Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1986 №4

Azerbaijan language and literature teaching / 1986 №4

06 December 2019, Friday
164
İçindəkilər
Keçid dövründə proqram və dərsliklərlə işin təşkilinə dai
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
R.Rzanın “Lenin” poemasının tədrisinə dair
by: B.Bağırov; pp.6
Abstract HTML | Full PDF
Fonetikaya dair tarixi məlumatların verilməsi imkanları və yolları haqqında
by: Ə.Əfəndizadə, F.Həsənov; pp.13 
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərində fənlərarası əlaqədən istifadənin nəzəriyyəsi və təcübəsinə dair
by: V.Qurbanov, M.Səfərov, H.Qafarovpp.18
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilinin təlimində sinonimika üzrə işlərin bəzi məsələləri haqqında
by: S.Vəliyevpp.22
Abstract HTML | Full PDF
N.Gəncəvi yaradıcılığında əmək tərbiyəsi və təsviri sənət
by: A.Əliyev; pp.24
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbi yaradıcılığın öyrədilməsində üslub xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması
by: N.Əhmədov; pp.27
Abstract HTML | Full PDF
Qrammatik suallar sintaktik təhlil vasitəsi kimi
by: A.İmanov; pp.32
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilində bəzi leksik vahidlərin qrammatikləşməsi haqqında
by: Ş.Hüseynov; pp.35
Abstract HTML | Full PDF
Dil-ədəbiyyat müəllimi və peşəyönümü tərbiyəsi
by: N.Məmmədova; pp.35
Abstract HTML | Full PDF
Məktəbdə Ü.Hacıbəyovun publisistikasından istifadə
by: A.İbayev; pp.42
Abstract HTML | Full PDF
Yazılmış çətin sözlərin öyrədilməsi təcrübəsindən
by: F.Əliyev; pp.46
Abstract HTML | Full PDF
Rus məktəblərində Azərbaycan dilindən yeni sözlərin öyrədilməsini necə təşkil edirəm
Ş.Mehdiyev; pp.47
Abstract HTML | Full PDFp
Beynəlmiləl tərbiyədə Nizami əsərlərindən istifadə
by: S.Rüstəmova; pp.48
Abstract HTML | Full PDF
Leksik və qrammatik əhəmiyyətli bəzi şəkilçilərin sərhədlənməsinə dair
by: N.Abdullayeva; pp.52
Abstract HTML | Full PDFp
Omonimlərin öyrənilməsinə dair
by: M.Qiyasbəyli; pp.54
Abstract HTML | Full PDF
Bir düzəltmə fel tipi haqqında
by: R.Rəcəbova; pp.56
Abstract HTML | Full PDF
Ana dili və tərcümə
by: H.Muxtarov; pp.58
Abstract HTML | Full PDF
A.S.Puşkin və uşaqları
by: S.Ovçinnikova; pp.62
Abstract HTML | Full PDF
100 yaşlı məktəbin ağsaçlı müəllimi
by: İ.Yusifoğlu; pp.68
Abstract HTML | Full PDF
1986- cı ildə “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” məcmuəsində dərc olunmuş materiallar
pp.70
Abstract HTML | Full PDF

Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen