Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 1974 №5

Preschool and Primary Education / 1974 №5

28 July 2020, Tuesday
9
İbtidai  siniflərdə təlim-tərbiyə işlərinin səviyyəsini daha da yüksəldək.
Full PDF pp.3

Yeni proqramla ana dili tədrisinin nəticələri və onun daha da yaxşılaşdırılması tədbirləri haqqında
Full PDF |Y.Kərimov; pp. 3-15

Yeni proqramla riyaziyyat tədrisinin nəticələri və vəzifələrimiz
Full PDF | Z.Osmanov; pp.16-21

Ana dilinin tədrisi səviyyəsini yüksəldək.
Full PDF |H.Kərimova; pp.21-23

Riyaziyyatın tədrisinə diqqəti artırmalı
Full PDF |C.Şəmsiyeva; pp.23-25

Təbiətşünaslığın tədrisi vəziyyətini yaxşılaşdıraq.
Full PDF |M.Seyidov; pp.26-27

Sinifdənxaric qiraətə diqqəti artıraq. 
Full PDF |M.Pirimova; pp.27-29

Uşaqların estetik tərbiyəsinə qayğı ilə yanaşaq.
Full PDF | V.Xəlilov; pp.29-34

Metodkabinet sinif müəllimləri ilə metodik işin mərkəzi olmalıdır.
Full PDF | İ.Heybətov; pp.34-38

İbtidai siniflərə nəzarət və rəhbərliyi gücləndirmək
Full PDF |Q.Pənahov; pp.38-41

Müəllimlərin ixtisasının artırılması sahəsində görülmüş işlər və vəzifələrimiz
Full PDF | M.Musayev; pp.41-43

İbtidai siniflərdə ifadəli qiraət haqqında 
Full PDF | E.Xəlilov; pp.44-47

“Sözün tərkibi” mövzusunun tədrisi ilə əlaqədar lüğət işi
Full PDF | Y.Kərimov; pp.48-55

II sinifdə “Sözün tərkibi”   mövzusunun tədrisinə dair
Full PDF | Ə.Kəlbəliyev; pp.55-58

Sifətin tədrisi prosesində söz yaradıcılığının öyrədilməsi yolları 
Full PDF |M.Abdullayev; pp.58-60

III sinifdə qiraət dərslərinin təşkili təcrübəsindən 
Full PDF | Q.İbrahimov; pp.60-62

II sinif  üçün riyaziyyatdan yoxlama işləri 
Full PDF | Z.Osmanov; pp.62-65

Uşaqda psixi inkişafın başlıca qanunauyğunluqları 
Full PDF | L.Venger, V.Muxina; pp.66-73

Üzeyir Hacıbəyov və ana dili
Full PDF | A.Bayramov; pp.74-76

Dad hissiyatı haqqında
Full PDF |Ə.Səfərov; pp.76-80
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen