Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1985 №2

Azerbaijan language and literature teaching / 1985 №2

06 December 2019, Friday
162
İçindəkilər
V.İ.Lenin sənət və sənətkar haqqında
by: Q.Xəlilov; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin inqilabi və döyüş ənənələri əsasında tərbiyəsi
by: M.Ağayev; pp.9
Abstract HTML | Full PDF
İmla və ifadə yazıların aparılmasındatexniki vasitələrdən istifadə
by: M.Kazımov; pp.12
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində hüquqi məzmunlu mövzuların tədrisi təcrübəsindən
by: M.Əmirov; pp.14
Abstract HTML | Full PDF
Vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması təcrübəsindən
by: A.Bağırov; pp.18
Abstract HTML | Full PDF
Fellərin çoxmənalılığı üzərində iş
by: B.Aslanov; pp.20
Abstract HTML | Full PDF
“Xəncər” hekayəsinin öyrədilməsinə dair
by: M.İsmayılova; pp.24
Abstract HTML | Full PDF
Müəllimlər yazırlar
pp.28
Abstract HTML | Full PDF
Həsənoğludan Səməd Vurğuna qədər
by: T.Hacıyev; pp.32
Abstract HTML | Full PDF
Predikativlər haqqında
by: Ə.Abdullayev; pp.37
Abstract HTML | Full PDF
Zərf və sifət tədrisinin bəzi nəzəri məsələləri
by: M.Qiyasbəyli; pp.40
Abstract HTML | Full PDF
Əvəzliklər leksik vahidlər kimi
by: M.Seyidova; pp.43
Abstract HTML | Full PDF
Böyük alim və yazıçı
by: K.Tarverdiyeva; pp.45
Abstract HTML | Full PDF
VII-VIII siniflərin “Azərbaycan dili" dərsliyində linqvistik məlumatların dəqiqləşdirilməsinə dair
by: Ə.Sadıqov; pp.49
Abstract HTML | Full PDF
IX sinfin “Ədəbiyyat” dərsliyi haqqında mülahizələrim
by: İ.Əsədov; pp.51
Abstract HTML | Full PDF
Həyat sınaqlarında bərkiyən ömür
by: M.İsmixanov; pp.54
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilindən şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin qiymətləndirilməsi normaları
pp.57
Abstract HTML | Full PDF
Tələbə oxucularla görüş
by: Z.Poladova; pp.65
Abstract HTML | Full PDF
Rus məktəblərinin VI-X siniflərində Azərbaycan dilindən proqram materiallarının planlaşdırılması
pp.66
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen