Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1977 №4

Azerbaijan language and literature teaching / 1977 №4

09 December 2019, Monday
163
İçindəkilər
Müəllim təlim işini necə planlaşdırmalıdır
by: İ.Hacıyev; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
İnşa yazılar haqqında bəzi qeydlər
by: Z.Səmədov; pp.9
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili üzrə nəzəri biliklərin verilməsində təlimin texniki vasitələrindən istifadə haqqında
by: Z.İbrahimov; pp.14
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərə ədəbiyyatdan öz biliklərini müstəqil artırmaq bacarığını necə aşılayıram
by: N.Məmmədova; pp.19
Abstract HTML | Full PDF
Çalışmalar və öyrədici yazılar zamanı müstəqil işi necə
təşkil edirəm
by: Etimad Məmməd qızı; pp.27
Abstract HTML | Full PDF
Öyrədici yazılar vasitəsilə şagirdlərin öz biliklərini müstəqil
artırması yolları
by: X.Məmmədov; pp.30
Abstract HTML | Full PDF
Bədii ədəbiyyat anlayışını şagirlərə necə mənimsədirəm
by: G.Veysəlov; pp.36
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyatın tədrisi prosesində şagirdlərin hərbi-vəətənpərvərlik tərbiyəsi
by: M.Ağayev; pp.40
Abstract HTML | Full PDF
Sintaksisdən təkrara dair bir dərs
by: Ə.Əliyev; pp.46
Abstract HTML | Full PDF
Xarici ölkələrdə ədəbiyyat tədrisi
by: Ç.Əhmədov; pp.51
Abstract HTML | Full PDF
M.Müşfiq dilinin müasirliyini şagirdlərə öyrətmək təcrübəsindən
by: U.Nəsirova; pp.58
Abstract HTML | Full PDF
Şablonla əks-əlaqə yaradılmasına dair didaktik materiallar
by: H.Balıyev; pp.65
Abstract HTML | Full PDF
Köməkçi adlar haqqında
by: A.Paşayev; pp.72
Abstract HTML | Full PDF
IV sinif üçün ədəbiyyatdan proqram və dərsliyin təkmilləşdirilməsi
məsələləri
by: Ş.Mikayılov; pp.76
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyatdan V sinif proqram və dərsliyinin təkmilləşdirilməsinə dair
by: N.Əhmədov; pp.82
Abstract HTML | Full PDF
Yüksəliş yollarında
by: R.Mustafayeva; pp.88
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyatdan proqram materiallarının planlaşdırılması
pp.91
Abstract HTML | Full PDF
Rus məktəblərində Azərbaycan dilindən proqram materiallarının planlaşdırılması
pp.99
Abstract HTML | Full PDF
“VI sinifdə Azərbaycan dili dərsləri”
pp.102
Abstract HTML | Full PDF
“Ədəbi əsərlərin sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin öyrədilməsi metodikası”
pp.103
Abstract HTML | Full PDF
“Seyid Əzim Şirvaninin yaradıcılıq yolu”
pp.104
Abstract HTML | Full PDF
Əli Abbas oğlu Fərəcov
pp.106
Abstract HTML | Full PDF
Dursun Yəhya oğlu Məmmədov
pp.107
Abstract HTML | Full PDF
1977-ci ildə “Azərbaycan dili və Ədəbiyyat tədrisi” məcmuəsində dərc edilmiş
materiallar
pp.109
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen