Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1971 №1

Azerbaijan language and literature teaching / 1971 №1

09 December 2019, Monday
165
İçindəkilər
Görkəmli müəllim və ana dili metodisti
by: A.S.Abdullayev; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Rabitəli mətnlər üzərində aparılacaq işlər
by: H.Hüsenov; pp.10
Abstract HTML | Full PDF
Azərbayac dili dərslərində şagirdləri düşündürməyə dərsi şüurlu mənimsəməyə və axtarıcı olmağa necə nail oluram
by: K.Hacıbəyova; pp.18
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili üzrə yeni biliyin müstəqil mənimsədilməsi təcrübəsindən
by: S.Vahidov; pp.23
Abstract HTML | Full PDF
Təlimdə texniki vasitədən istifadənin bəzi məsələləri
by: T.Babayeva; pp.30
Abstract HTML | Full PDF
VII sinifdə Mir Cəlalın "Bir gəncin manufesti"povestinin tədrisi
by: Z.Əliyeva; pp.36
Abstract HTML | Full PDF
Cabbarlı sənətində bədii sözün qüdrəti
by: B.Sadıqov; pp.43
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyatdan fakultətiv kursun aparılmasına dair
by: Ş.Mikayılov; pp.56
Abstract HTML | Full PDF
Maarifçi şair
by: Z.Əkbərov; pp.67
Abstract HTML | Full PDF
C.Cabbarlının əsərlərində əməkseverlik
by: T.Dadaşova; pp.76
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat tədrisində texniki vasitədən istifadə təcrübəsindən
by: N.Orucəliyev; pp.83
Abstract HTML | Full PDF
Q.Zakirin dili haqqında bəzi qeydlər
by: S.Hüseynov; pp.89
Abstract HTML | Full PDF
N.Nərimanovun "Nadir şah" faciəsinin tədrisi təcrübəsindən
by: N.Neymətov; pp.93
Abstract HTML | Full PDF
Suallara cavab
by: Ə.Əfəndizadə; pp.99
Abstract HTML | Full PDF
Bu kitabları oxuyun
pp.104
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen