95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1959

1959

29 mart 2019, Cümə
70
№ 1
İçindəkilər

Məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmlətmək və SSRİ-də Xalq Maarifi sistemini daha da inkişaf etdirmək haqqında qanun
səh.1

səh.14 

Mübariz vəzifələr qarşısında
səh.24

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Akademik İ.P.Pavlov psixologiya və psixika haqqında 
Ə.Zakuyev
səh.30

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ 
Kimya tədrisinin vəziyyəti haqqında bəzi qeydlər
Ə.Əbdürrəhimov,R.Əliyev
səh.37

Azərbaycan cografiyası tədrisində cografi xəritələrdən və təbii əyani vəsaitdən isdifadə
H.Sadıqlı
səh.46

Ə.Haqverdiyevin vəfatının 25-ci ildönümü münasibətilə
Görkəmli dramaturq, usdad nasir
A.Zamanov
səh.57

"İbtidai heyvanlar" bəhsinin təlimi təcrübəsindən
H.Fərzəlibəyli
səh.63

DEMOKRATİK ÖLKƏLƏRİN MAARİF VƏ MƏDƏNİYYƏTİ
Almaniya Demokratik Respublikasında xalq maarifi
səh.69

№ 2
İçindəkilər

XXI qurultayın qərarlarını yerinə yetirək
səh.1

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sovet məktəbi yeni yüksəliş yollarında
M.Məmmədov
səh.6

N.K.Krupskayanın həyatı və pedaqoji görüşləri haqqında 
İ.Tagıyev
səh.15

Şagirdlərin istehsalat təliminin ümumtəhsil fənlərilə əlaqələndirilməsinə dair
T.Əfəndiyev
səh.26

Ailədə və məktəbdə ateizm tərbiyəsi haqqında 
Ə.Babayev
səh.34

PEDAQOGİKA TARİXİ
Zaqafqaziya (Qori) Müəllim seminariyası və onun Azərbaycan şöbəsinin təşkili tarixinə dair
F.Seyidov
səh.39

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
III-IV sinif şagirdlərinin təfəkkürünün tənqidiliyi haqqında
Ə.Bayramov
səh.50

VALİDEYİNLƏRƏ KÖMƏK
SSRİ Ali Sovetinin məktəb haqqındakı qanunu və valideyinlərin vəzifəsi
M.Muxtarov
səh.61

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
"Ana dili" dərsliyi haqqında
N.Kazımov
səh.73

Yeni kitablar
səh.79

№ 4
İçindəkilər


Xalqımızın əziz bayramı
səh.1

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Təlimdə geridə qalan şagirdlərlə aparılan bəzi işlər haqqında
M.Məmmədov
səh.6

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Xalq şairi Səməd Vurgun dil haqqında
səh.11

Fizika dərslərində kino-filmlərdən nece isdfadə edirik
S.İmanov
səh.21

V.İ.Lenin əsərlərinin pedaqoji məktəbdə tədrisi təcrübəsindən
Ə.Kərimov
səh.27

Birinci sinifdə iş təcrübəmdən
N.Sultanova 
səh.35

V sinifdə cografiyadan yaz ekskursiyasının keçirilməsi metodikası haqqında
N.Allahverdiyev
səh.42

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan və Rus ədəbi əlaqələri haqqında
A.Alməmmədov
səh.49

MƏKTƏB VƏ AİLƏ 
Şagirdlərin dərs öyrənməsində valideyinin köməyi
İ.Vəlixanlı
səh.56

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Əməyə görə bölgü-sosializmin iqtisadi qanunudur
Ə.Axundov
səh.62

XALQ DEMOKRATİYASI ÖLKƏLƏRİNDƏ MAARİF
Çexoslovakiya Respublikasında Xalq Maarifi
səh.70
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar