Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 1983 №2

Preschool and Primary Education / 1983 №2

21 July 2020, Tuesday
15
İçindəkilər
Lenin və uşaqlar
FULL PDF | pp.3-7
Ana dili dərslərində Lenin mövzusu
FULL PDF | Kamal Həsənov; pp.7-11
N. Gəncəvi yaradıcılığına məhəbət tərbiyəsindən
FULL PDF | S.Hacıyev; pp.11-12
Oxu təlimi və kitab üzərində müstəqil işin təşkili təcrübəsindən
FULL PDF | S.Məhərrəmova; pp.12-14
Felin zamanlarının öyrədilməsində leksik işlərin aparılması
FULL PDF | S.Məmmədova; pp.14-18
I sinifdə riyaziyyatın tədrisində müqayisə
FULL PDF | J.Farsiyan; pp.18-21
Hesabın bəzi nəzəri məsələlərinin ibtidai siniflərdə tədrisi
FULL PDF | H.Nəbiyev; pp.21-25
Vaxt ölçülərinin tədrisinə dair
FULL PDF | Z.Seyidəliyeva; pp.25-28
Dərsin səmərəliliyinin artırılmasında təlimin texniki vasitələrindən istifadənin rolu
FULL PDF | R.Mehdiyeva; pp.28-31
Sovet vətənpərvərliyi məsələsi
FULL PDF | pp.31-34
Şagirdlərdə vətəndaşlıq borcunun tərbiyə edilməsi
FULL PDF | Ş.Qasımov; pp.34-38
Təbiətşünaslıq dərslərində doğma təbiətə qayğı
FULL PDF | Ə.Musayev; pp.38-41
Kiçik yaşlı məktəblilərdə cinsi fərqlər
FULL PDF | R.Əliyev; pp.42-48
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda doğruçuluq və düzlük
FULL PDF | S.Cəfərova; pp.48-50
Uşaqların tərbiyəsində əməyin rolu
FULL PDF | L.Həşimova; pp.50-52
Qrupun bütün uşaqlarının əməyi
FULL PDF | V.Neçayeva; pp.52-56
Körpələrə bağlı ömür
FULL PDF | Ə.Şükürov; pp.56-59
İlya Nikolayeviç Ulyanovun ibtidai məktəblərin təşkilində rolu
FULL PDF | Ə.Ağayev, N.Səfiyev; pp.59-62
Diqqət, musabiqə keçirilir!
FULL PDF | pp.62
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen