Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1977 №1

Azerbaijan language and literature teaching / 1977 №1

06 December 2019, Friday
157
İçindəkilər
Ədəbiyyat təlimində V.İ.Leninin nəzəri irsindən istifadəyə dair
by: S.Zeynalov, K.Quluyev; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində problemli vəziyyətin yaradılmasına dair
by: Ş.Mikayılov; pp.9
Abstract HTML | Full PDF
Tətbiq formalarından biri haqqında
by: B.Əhmədov; pp.15
Abstract HTML | Full PDF
Dramatik əsərlərin öyrədilməsində tədris kinofilmlərindən istifadə yolları haqqında
by: T.Rzayev; pp.19
Abstract HTML | Full PDF
İfadə yazı inşaya keçid vasitəsi kimi
by: Y.A.Barinova; pp.23
Abstract HTML | Full PDF
Hərbi-vətənpərvərlik mövzusunda inşaların aparılmasına dair
by: A.Rəhimov; pp.30
Abstract HTML | Full PDF
Mürəkkəb sözlərin əmələ gəlməsinin tədrisi təcrübəsindən
by: M.Abdullayev; pp.34
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili təcrübəsindən
by: N.Manafova; pp.38
Abstract HTML | Full PDF
Qrammatikanın tədrisində poeziyadan istifadəyə dair
by: R.Hüseynov; pp.44
Abstract HTML | Full PDF
V sinifdə frazeoloji birləşmələrin tədrisinə dair
by: İ.Salmanov; pp.47
Abstract HTML | Full PDF
Mürəkkəb cümlə bəhsində bəzi çətin mövzuların tədrisinə dair
by: S.Sevdimalıyev; pp.50
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilindən qrammatik qaydaların müqayisəli tədrisinə dair
by: S.Rzayev; pp.53
Abstract HTML | Full PDF
Rus məktəblərinin IV-VII siniflərində Azərbaycan dilindən proqram materiallarının planlaşdırılması
by: Ş.Şıxəliyeva; pp.55
Abstract HTML | Full PDF
Bədii əsərlərin dilində frazeoloji semantika
by: F.Əhmədov; pp.61
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilində konversiya
by: A.Axundov; pp.66
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı prosesinin əmələ gəlməsi və inkişafına dair
by: S.Cəfərov; pp.71
Abstract HTML | Full PDF
Əruz vəzni və onun bəhrələri
by: Q.Beqdeli, F.Seyidov; pp.75
Abstract HTML | Full PDF
VI sinifdə mühakimə xarakterli inşalar
by: Ə.Kəlbəliyev; pp.85
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərinizin biliyini yoxlayın
by: N.Əhmədov; pp.89
Abstract HTML | Full PDF
“Kitabi-Dədə Qorqud” orta məktəbdə
by: K.Vəliyev; pp.92
Abstract HTML | Full PDF
V-VI siniflərin dərslikləri ilə iş təcrübəsinə dair elmi-praktik konfransda
by: F.Həsənov; pp.95
Abstract HTML | Full PDF
VII-VIII siniflərin dərsliyi ilə iş təcrübəsinə dair elmi-praktik konfransın yekunları 
by: V.Qurbanov; pp.98
Abstract HTML | Full PDF
Sənətinin vurğunu
by: Ə.Qəribov; 101
Abstract HTML | Full PDF
Suallara cavab
by: Ə.Əfəndizadə; pp.106
Abstract HTML | Full PDF
“Ədəbiyyat dərslərində Lenin obrazının öyrədilməsi”
pp.110
Abstract HTML | Full PDF
“IV-X siniflərdə ədəbiyyat nəzəriyyəsi materiallarının öyrədilməsinə dair”
pp.111
Abstract HTML | Full PDF
“IX sinifdə ədəbiyyat dərsləri”
pp.111
Abstract HTML | Full PDF 
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen