Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 1982 №5

Preschool and Primary Education / 1982 №5

17 July 2020, Friday
18
İçindəkilər
Məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə təhsil işlərinə rəhbərlik və nəzarət
Full Pdf | pp.3-6
Tarixi mövzuların tədrisinə dair
Full Pdf | R.Tağıyeva, B.Tağəyev; pp.6-9
Feil haqqında anlayışın verilməsi prosesində leksik işlərin təşkili
Full Pdf | S.Məmmədov; pp.9-12
Təbiətşünaslıq tədrisinin yolları haqqında
Full Pdf | G.Məmmədova; pp.12-14
Yeni materialın oxusu prosesində təkrarın təlim keyfiyyətinə təsiri
Full Pdf | Z.Əliyeva; pp.14-17
Hazırlıq siniflərində quraşdırma üzrə məşğələlərin təşkilinə dair metodik göstərişlər
Full Pdf | V.İ.Romanina; pp.17-25
İbtidai siniflərdə "Kəsrlər" mövzusunun tədrisinə dair
Full Pdf | N.Çələbiyev; pp.25-29
Əməyə və peşə məhəbbət tərbiyəsi
Full Pdf | S.Qurbanova; pp.29-32 
Əmək tərbiyəsində növbətçiliyin yeri
Full Pdf | V.Q.Neçayeva; pp.32-38 
Körpələrin idrak fəallığının xüsusiyyətləri
Full Pdf | L.Pavlova; pp.38-41 
Uşaqlarda bədii zövq və yaradıcı təxəyyülün inkişafına əyləncələrin təsiri
Full Pdf | P.Əliyarova; pp.41-42
Qayğılar çələngi
Full Pdf | R.Hüseynov; pp.42-49
Yaradıcılıq həvəsi ilə
Full Pdf | V.Xəlilov; pp.49-52 
I sinifdə proqram materiallarının planlaşdırılması
Full Pdf | R.İbadova, R.Məhərrəmova; pp.52-59
İbtidai siniflər üzrə əmək təlimindən proqram materialının bölgüsü
Full Pdf | Ə.Şükürov, Z.Muxtarova; pp.59-63
Eksperementin nəticələri haqqında
Full Pdf | pp.63-64
O illəri unutmuram
Full Pdf | S.Ələsgərov; pp.64


Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen