Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1977 №3

Azerbaijan language and literature teaching / 1977 №3

09 December 2019, Monday
180
İçindəkilər
Böyük Oktyabrın təntənəsi
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Nitq inkişafı dərslərində şagirdlərin inqilabi ənənələr ruhunda tərbiyəsi
by: Y.İ.Ravenski; pp.7
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərində - problemli təlimdən istifadə
by: S.Vahidov; pp.19
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində şagirdləri Lenin ideyaları ruhunda necə tərbiyə edirəm
by: B.Aslanov; pp.24
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərə öz biliklərini müstəqil sürətdə artırmaq bacarıq və vərdişlərini aşılamaq yolları
by: Q.Zeynalov; pp.30
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin müstəqil bilik əldə etmələrində sinifdənxaric oxudan istifadənin yolları
by: M.Qasımov; pp.35
Abstract HTML | Full PDF
Orta məktəbdə C.Məmmədquluzadə nəsrinin tədrisi haqqında
by: O.Piriyeva; pp.42
Abstract HTML | Full PDF
IV-VIII siniflərin Azərbaycan dili dərslərində inşa yazıya verilən tələblərin yerinə yetirilməsi təcrübəsindən
by: N.Hümmətov; pp.53
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində sovet vətənpərvərliyi və sosialist beynəlmiləlçiliyi tərbiyəsinin şagirdlərə aşılanması təcrübəsindən
by: A.Əhmədova; pp.59
Abstract HTML | Full PDF
Təyini söz birləşmələrinin tədrisi haqqında
by: N.Əhmədov; pp.63
Abstract HTML | Full PDF
Qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmayan sözlərin tədrisi prosesində təlim üsullarından istifadəyə dair
by: İ.Cəfərov; pp.70
Abstract HTML | Full PDF
Səhvlər üzərində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkilinə dair
by: A.İsmayılov; pp.74
Abstract HTML | Full PDF
İmla mətnləri
pp.79
Abstract HTML | Full PDF
H.Zeynallı və V.Xuluflunun ədəbi-mədəni fəaliyyətinə dair
by: P.Əfəndiyev; pp.86
Abstract HTML | Full PDF
Klassik ədəbiyyatımızda və “Nəsihətnamə”lərdə mədəni nitqə münasibət
by: K.Əliyev; pp.94
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyatdan proqram materiallarının planlaşdırılması
by: R.Mustafayeva, İ.Zülfüqarov; pp.98
Abstract HTML | Full PDF
Rus məktəblərinin IV-VII siniflərində Azərbaycan dilindən proqram materiallarının planlaşdırılması
by: Ş.Şıxəliyeva; pp.108
Abstract HTML | Full PDF
VII-VIII siniflərdə Azərbaycan dili dərsləri
pp.112
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen