Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 1982 №4

Preschool and Primary Education / 1982 №4

17 July 2020, Friday
16
İçindəkilər
Azərbaycan SSR Kənd Təsərrüfatı nazirinə sorğusu üzrə Ali Sovetinin qərarı
Full Pdf | pp.3-4
Altıyaşlılar problemi
Full Pdf | Y.Kərimov; pp.4-13
I sinifdə şagirdlərin şifahi monoloji nitqinin inkişafı üzrə işlərin imkanları
Full Pdf | A.Rəhimov; pp.13-17
Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi yolları
Full Pdf | T.Babayeva; pp.17-21
I sinifdə analitik sintetik metodla məsələ həlli
Full Pdf | S.Sadıqov, N.Kamilov; pp.21-24
Min dairəsində nömrələnmənin öyrədilməsi
Full Pdf | N.Sadıqov, N.Kazımov; pp.24-27
III sininifdə hərəkətə aid məsələ həllinə dair
Full Pdf | B.Heydərov; pp.27-29
Təlimdə geridə qalmanın səbəbləri
Full Pdf | A.Zeynalov; pp.29-31
Musiqi dərsliklərində vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması imkanları
Full Pdf | L.Qasımova; pp.31-34
III sininifdə "Oğullar" şeirini tədris edərkən L.İ.Brejnev yoldaşın "Xatirələr" əsərindən istifadə
Full Pdf | T.Qasımova; pp.34-36
Məktəblilərin mənəvi tərbiyəsində uşaq mahnılarının rolu
Full Pdf | O.Rəcəbov; pp.36-41
Uşaq bağçasında rejim
Full Pdf | H.Cəfərli; pp.41-44
Uşaqların bədii tərbiyəsində ailə ilə bağçanın əlbir işi
Full Pdf | G.Bağırova; pp.44-48
Azərbaycan müəllimlərinin hazırlanmasında A.O.Çernyayevskinin rolu
Full Pdf | F.Seyidov; pp.48-54
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlara küçə hərəkəti qaydaları haqqında
Full Pdf | E.Stepanenkova; pp.54-57
Gənclik həvəsi ilə
Full Pdf | İ.Əliyev; pp.57-58
Mənalı ömür
Full Pdf | Ə.Şükürov, R.Tağıyeva; pp.58-60
Dişlərin sağlamlığı orqanizmin sağlamlığıdır
Full Pdf | S.İbrahimova; pp.60-63
Pioner yayımız şən keçir
Full Pdf | pp.63 

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen