95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1958

1958

29 mart 2019, Cümə
124
№ 3
İçindəkilər

Təlimin məhsuldar əməklə birləşdirilməsinin yeni formaları
Səh.1-5

Böyük rus pedaqoqu A.S.Makarenkonun anadan olmasının 70 illiyi 
A.S.Makarenkonun həyatı,fəaliyyəti pedaqoji sistem haqqında 
R.Hüseynov
Səh.6-19

A.S.Makarenkonun tərbiyə müəssisələrində əmək tərbiyəsi
M.Muradxanov
Səh.20-33

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ 
Orta məktəb məzunlarının tarix fənnindən hazırlığı haqqında
Şükür Sadıqov
Səh.34-39

Orta məktəb məzunlarının riyazi hazırlığı haqqında 
B.Ağayev, Ə.İbrahimov, A.Y.Kreymer, S.Sadiqov
Səh.40-52

Təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsi
M.N.Skatkin
Səh.53-66

İmperializmin müstəmləkə sisteminin parçalanması
Nəsib Əlizadə
Səh.67-75

Məktəb gigieynası haqqında 
Rizvan Cavadov
Səh.76-80


№ 5
İçindəkilər

Məktəblilərin yay tərbiyə və sağlamlıq işlərini keyfiyyətli təşkil edək
Səh.1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Şagirdlərin proletar beynəlmiləlçiliyi tərbiyəsi haqqında
T.Əfəndiyev
Səh.6-16

Bakı şəhər pioner təşkilatının işi haqqında
Ə.P.Xosrovyan
Səh.17-26

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Azərbaycan dili tədrisi metodikasının elmi əsaslarına dair
A.Abdullayev
Səh.27-37

Tarix dərslərində yazı taxtasından və təbaşirdən istifadə etmək haqqında
Ə.M.Mehdiyev
Səh.38-43

İbtidai məktəbdə şagirdlərin gözəl xətlə yazmaq vərdişləri haqqında
İ.Məmmədov
Səh.44-47

VIII sinifdə "homotetiya və oxşarlıq" haqqında ilk anlayışın verilməsi təcrübəsindən
Ə.İsayev
Səh.48-53

Məktəb dram dərnəyi rəhbərinə məsləhətlər
K.Həsənov
Səh.54-57

TƏKBAŞINA ÇALIŞAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Kapitalizimdə zəhmətkeşlərin mədəni cəhətdən geri qalmasının obyektiv səbəbləri
Q.A.Simonyan
Səh.58-66

Qocaman müəllim
M.Ə.Əliyev
Səh.67-72

Biblioqrafiya
Ailə tərbiyəsi haqqında qiymətli kitab
Səh.73-78

№ 7
İçindəkilər

Avqust müşavirləri
Səh1-5

AZƏRBAYCAN MOLDAVİYA YARIŞI
Moldaviya SSR-də xalq maarifi
S.Tanasevski
Səh.6-12

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Yay istehsalat təcrübələri və kolxoz şagird briqadalarının təşkili təcrübəsindən
Ə.Aslanov
Səh.13-16

PEDAQOGİKA TARİXİ
"Dəbistan" jurnalında tərbiyə məsələləri
P.Allahverdi oğlu
Səh.17-25

Tərbiyədə sözün rolu haqqında
L.A.Levşin
Səh.26-35

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Maddənin dördüncü halı haqqında
X.Mirzəyev, S.Baqdasaryan
Səh.36-40

Orta məktəb məzunlarının dil və ədəbiyyatdan hazırlığı haqqında
M.Hacıyev
Səh.41-45

Şamaxı seysmik stansiyasına ekskursiya
Ə.Veysov
Səh.46-50

İbtidai məktəbdə ana dilindən ev tapşırıqlarının verilməsi və yoxlanılması haqqında
N.İsmayılzadə
Səh.51-65

Vətən çiçəkləri
S.Məmmədov
Səh.66-72

Yeni kitablar
Səh.73-75

№ 8
İçindəkilər

Məktəblərimiz mühüm vəzifə qarşısında
Səh.1-6

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR HAQQINDA
V.İ.Lenin xalq maarifi haqqında
İ.Rəsulbəyov
Səh.7-11

YİLKKİ-MK-nın VIII plenumu qərarlarının yerinə yetirilməsi təcrübəsindən
T.Əfəndiyev.
Səh.12-23

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Bəzi hesab məsələlərinin həllinə dair
R.A.Balayan
Səh.24-40

IX sinfdə "limit" mövzunun dərslər üzrə işlənməsi

V.i.Veretennikova
Səh.41-54

V sinifdə coğrafiyanın tədbirini yerli materiallarla əlaqələndirmək təcrübəsindən
H.Qədirov
Səh.55-63

"Dövri qanun və D.İ.Mendeleyevin kimyəvi elementlərin dövri sistemi" mövzusunun öyrədilməsi təcrübəsi
L.N.Neçayeva
Səh.64-78

№ 9 
İçindəkilər

SOV.İKP MK RƏYASƏT HEYƏTİNƏ
Məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmlətmək və ölkədə xalq maarifi sistemini daha da inkişaf etdirmək haqqında
Səh.1-12

Pioner təşkilatında dərəcələr
Səh.13-17

Azərbaycan məktəbləri yeni dərs ilində
M.Məmmədov
Səh.18-40

1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda sovet məktəbi qurmaq uğrunda gedən mübarizə tarixindən
M.Mehdizadə
Səh.41-49

PEDAQOJİ VƏ PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
Əlifba təliminin bəzi psixoloji məsələləri haqqında
R.M.Rəsulov
Səh.50-56

Orta məktəbdə şagirdlərə şeir əzbərlətmək yolları haqqında
Ə.Əlizadə
Səh.57-67

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Etilenin alınması təcrübələrinin qoyuluşu üsuluna dair
V.Bədirxanova
Səh.68-72

İbtidai siniflərdə məsələ həlli sahəsindəki nöqsanlar və onların aradan qaldırılması haqqında
L.Əfəndiyev
Səh.73-78

№ 10
İçindəkilər

Böyük bayram
Səh.1-5

ŞANLI KOMSOMOLUN 40 İLLİYİ
Lenin komsomolu 40 ildə
Ə.Əlizadə
Səh.6-14

Komsomol və məktəb
T.Əfəndiyev
Səh.15-24

Azərbaycan SSR-də xalq maarifi sisteminin yenidən qurulması haqqında
M.Məmmədov
Səh.25-33

Azərbaycan ədəbi dilinin orfoqrafiyasında və yazısındakı islahat haqqında
İ.Abdullayev
Səh.34-44

Cəlil Məmmədquluzadənin pedaqoji görüşləri
Ə.Seyidov
Səh.45-57

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ
Riyaziyyatdan sinifdən xaric işlərin müxtəlif formaları haqqında
M.Mustafadəzadə
Səh.58-66

IX sinifdə mayelərin səthigərilməsini necə keçməli
P.A.Paşayev
Səh.67-72

Qayğıkeş insan, gözəl müəllim
M.Ə.Əliyev
Səh.73-78

Yeni kitablar
Səh.79-80

№ 11
İçindəkilər

Məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmlətmək və ölkədə xalq maarifi sistemini daha da inkişaf etdirmək haqqında 
Səh.1-25
 
Məktəb haqqında mühüm məsələlər
Səh.26-29
 
PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Sinifdənkənar məşğələlərdə  şagirdlərin bədii zövqünü inkişaf etdirmək təcrübəsindən
Buta Sadıqov
Səh.30-34
 
Orta məktəbdə Azərbaycan coğrafiyası kursunun tədrisində şəkillərdən istifadə etmək haqqında 
H.Ə.Sadıqlı
Səh.35-44
 
Kommunist partiyasi-Böyük Oktyabr sosyalist inqılabının təşkilatçısı və ilhamçısıdır.
İ.Müslümov
Səh.45-54

VI sinifdə tarix dərslərindı “İslam” mövzusu üzrə şagirdlərin Ateist tərbiyəsinə dair
M.Ş.Kopenberq
Səh.55-63

X sinifdə piramida həcminin tədrisi təcrübəsindən
X.Babayev
Səh.64-70

TƏNQİD VƏ BİBLİOQRAFİYA
“Azərbaycan dilinin tədrisi tarixinə dair”
Əziz Mirəhmədov
Səh.71-74
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar