Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 1983 №5

Preschool and Primary Education / 1983 №5

29 July 2020, Wednesday
9
Mündəricat

Günüuzadılmış məktəb və qrupların işi haqqında 
Full PDF | pp.3-7
Oxu təlimi haqqında 
Full PDF | Y. Kərimov: pp. 7- 13
Bir daha ifadəli oxu haqqında
Full PDF | Ş. Məmmədova: pp. 13-14
İsə (-sa, -sə)-nin omonimliyi
Full PDF | E. Anazarov: pp.14-16
Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi təcrübəsindən
Full PDF | A. Bağıyeva: pp.16-20
Musiqi təlimi konsepsiyasının qurulması yolunda
Full PDF | M. Krasilinkova: pp.20-22
İbtidai siniflərdə şagirdlərin əmək təlimi və tərbiyəsinin  təşkili
Full PDF | R. Hüseynova: pp. 22-25
Şagirdlərin təlim fəaliyyətinin motivləşdirilməsi haqqında 
Full PDF | M. Həmzəyev: pp. 25-30
Şagirdlərin şüurlu intizam tərbiyəsi
Full PDF | Y. Talıbov: pp.30-34
Kollektivçilik tərbiyəsi şagirdlərin ideya--siyasi tərbiyəsinin tərkib hissəsi kimi
Full PDF | İ. Kərimova: pp. 34-37
Sağlam olmaq istəyirsənsə
Full PDF | M. Nəsrullayev: pp.37-45
Günüuzadılmış qruplarda oyunlar
Full PDF |  İ. Əliyev: pp. 45-48
Uşaqlarda psixi xüsusiyyətlərin inkişafı
Full PDF | Z. Aslanova: pp. 48-53
Bədii ədəbiyyat nümunələri vasitəsilə uşaqların tərbiyəsində ailə ilə bağçanın əlbir işi
Full PDF | G. Bağırova: pp.53-55
Uşaq bağçası üçün nümunəvi bədən tərbiyəsi proqramı
Full PDF | pp. 55-62
Azərbaycan SSR Maarif Nazirliyində
Full PDF | pp.62
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen