Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1985 №1

Azerbaijan language and literature teaching / 1985 №1

06 December 2019, Friday
178
İçindəkilər
Məktəb islahatı baxımından Azərbaycan dili təlimi məzmununun təkmilləşdirilməsi məsələləri
by: Ə.Əfəndizadə; pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərin əməli yazı bacarıqlarının inkişaf etdirilməsinə dair
by: Ə.Kəlbəliyev; pp.10
Abstract HTML | Full PDF
Demoqrafik amillərin neqativ təsirlərinin aradan qaldırılmasında ədəbiyyat dərslərinin imkanları
by: H.Əlizadə; pp.16
Abstract HTML | Full PDF
İnşa yazılara hazırlıq təcrübəsindən
by: F.Şükürov; pp.20
Abstract HTML | Full PDF
Əruz vəzni haqqında anlayışların verilməsi
by: T.Quliyev; pp.24
Abstract HTML | Full PDF
Rus məktəblərində Azərbaycan dili kabinetinin təşkili təcrübəsindən
by: N.Məmmədova; pp.28
Abstract HTML | Full PDF
İş təcrübəmdən bəzi qeydlər
by: H.Abdullayeva; pp.29
Abstract HTML | Full PDF
Böyük sənətkar
by: H.Əskərov; pp.31
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat və sinifdənxaric tədbirlərdə şagirdlərin estetik tərbiyəsinin inkişaf etdirilməsi
by: A.Bəkirova; pp.37
Abstract HTML | Full PDF
Sabir Balaxanı məktəbində
by: A.Məmmədov; pp.40
Abstract HTML | Full PDF
Bir şəkilçi haqqında
by: Ə.Quliyev; pp.44
Abstract HTML | Full PDF
Bəzi leksik arxaizmlər haqqında
by: Ə.Cəfərli; pp.45
Abstract HTML | Full PDF
S.Əhmədovun əsərlərində kənd qadınlarının təsviri
by: N.Əliyeva; pp.48
Abstract HTML | Full PDF
Məhəmməd Cəfər Cəfərov
by: B.Nəbiyev; pp.51
Abstract HTML | Full PDF
Həmişə ön cəbhədə
by: K.Novruzov; pp.56
Abstract HTML | Full PDF
Felin tərifi haqqında
by: M.Həsənov; pp.59
Abstract HTML | Full PDF
Təkmilləşdirilmiş ədəbiyyat proqramı və dərsliklər haqqında
by: İ.Qurbanov; pp.61
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslikləri haqqında qeydlər
by: E.Maqsudov; pp.64
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlər üçün vəsait
by: S.Əliyev; pp.66
Abstract HTML | Full PDF
“Azərbaycan dili dərslərinin praktik istiqamətinin qüvvətləndirilməsi”
by: E.Həsənova; pp.68
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dilçilərinin elmi-metodik məclisi
by: Z.Poladova; pp.70
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen