95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1957

1957

29 mart 2019, Cümə
98
№ 1
İçindəkilər

Fəhlə - kəndli müxbirlər qurultayı
səh:1-5

Dahi yazıçı, fədakar müəllim (Cəlil Məmmədquluzadənin vəfatının 25 illiyi münasibətilə)
Abbas Zamanov
səh:6-11

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Biliklərin cari qiymətləndirilməsi haqqında
İ.Vəlixanlı
səh:12-19

Məktəblilərin əməli fəaliyyətə hazırlanması haqqında
Mürsəl Hüseynov
səh:20-24

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
Sov.İKP-nın XX qurultayının qərarları ilə əlaqədar olaraq SSRİ tarixi tədrisi məsələləri
səh:25-39

Sadə cümlənin sintaktik təhlili haqqında
Ə.Əfəndizadə
səh:40-45

Coğrafiyanın tədrisində kinofilmlərdən istifadə edilməsi
S.Şükürov
səh:46-52

POLİTEXNİK TƏLİM MƏSƏLƏLƏRİ
Şagirdlərin istehsalat təliminin təşkilinə dair
Tələt Əfəndiyev
səh:53-67

MƏKTƏB VƏ AİLƏ
Adətləri necə tərbiyələndirməli
S.Y.Rubişteyan
səh:68-76

SİYASİ TƏHSİLİNİ ARTIRAN MÜƏLLİMLƏRƏ KÖMƏK
Sovet xalq maarif sistemi (İkinci məşğələ, üçüncü mühazirə)
Səh:77-83

№ 2
İçindəkilər

Sosialist demokratiyasının təntənəsi
səh:1-5

PEDAQOJİ MƏSƏLƏLƏR
Pedaqoji elmləri üzrə tədqiqat işlərini Sov.İKP XX qurultayının tələbləri səviyyəsinə qaldırmalıyıq
M.Mehdizadə
səh:5-19

Maarif şurasına hazırlıq və onun keçirilməsi təcrübəsindən
F.Ə.Rəhmanov
səh:20-23

Yarım əsr gənc nəslin tərbiyəsi xidmətində 
M.Ə.Əliyev
səh:24-31

PSİXOLOJİ MƏSƏLƏLƏR
İbtidai məktəb şagirdlərində müstəqil təfəkkür qabiliyyəti tərbiyə etmək haqqında
Ə.S.Bayramov
səh:32-43

FƏNLƏRİN TƏDRİSİ METODİKASI
“Paralellik” mövzunun öyrədilməsi təcrübəsindən
Ə.Zərgərli
səh:44-51

Elektrik bəhsinin tədrisində kənd təsərrüfat texnikası elementləri
Y.Məmmədov
səh:52-63 

XARİCİ ÖLKƏLƏRDƏ MAARİF VƏ MƏDƏNİYYƏT
Hindistan Respublikasında xalq maarifi
səh:64-69

Müəllimlərə məsləhət
Səh:70-71
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar