Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 1983 №1

Preschool and Primary Education / 1983 №1

17 July 2020, Friday
17
iÇİNDƏKİLƏR
Lenin yolu ilə
Full PDF | pp.3-7
Şifahi monoloji nitqin yazılı nitqə təsiri
Full PDF | A.Rəhimov; pp.7-10
Şagirdlərə dərslik üzərində müstəqil işləmək bacarığının aşılanması
Full PDF | M.İsmixanov; pp.10-14

Əyanilik müəllimin əməyini yüngülləşdirir
Full PDF | S.Rəhimov; pp.14-16
Gün rejimində gimnastika
Full PDF | M.Nəsrullayev; pp.16-22
Şagirdlərin şifahi və yazılı nitqinin inkişaf etdirmək təcrübəsindən
Full PDF | M.Baharlı; pp.22-26

İntensivliyin təşkili təcrübəsindən
Full PDF | V.Əliyev; pp.26-29

Meşəyə ekskursiya
Full PDF | B.Veyisova; pp.29-31
Oktyabryatlar gələcək pionerlərdir
Full PDF | Q.Kərimov; pp.31-34
Uşaq bağçalarında lüğət işinin mahiyyəti və vəzifələri
Full PDF | Y.Kərimov; pp.34-40
Təbiətşünaslığın öyrədilməsi metodikasına dair
Full PDF | Ə.Əsədov; pp.40-43
Birgə əmək
Full PDF | B.Neçayeva; pp.43-47
Dərsdənkənar vaxtlarda şagirdlərin elmi-ateizm tərbiyəsi
Full PDF | Q.Aslanov; pp.47-50

Ana dilinin tədrisi prosesində humanizm tərbiyəsi
Full PDF | Ç.Süleymanova; pp.50-54
Abdulla Şaiq məktəbi
Full PDF | C.Əhmədov; pp.54-59
Dərsliklərdə təbiət şeirləri
Full PDF | A.Səmədov; pp.59-63
Yeni "Ana dili" dərsliyi haqqında
Full PDF | S.Məmmədov; pp.63Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen