Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 1983 №3

Preschool and Primary Education / 1983 №3

21 July 2020, Tuesday
11
İçindəkilər
Pedaqoji kollektivdə əmək intizamı
FULL PDF | pp.3-6
Məktəb Lenininianasında səs yazılarından istifadə
FULL PDF | M.İbrahimov: pp.6-9
Şagirdlərin nitqində dialektizimlərin aradan qaldırılması yolları
FULL PDF | H.Mirzəyev; pp.9-13
Sintaktik anlayışların verilməsi prosesində düzgün tələffüz vərdişlərinin aşılanması
FULL PDF | K.Kərimov; pp.13-16
Hesablama zamanı yol verilən səhvlər və onların aradan qaldırılması
FULL PDF | İ.Əliyev; pp.16-19
Riyaziyyatın tədrisinə rəhbərlik və nəzarətin təkmilləşdirilməsi
FULL PDF | B.Vəliyev; pp.19-25
Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi
FULL PDF | Q.Kərimov; pp.25-28
Musiqi estetik tərbiyənin vacib ünsürü kimi
FULL PDF | A.Vəkilova; pp.28-31
Hazırılq siniflərində tərbiyə işləri
FULL PDF | Z.Əliyeva; pp.31-32
İctimai-faydalı əməyin məzmunu və onun əxlaq tərbiyəsinə təsiri
FULL PDF | O.Abbasov; pp.32-35
Uşaqların elmi-ateizm tərbiyəsində məktəblə ailənin birgə işi
FULL PDF | N.Rzayev; pp.35-41
Uşaq bağçası və məktəb
FULL PDF | H.Cəfərli; pp.41-43
Qrammatik vərdişlərin formalaşması
FULL PDF | Y.Kərimov; pp.43-51
Özünüqiymətləndirmə məktəb təliminə psixoloji hazırlığın mühüm şərti kimi
FULL PDF | G.Tağıyeva; pp.51-55
Uşağı kiçik yaşdan tərbiyə etməli
FULL PDF | R.Hüseynova; pp.55-57
İbtidai təhsil metodisti N.A.Korf
FULL PDF | S.Məcidov; pp.57-61
I sinif üçün ifadə mətnləri
FULL PDF | S.Məmmədov, A.Rəhimov; pp.61

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen