Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1982 №2

Azerbaijan language and literature teaching / 1982 №2

06 December 2019, Friday
147
İçindəkilər
Azərbaycan dilindən təkmilləşdirilmiş proqramlarla işin təşkili yekunları və qarşıda duran vəzifələr haqqında
by: Ə.Əfəndizadə; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyatdan təkmilləşdirilmiş proqramlarla işin təşkili və qarşıda duran vəzifələr haqqında
by: Ş.Mikayılov; pp.14
Abstract HTML | Full PDF
VIII sinifdə “M.Füzuli” mövzusunun tədrisində folklora dair informasiyadan istifadə
by: Ş.Məmmədov; pp.21
Abstract HTML | Full PDF
İnformasiyanın sıxlaşdırılması təlim-tərbiyə prosesinin optimallaşdırılması yollarından biri kimi
by: H.Məmmədov; pp.31
Abstract HTML | Full PDF
Hal və mənsubiyyət şəkilçilərin tədrisinə dair
by: S.Kərimov; pp.36
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərində izahlı-illustrativ metoddan istifadə imkanları
by: Ə.Hacıyeva; pp.40
Abstract HTML | Full PDF
“Mehman” povestini necə tədris edirəm
by: Ə.Hüseynov; pp.46
Abstract HTML | Full PDF
Sinifdənxaric tədbirlər prosesində Nizami mövzusunda yazılmış əsərlərin öyrənilməsi təcrübəsindən
by: H.Hacıyev; pp.53
Abstract HTML | Full PDF
Sinifdənxaric oxu ilə əlaqədar “İsgəndərnamə” poemasının öyrədilməsi təcrübəsindən
by: S.Rüstəmova; pp.57
Abstract HTML | Full PDF
“Bahar suları” əsərinin tədrisi haqqında
by: Ə.Bədəlova; pp.61
Abstract HTML | Full PDF
XIX əsrin II yarsında Azərbaycan komediyasının bəzi məsələləri
by: V.Paşayev; pp.66
Abstract HTML | Full PDF
S.Vurğun yaradıcılığında novatorluq
by: Z.Rəhimov; pp.75
Abstract HTML | Full PDF
Qoşulma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlələr haqqında
by: B.Cəlilov; pp.80
Abstract HTML | Full PDF
“Münəvvər gəncliyin ilk ədəbiyyat müəllimi”
by: C.Əhmədov; pp.85
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen