Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Preschool and Primary Education / 1971 №1

Preschool and Primary Education / 1971 №1

12 May 2020, Tuesday
91
Mündəricat
Məktəbin yeni nizamnaməsi
pp.3-5
Abstract HTML | Full PDF
Lüğət-orfoqrafik işlər
by: Y.Kərimov; pp.6-9
Abstract HTML | Full PDF
İlk poetik anlayışların verilməsinə dair
by: Ş.Mikayılov; pp.9-13
Abstract HTML | Full PDF
İbtidai siniflərdə Azərbaycan ədəbi tələffüzü sahəsində işin məzmunu
by: Ə Məmmədov; pp.14-18
Abstract HTML | Full PDF
İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda nəzəri elementlər
by: N.Sadıqov, S.Həmidov; pp.18-22
Abstract HTML | Full PDF
III sinifdə hesab təliminin bəzi xüsusiyyətləri haqqında
by: A.S.Pçyolka; pp.23-29
Abstract HTML | Full PDF
Cədvəl üzrə vurma və bölməyə aid dərs nümunələri
pp.29-33
Abstract HTML | Full PDF
I sinifdə riyaziyyatın tədrisi təcrübəsindən  
by: A.İsmayılov; pp.33-36
Abstract HTML | Full PDF
Uşaqlara müşahidə etməyi öyrədək
by: M.Cabbarova; pp.36-39
Abstract HTML | Full PDF
Musiqi lüğəti üzərində işin təşkili
by: V.Xəlilov; pp.39-42
Abstract HTML | Full PDF
Tağı Şahbazi Simurq
by: M.Aslanov; pp.43-47
Abstract HTML | Full PDF
Rəşidbəy Əfəndiyev ibtidai siniflərdə ana dili təlimi haqqında
by: C.Əhmədov; pp.47-50
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərdə ilk qrammatik ümumiləşdirmənin xüsusiyyətləri 
by: N.İbrahimxəlilova; pp.51-54
Abstract HTML | Full PDF
Altı yaşlı uşaqların məktəbə hazırlanması
pp.55-66
Abstract HTML | Full PDF
Uşaq bağçasında sadə riyazi təsəvvürlər
pp.66-71
Abstract HTML | Full PDF
Bahar bayramı 
by: K.Səlimxanova; pp.71-72
Abstract HTML | Full PDF

II sinifdə ana dilindən yoxlama işləri
pp.73-78
Abstract HTML | Full PDF 
II sinifdə şagirdlərin qrammatika üzrə bilik, bacarıq və vərdişlərinə verilən tələblər
by: S.Əhmədova; pp.78-80
Abstract HTML | Full PDF


Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen