Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1982 №4

Azerbaijan language and literature teaching / 1982 №4

06 December 2019, Friday
160
İçindəkilər
Onun adı əsrlər boyu yaşıyacaqdır
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində Sov.İKP XXVI qurultayının materiallarından istifadə
by: R.Mustafayeva; pp.20
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərdə çıxışetmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üzərində iş
by: Ə.Kəlbəliyev; pp.25
Abstract HTML | Full PDF
Axşam (növbəli) və qiyabi məktəblərdə ədəbiyyatdan şagirdlərin müstəqil işlərinin təşkili yolları
by: A.Babayev; pp.31
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilindən didaktik materialların məqsədəuyğun seçilməsi təlimin səmərəliliyini təmin etməkdə mühüm şərtlərdən biri kimi
by: Ə.Şəfiyev; pp.38
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərində şagirdlərin əməyə məhəbbət ruhunda tərbiyəsi təcrübəsindən
by: A.Rəhimova; pp.41
Abstract HTML | Full PDF
Üçüncü növ təyini söz birləşməsi haqqında bir neçə söz
by: Ə.Sadıqov; pp.45
Abstract HTML | Full PDF
Zərflərin leksik-semantik xüsusiyyətləri
by: Ə.Əsədov; pp.50
Abstract HTML | Full PDF
Xalq danışıq dilində işlənən sözlər əsasında ədəbi dilimizin semantik yolla zənginləşməsi
by: İ.Bayramov; pp.54
Abstract HTML | Full PDF
M.F.Axundovun mənzum məktubları haqqında
by: S.Qəniyev; pp.56
Abstract HTML | Full PDF
Aşıq Alı və şeirimizdə şəhraşub
by: R.Hüseynov; pp.60
Abstract HTML | Full PDF
Bədii əsərdə konflikt və xarakter
by: R.Əliyev; pp.65
Abstract HTML | Full PDF
İstedadlı alim, böyük pedaqoq
by: M.Qiyasbəyli; pp.73
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyatın vurğunu
by: A.Eminov; pp.80
Abstract HTML | Full PDF
Rus məktəblərində Azərbaycan dili təlimi məzmununun təkmilləşdirilməsi probleminə dair mülahizələr
pp.85
Abstract HTML | Full PDF
Suallara cavab
pp.88
Abstract HTML | Full PDF
1982-ci ildə “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi”məcmuəsində dərc olunmuş materiallar
pp.94
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen