Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1971 №4

Azerbaijan language and literature teaching / 1971 №4

09 December 2019, Monday
160
İçindəkilər
XXIV qrultayın qərarlarını ləyaqətlə həyata  keçirək
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin nitqindəki üslub sahələri səhvləri və  onların aradan qaldırlması üzərində iş
by: Ə.M.Əhmədov; pp.10
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərin effektivliyini artırmaq yolları haqqında
by: K.Mikayılov; pp.24
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin yüksək nitq mədəniyyəinə yiyələnməsi mühüm məsələdir
by: X.Cabbarov; pp.32
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili və ədəbiyyat əlaqəli tədrisinə dair
by: T.Cəfərov; pp.39
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində texniki vasitələrdə bəzi problem məsələləri
by: A.İbrahimov; pp.44
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyatdan disput-dərsin əşkili və aparılması haqqında
by: M.Əsgərov; pp.54
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin müstəqil mütəailəsini necə təşkil edirəm
by: Y.Rəhimova; pp.61
Abstract HTML | Full PDF
Firudinbəy Köçərli rus klassiklərini öyrənmək haqqında
by: A.Alməmmədov; pp.65
Abstract HTML | Full PDF
Bədii ədəbiyyatda sovet adamı obrazının psixoloji təhlili
by: T.Abbasov; pp.69
Abstract HTML | Full PDF
Rəsul Rzanın həyat və yaradıcılığının tədrisinə dair
by: B.Bağırov; pp.81
Abstract HTML | Full PDF
Aşiq Ələsgərin sənətkarlığına dair
by: M.Həkimov; pp.94
Abstract HTML | Full PDF
Suallara cavab
by: Ə.Əfəndizadə; pp.98
Abstract HTML | Full PDF
Bu kitabları oxuyun
pp.101
Abstract HTML | Full PDF
"Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi məcmuəsində 1971-ci  ildə dərc olunmuş məqalə və materiallar
pp.110
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen