Azerbaijan journal of Educational studies

ISSN: 0134-3289
E-ISSN: 2617-8060
» » Azerbaijan language and literature teaching / 2008 №1

Azerbaijan language and literature teaching / 2008 №1

05 December 2019, Thursday
140
İçindəkilər
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Novruz bayramı münasibətilə təbriki
pp.2
Abstract HTML | Full PDF
Təhsil Nazirliyində
pp.3
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyatın tərif
by: İ.Həbibbəyli; pp.6
Abstract HTML | Full PDF
“Hacı Qara” pyesinə yeni baxış
by: A.Dadaşov; pp.11
Abstract HTML | Full PDF
N.Xəzrinin poemalarında lirik ricətlər
by: S.Mərdanova; pp.22
Abstract HTML | Full PDF
Folklormuzun regional xüsusiyyətləri
by: A.Alıyev; pp.25
Abstract HTML | Full PDF
Şəhriyarın ədəbi irsində ana dili milli tərbiyə vasitəsi kimi
by: Q.Ədaləti; pp.28
Abstract HTML | Full PDF
İsmi birləşmələrin daha bir tipi haqqında
by: H.Abdullayeva; pp.31
Abstract HTML | Full PDF
Türk tələbələrinə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının öyrədilməsi
by: İ.Babayev, S.İmanova, S.Gözəlova; pp.36
Abstract HTML | Full PDF
Linqvistik təhlil–mühüm ümumiləşdirmə üsulu
by: V.Qurbanov; pp.42
Abstract HTML | Full PDF
S.Vurğunun “Aygün” poemasının tədrisinə dair
by: A.Eminov; pp.47
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində obrazlı sözə həssas münasibətin formalaşdırılması
by: Ş.Nəbiyeva; pp.51
Abstract HTML | Full PDF
Durğu işarələri keçilərkən
by: İ.Şəmsizadə; pp.54
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin şifahi nitqinin inkişaf etdirilməsi
by: S.Hüseynoğlu; pp.55
Abstract HTML | Full PDF
Azərbaycan dili dərslərində M.Kaşğarinin “Divani lüğat-it-türk” əsərindən istifadə
by: H.Əzimova; pp.62
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərin müstəqil işinin təşkili
by: A.İsmayılova; pp.65
Abstract HTML | Full PDF
Orfoqrafiya lüğəti: uğurlar, ziddiyyətli məqamlar
by: A.Axundov, A.Məmmədov; pp.68
Abstract HTML | Full PDF
N.Gəncəvinin Leninqrad yubileyi
by: O.Abbasov; pp.72
Abstract HTML | Full PDF
Ədəbi aləmdə
pp.77
Abstract HTML | Full PDF
Xarici ölkələrdə
pp.78
Abstract HTML | Full PDF
Yeni nəşrlər
pp.79
Abstract HTML | Full PDF
Прокомментировать
reload, if the code cannot be seen