95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1941

1941

29 mart 2019, Cümə
180
№1
İçindəkilər


Leninsiz, Stalinin rəhbərliyi altında, Lenin yolu ilə keçirilən 17 il
Без Ленина, под руководством Сталина 17 лет  по пути Ленина
M. Məmmədov
səh. 3-11

Lenin haqqında
О Ленине
səh. 12-21

Azərbaycanın dahi şairi
Великий азербайджанский поэт
səh. 22-34

Darvinizmin inkişafı və darvinizm uğrunda mübarizə
Развитие дарвинизма и борьба за дарвинизм
M. Ə. Axundov
səh. 35-53

Horizontal və horizonta meylli atılmış cismin hərəkəti haqqında
На движениях горизонтального и горизонтального тела
H. Əbdürrəhimzadə
səh. 54-67

T ə c r ü b ə   d ə y i ş m ə s i
Praktikaya daha yaxınlaşmalı
Подход к практике
S. Çukansov
səh. 68-82

Olqa Markovna Çeqlakova-Sanoviçin iş təcrübəsi
Опыт Ольги Марковны Чеглаковой-Санович
B. B. Komarovski
səh. 83-99

Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyi qarşısında 
Перед 800-летием Низами Гянджеви
səh. 100-107

T ə n q i d   v ə   b i b l i o q r a f i y a
Natamam orta məktəblərdə lirik əsərlərin öyrənilməsi
Изучение лирических произведений в неполных средних школах
Həsənli Fərrux 
səh. 108-113

Qədim dünya tarixi
История древнего мира
Mehtiev Ə. M.
səh. 114-116
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar