95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1943

1943

29 mart 2019, Cümə
174
№1
İçindəkilər


Azərbaycan məktəbi
Азербайджанская школа
səh. 1-3

Müəllimlər və müharibə
Учителя и война
M. İ. Kalinin
səh. 4-7

Gənclər Qızıl Ordunun şanlı ənənələri əsasında tərbiyə edilməlidir
Молодежь нужно воспитывать на основе славных традиций Золотой Армии
A. Borisov
səh. 8-10

Şeirlər
Стихи
səh. 11

Azərbaycan SSR XKS-də və Azərbaycan K (b) P Mərkəzİ Komİtetİndə
Müəllimlərin və məktəblilərin mədəni-yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında
О мерах по улучшению культурно-бытовых условий учителей и школьников
səh. 12-14

Natamam orta və orta məktəblərin təlim-tərbiyə və pedaqoji işində təhrif faktları haqqında
О фактах искажения неполного среднего и среднего школьного образования и педагогической работы
səh. 15

Məktəblilər kənd təsərrüfatı işlərində yaxından iştirak etməlidirlər
Школьники должны активно участвовать в сельском хозяйстве
səh. 16-19

Azərbaycanın bütün müəllimlərinə və maarif orqanları işçilərinə
Всем учителям и педагогогам Азербайджана
səh. 20-21

Vətən müharibəsi şəraitində ədəbiyyat üzrə sinifdən və məktəbdən xaric iş 
Литературная работа в классе и в школе за пределами Отечественной войны
Ə. Qarabağlı
səh. 22-29

Qabaqcıl müəllİmlərİn İş təcrübələrİ
Mənim qeydlərim
Мои заметки
Mehtiev Ə. M.
səh. 30-31

Əmrlər və qərarlar
Azərbaycan SSR Xalq maarif komissarının əmri
Приказ Народного Образовательного Комиссара Азербайджанской ССР
səh. 32-34

Tənqid və biblioqrafiya
səh. 35
№2
İçindəkilər


İbtidai və orta məktəb müəllimlərinin və başqa işçilərinin əmək haqlarının artırılması haqqında
О повышении заработной платы учителей начальных и средних школ и других работников
səh. 1-4

Vahid mübariz ailə 
Единственная боевая семья
M. İ. Kalinin 
səh. 5-7

Oğlan və qızların - ayrılıqda təlimi haqqında 
Мальчики и девочки - об отдельном обучении
M. Suzmer
səh. 8-10

Seyid Əzimin pedaqoji görüşləri
Педагогические встречи Сейида Азима
Ə. Seyidov
səh. 11-14

Hafizənin tərbiyə edilməsi
Воспитания памяти
Zakuzadə E. K
səh. 15-18

Məktəb internatlarında tərbiyə işlərinin təşkili 
Организация воспитательной работы в школах-интернатах
R. Əfəndiyev
səh. 19-22

Cəbhədən məktub
Azərbaycan müəllimlərinə
Азербайджанским учителям
səh. 23

Toplar susurkən
Cəbhədə ədəbi gecə
На фронте литературная ночь 
N. Buçinski
səh. 24

Şeİrlər
Anama
Моей матере
Yusif Mehtizadə
səh. 25

Təvazökar müəllim
Скромный учитель
Əli Vəliyev
səh. 26

Eyni zamanda iki sinifdə dərs aparmaq haqqında
В то же время,вести урок около двух классов
M. Məhərrəmov
səh. 27-29

Əmrlər və qərarlar
Azərbaycan SSR Xalq Maarif Komissarının əmri
Приказ Народного Образовательного Комиссара Азербайджанской ССР
səh. 30

Xronika
Хроника
səh. 31
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar