTİYASININ VƏ RESPUBLİKADA SOVET HAKİMİYYƏTİ QƏLƏBƏSİNİN 40 İLLİYİ QARŞISINDA
Azərbaycan zəhmətkeşlərinin sovet hakimiyyəti ugrunda apardıgı mübarizə tarixindən
N.Əlizadə
səh.6

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Yeni şəraitdə məktəblərin işinin bəzi yekunları haqqında
R.Balayan
səh.18

Şagirdlərin ictimai-faydalı əməyi tərbiyə məqsədlərinə xidmət etməlidir
M.Muradxanov
səh.29

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin təxəyyül fəaliyyətində analiz və sintezetmə bacarıgının inkişaf xüsusiyyətləri haqqında
Ə.Əlizadə
səh.37

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
VI-VII-ci siniflərdə fizikadan labaratoriya işlərinin təşkili və keçirilməsi haqqında 
S.İmamzadə
səh.46

Cografiya meydançasında şagirdlərin işini təşkil etmək təcrübəsindən
İ.Rəhimov
səh.53

Kimya dərslərində şagirdlərin müstəqil işlərini necə təşkil edirəm
M.Bəşirov
səh.56

İctimai-faydalı əməkdə şagird kollektivinin tərbiyəsi təcrübəsindən
K.Həsənov
səh.61

Maddi-mədəniyyət abidələrinin öyrənilməsində müəllimlərin və məktəblilərin rolu
C.Xəlilov
səh.65

MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Uşaqların tərbiyəsini onların yaş xüsusiyyətini nəzərə alaraq təşkil etməli
səh.70
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar