Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 1985 №3

Azerbaijan language and literature teaching / 1985 №3

06 December 2019, Friday
170
İçindəkilər
M.F.Axundovun anadan olmasının 175 illiyi haqqında
pp.3
Abstract HTML | Full PDF

Məktəb islahatı və ədəbiyyat tədrisi sahəsində qarşıda duran vəzifələr
by: Ş.Mikayılov; pp.4
Abstract HTML | Full PDF
Zərf haqqında anlayışların formalaşdırılmasına dair
by: Ə.Əfəndizadə, E.Həsənova; pp.9
Abstract HTML | Full PDF
Fel tədrisində orfoepik məsələlər
by: N.Abdullayev; pp.14
Abstract HTML | Full PDF
Fonetika ilə əlaqədar terminlərin öyrədilməsinə dair
by: K.Bağırova; pp.18
Abstract HTML | Full PDF
Tabeli mürəkkəb cümlələrin tədrisi prosesində söz birləşmələrinə dair bilik və bacarıqlardan istifadə
by: B.Qurbanov; pp.20
Abstract HTML | Full PDF
Nitq inkişafında bədii material üzərində təhlildən istifadə haqqında
by: S.Hüseynova; pp.25
Abstract HTML | Full PDF
İsmin hallanmasına aid anlayışların formalaşdırılması
by: Ə.Cavadov; pp.29
Abstract HTML | Full PDF

Vilyam Şekspir və onun “Hamlet” əsərinin tədrisi
by: A.Mirzəyeva, L.Xaçaturyan; pp.30
Abstract HTML | Full PDF
S.Rüstəmin “Qafurun qəlbi” poemasının tədrisi təcrübəsindən
by: A.Əhmədova; pp.36
Abstract HTML | Full PDF
Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrindən istifadə yolları
by: S.Qəndiyev; pp.38
Abstract HTML | Full PDF

Xüsusi internat-məktəblərdə şagirdlərin lüğət ehtiyatının bəzi xüsusiyyətləri
by: A.Məmmədov; pp.41
Abstract HTML | Full PDF
Şagirdlərdə elmi dünyagörüşün formalaşdırılmasına dair
by: O.Piriyeva; pp.44
Abstract HTML | Full PDF
Şagird yazılarındakı təkrarla əlaqədar nitq səhvləri haqqında
by: Ç.Əliyeva; pp.47
Abstract HTML | Full PDF
Yaradıcılıq təşəbbüsündə
by: M.Baharlı; pp.50
Abstract HTML | Full PDF
Nitq inkişafı üzrə işdə səsləndirilmiş mətnlərdən istifadə
by: T.Babayeva; pp.55
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərnəyinin işini necə təşkil edirəm
by: A.Hacıyev; pp.57
Abstract HTML | Full PDF
Ü.Hacıbəyovun yaradıcılığında ənənə və novatorluq problemi
by: L.Quliyeva; pp.58
Abstract HTML | Full PDF
A.Səhhətin uşaq şeirləri haqqında
by: V.Balayeva, S.Hətəmova; pp.63
Abstract HTML | Full PDF
Dilimizin lüğət zənginliyinin öyrənilməsinə dair
by: L.Kərimov; pp.66
Abstract HTML | Full PDF
Suallara cavab
pp.68
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen