Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1982 №1

Azerbaijan language and literature teaching / 1982 №1

06 December 2019, Friday
168
İçindəkilər
O, xalqımızın fəxridir
by: Ə.Həşimov; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
A.O.Çernyayevski və S.Ə.Şirvani
by: S.Şükürov; pp.10
Abstract HTML | Full PDF
Aleksandr Fadeyev
by: Ə.Bağırov; pp.13
Abstract HTML | Full PDF
Sov.İKP XXVI qurultayının materiallarından Azərbaycan dili dərslərində istifadə
by: D.Baxşəliyev; pp.21
Abstract HTML | Full PDF
Nizaminin tərcümeyi-halının öyrədilməsinə dair
by: Ş.Mikayılov; pp.25
Abstract HTML | Full PDF
Vasitəsiz və vasitəli nitqin tədrisi haqqında
by: M.Həsənov, H.Rzayev; pp.34
Abstract HTML | Full PDF
İkidillilik şəraitində şagirdlərin Azərbaycan dilinə yiyələnməsi prosesində interferensiya hadisəsi
by: K.Kərimov; pp.41
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbi-bədii əsərləri şagirdlərə dərindən qavramağın təşkili təcrübəsindən
by: N.Bağırov; pp.47
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərində təlim-texniki kompleksdən istifadənin üstünlükləri
by: Q.Mehdiyeva; pp.52
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərdə orfoepik vərdişləri inkişaf etdirmək təcrübəsindən
by: Z.Abbasova; pp.61
Abstract HTML | Full PDF
Bədii əsərlərdə metaforalar
by: M.Səfərov; pp.66
Abstract HTML | Full PDF
Bədii üslub haqqında
by: V.Quliyev; pp.69
Abstract HTML | Full PDF
“Gizli Bakı” romanı haqqında
by: F.Vəzirova; pp.77
Abstract HTML | Full PDF
Təlim metodlarının sistemi (Didaktik aspektdə)
by: İ.Lerner; pp.85
Abstract HTML | Full PDF
Suallara cavab
by: Ə.Əfəndizadə; pp.92
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen