95 il
ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
DOI: 10.32906
» » 1924

1924

29 mart 2019, Cümə
470
№3-4
İçindəkilər

Ümumi məsələlər. Fəal məarif işçilərinin konfransının nəticələri (yekun)  
Общие вопросы.Итоги конференции активных педагогов (финал)
Quliyev Mustafa
səh. 3-8

İctimai tərbiyə işçilərinin hazırlığı 
Подготовка обшественных воспитателев
Rzaqulu F.
səh. 8 - 12

Az olsun yüz olsun 
Пусть будеть мало, но будет cто
Hikmət İsmayıl
səh.13-29

Kompleks üsulu haqda 
О комплексном методе
Avtoxov Q. (tərcümə M.R. - naməlum)
səh. 30-50

Yek təlim kitabları xüsusunda  
О единых учебных книгах 
Krupskaya (hazırlayanı Babazadə Ə.)
səh. 51 - 58

Birinci dərəcəli kutlu köy məktəbində köy təsərrüffatı fikrini yürütmək fikrinin həlli 
Решение идеи сельского хозяйство первостепенном сельской школе Кутлу
Serov (çevirəni Babazadə Ə.)
səh. 59 - 68

Məktəb və köy məişəti 
Школьная и сельская жизнь
Şatski
səh. 68-83

Köy işləri haqqında 
О сельской работе
Krupskaya
səh. 84-92

Cocuqların yaşlılara təsiri (ailə və məktəb) 
Влияние детей на пожилых людей (семья и школа)
Şalmoviç (hazırlayanı Babazadə Ə.)
səh. 93-117

Əski tədris üsulu nəzəriyyələri 
Старые теории методов обучения
Ə.Azadlı
səh. 118-130

Hesab dərsinin üsulu 
Метод урока учета
Əli.Raqib
səh. 130-140

Məktəbdə azadlıq 
Свобода в школе
V.Mustafazadə
səh. 141-161

Azərbaycan xalq maarif komissarlıgının fəal maarifi işçiləri konfransı haqqında materialları 
Материалы о конференции активных работников Азербайджанской народной   комиссариата 
образования 
səh. 162-229
Прокомментировать
yenilə, əgər kod görünmürsə
Partnyorlar